עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי


בינה מלאכותית

מכונות חושבות
פאמלה מק'קורדק


בין מדע לפילוסופיה
ישעיהו לייבוביץ


עידן המכונות החושבות
קורצוויל  ריי


  • ריי קורצוויל   עידן המכונות החושבות כנרת בית הוצאה לאור 2001
"אנשים ראו את האבולוציה כדרמה בת מיליארד שנה אשר הובילה ליצירה המפוארת ביותר שלה: האינטליגנציה האנושית. בשנים הראשונות של המאה העשרים ואחת, הופעתה של צורת אינטליגנציה חדשה היכולה להתחרות בזו האנושית, ובסופו של דבר, לעלות עליה בצורה משמעותית, תהיה התפתחות בעלת חשיבות גדולה יותר מכל אחד מהאירועם שעיצבו את ההיסטוריה האנושית. זה יהיה לא פחות חשוב מהיווצרותה של האינטליגנציה אשר יצרה אותה, ויהיו לכך השלכות עמוקות על כל היבט של המאמץ האנושי, ובכלל זה על טבעם של העבודה, הלמידה האנושית, השלטון, הלוחמה, האומנויות ועל תפיסתנו את עצמנו."

תרחיש מצמרר ביותר לעתיד היחסים בין אדם למכונה מובא בספרו של קורצווייל עידן המכונות החושבות. לדעתו, מחשבים חושבים ומרגישים
נמצאים "מעבר  לפינה". הסימביוזה הסופית בין שתי הישויות תתרחש לקראת סוף המאה הזאת. הוא מנבא, שכדי להשיג גישה מיידית למידע, בני-האדם יעתרו להשתלה של מחשב במוחם. בעוד עידנים מעטים תהיה לנו טכנולוגיה שתוכל יצור סריקת מוח והעתקה של עצמנו למכונות. לבדרך זאת יוכלהאדם להשתחרר מהמגבלות הנכפות עליו על-ידי הישות הביולוגית שלו. קורצוויילסבור שהאדם יוותר, בשמחה, על גרסת "הבשר ודם" שלו ויעביר, ישתיל את הרוחניות שלו לאכסניה מכובדת יותר. האדם ישיג חיי נצח.

קורצוויל  הוא איש מחשבים, ממציא, יזם, עתידן וסופר.  האתר שלו מדהים בעושרו: הוא פורש בפני רבבות הגולשים בו עבר הווה ועתיד, מוח ותודעה, אנשים ומכונות ומה שביניהם, את כל הסוגיות שעידן הטכנולוגיה מעלה בפני אזרחיו הנבוכים.
  • ישעיהו ליבוביץ בין מדע לפילוסופיה אקדמון ירושלים תשמ"ז
ישעיהו ליבוביץ מנתח בספר "בין מדע לפילוסופיה" את הסוגיה של העברת החשיבה לתהליך מכני. הוא מאמץ את דימוי הקברניט וממחיש  באמצעות פועלו את מיכון החישוב. העברת תהליכי חשיבה למתקנים מכניים אפשרית במידה שאפשר להעמיד את תהליך החשיבה על חישוב כמותי. אנו יכולים להקנות למנגנון זה גם יכולת זכירה. הקיברנטיקה המעשית מחקה את פעולות החישוב, הזכירה והמשוב של המוח אך אינה מסוגלת לשחזר את פעולת החשיבה שלו. "יש להטעים שלא המוח הוא החושב אלא בעל המוח... לפעמים".

 את דבריו ליבוביץ מסכם במשפט:
ההישג העיקרי שאפשר לצפות לו מהיישום של הקיברנטיקה הוא חסכון עצום  במלאכת החישוב, אבל לא העברת תהליכי חשיבה לתהליכים מכנים.  
  • פאמלה מק'קורדק  מכונות חושבות מחקר אישי בתולדות האינטליגנציה המלאכותית ובעתידה מסדה 
"הספר בא לספר את תולדותיה של האינטליגנציה המלאכותית, אותו מאמץ נועז להעתיק למוצרים מלאכותיים את הדבר שאנו, בני האדם, מחשיבים כתכונה החשובה ביותר שלנו, כתו הזיהוי הייחודי שלנו - את האינטליגנציה שלנו."


ד"ר אילנה מודלינגר מסע בעידן הטכנולוגי
ספרייה
Copyright ©
בית