עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי.
 • Berners-Lee Tim Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web Collins; 1st edition 2000
מפעלו של ברנרס-לי נוצר מתוך חזון שראה ב- WWW אמצעי רב-עצמה שיחולל שינוי חברתי ויעורר יצירתיות אישית. כמנהל the World Wide Web Consortium ברנרס-לי מקדיש את כל משאביו - ללא תמורה כספית - לפיתוח ודאגה לשלום ה-Web. המתכנת הבריטי מתאר בענווה רבה את סיפור ראשית ההקמה של ה-WWW המהפכנית, את ביסוסה בכל רחבי העולם ומעלה רעיונות להתפתחותה העתידית של הרשת.
 • Albarran Alan & David Goff Understanding the Web: The Social, Political & Economic Dimensions of the Internet Iowa State University Press 2000
המחברים וצוות מובחר של מומחים בוחנים את ההשפעה של האינטרנט על הפרט, הקבוצה, האומה ולבסוף על העולם.
 • Crystal David Language and the Internet Cambridge University Press 2006
דוויד קריסטל, מומחה בקנה מידה עולמי לשפה, חוקר את ה-"Netspeak", שפת האינטרנט וטוען שהרשת על מוקדי ההבעה שלה - e-mail, chat, the Web, instant messaging ,blogging - מזמנת הרחבה דרמטית של טווח ומגוון השפה ופותחת הזדמנויות חסרות תקדים ליצירתיות אישית.
 • Goldsmith Jack, Wu Tim Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World Oxford University Press, 2006
שני פרופסורים למשפטים, ג'ק גולדשמית וטים וו, מנפצים את אשליית החופש ממרות ששורר בסייברספייס ומעלים את השאלה הפרובוקטיבית "מי באמת שולט באינטרנט?" בשנות התשעים של המאה שעברה  הפשיעה המקוונת החלה לעורר את דאגת השלטונות. ב-1984 הקונגרס העביר את Comprehensive Crime Control Act וייפה את כוחו של US Secret Service לאכוף את חוק הונאת כרטיסי אשראי ומחשבים. ב- 1986הקונגרס אישר את חוק the Federal Computer Fraud and Abuse של האינטרנט.

ההאקרים הראשונים שדגלו בחופש המידע, ברלו ב- A declaration of the independence of cyberspace סטרלינג בספרו the Hacker Crackdown, טד נלסון בחלום Xanadu והוגים וירטואליים רבים אחרים לא ראו בעין יפה את פלישת החוק למרחב הוירטואלי.

החוקים המגבילים יצרו תגובת שרשרת והמאבק בין האינטרנט לממשל -Google נגד ממשלת צרפת, כניעת Yahooלמשטר הסיני - נמשך עד עצם היום הזה
 • Vuyk Brian The Influence of Paul Baran On The Development of the Internet
פול בארן היה דמות חריגה בנוף מאורות המדע. האיש שהחל את דרכו המקצועית כטכנאי פשוט, העפיל בזכות חשיבתו המקורית לצמרת מהפיכת התקשורת. עיקר תרומתו למפעל החדש היה המענה שהוא נתן לשתי השאלות המטרידות של עידן הפרנויה של המלחמה הקרה:"במקרה ותפרוץ מלחמה גרעינית כיצד יוכלו שלטונות ארה"ב לתקשר? אמריקה של "לאחר המלחמה הגרעינית" זקוקה לרשת פיקוד ובקרה שתוכל לעבורמבסיס לבסיס, מעיר לעיר, ממדינה למדינה. אך לא משנה עד כמה הרשת הזאת תהייה מוגנת, היא תמיד תהיה חשופה לפצצות אטום התקפה גרעינית תקרע כל רשת תקשורת לפיסות. כיצד ניתן לפקד על רשת כזאת, הרי כל סמכות מרכזית תהיה מטרה ראשונה של התקפה גרעינית?

התשובה לשתי השאלות ניתנה על-ידי בארן בשנת 1964. ראשית, לרשת לא תהיה שום סמכות מרכזית. שנית, היא תבנה מראש כך שתפעל כקרעים, כפיסות. הרשת תבנה על מוקדים, לכל מוקד סמכות לנסח, לקבל ולהעביר מסרים. לכל מוקד מעמד שווה למוקדים האחרים. המסרים יאוגדו ב"חבילה" ולכל חבילה כתובת אחרת. כל חבילה תצא לדרך ממוקד ותועבר דרך הרשת אל מוקד הנמען. לדרך שהחבילה עוברת אין כל חשיבות. בסופו של דבר היא תגיע אל יעדה. אם חלקים גדולים של הרשת יושמדו, הדבר לא ימנע מהחבילה להגיע ב"קרעים" שנותרו אל יעדה. "אם המלחמה אין פירושה סוף העולם בשחור לבן, אזי אנחנו צריכים לעשות את הדברים שהופכים את האפור לבהיר ככל האפשר."

 • Dreyfus H Thinking in Action: On the Internet Routledge. Revised 2nd edition; 2002
הפילוסוף הוברט דרייפוס מעלה שאלות נוקבות ופרובוקטיביות בדבר הבטחות האינטרנט לרומם את החברה האנושית למפלס תרבותי גבוה יותר ולפתור את הבעיות של החינוך ההמוני. הוא סוקר את דבריהם של הוגי דעות מאפלטון עד קירקגרד ולאור מחקרים על בדידותם של הגולשים הוא טוען שהאינטרנט מתעלם מחוויות אנושיות בסיסיות כמו אמון, מחוייבות ומעורבות. קהיליית חסידי הבינה-המלאכותית לא נשארה חייבת וההתגוששות בינה לבין הפילוסוף הלודיטי הגיעה לשיאה במשחק השח המפורסם שנערך בין תוכנת מחשב לבין הפרופסור. המפלה של דרייפוס הפכה לאירוע היסטורי ולאגדה בקרב ה"האקרים". העיתונאים היו מתונים יותר והאירוע דווח בזו הלשון: "מחשבים לא יודעים לשחק שח. גם דרייפוס לא יודע".
 • Hafner Katie & Lyon Matthew where wizards stay up late the origins of the internet Touchstone Book N.Y 1998
בשנות השישים המאוחרות של המאה שעברה, Defense Department's Advanced Research Projects ARPA - Agency ייסדה פרוייקט מחקרי במטרה לפתח דרכים ליצירת קשר בין המחשבים - מכונות החישוב הקולוסליות של הימים ההם - ולעודד תקשורת ישירה בין החוקרים באוניברסיטאות השונות ברחבי הארץ. קטי הפנר, כתבת לענייני טכנולוגיה ובעלה העיתונאי ליאון מתיו מתעדים את קורות ה-ארפנט -את מקורות
האינטרנט.

 • Tapscott, Don.  Growing up digital : The rise of the net generation. New York: McGraw-Hill.1998
דון טפסקוט ראיין מאות ילדים ובני נוער מ"דור הרשת" על התפקיד שהאינטרנט ממלא בלמידה, בחיברות, בקשרים ההדדיים בינם לבין עצמם ובמערכת היחסים שלהם בתוך המשפחה. הוא איתר עשרה מאפיינים של הילדים הדיגיטליים: תחושה חזקה של עצמאות - לעומת אמצעי המדיה הסבילים -טלוויזיה, רדיו- האינטרנט מאפשר יוזמה ופעילות ומגבש בילדים תחושה של ריבונות. פתיחות רגשית ואינטלקטואלית- הילדים שפתחו אתר משלהם ואלה שהשתתפו בקבוצות דיון עברו במסגרות אלה חוויות של חקר וגילוי עצמי. הכלה - מפגש, הכירות, שיתוף פעולה וקבלה של ילדים מתרבויות שונות. מגוון רעיונות והבעה חופשית - בזכות הגישה לקשת רחבה של
השקפות, דעות וטיעונים. חדשנות - פרי ההיחשפות המתמדת לדרכים חדשות ומגוונות לשינוי ושיפור. בגרות - הגיל הכרונולוגי מאבד את חשיבותו והבשלות המחשבתית, היכולות וההבעה הן המעניקות אתהמעמד בקבוצה הדיגיטלית. חוקרנות - עידוד הסקרנות והסמכה לשנות דברים. מיידיות - ציפיה שהדברים יקרו בקצב מהיר. רגישות לאינטרסים של הקבוצה - הימנעות מניצול  ומהשתלטות על קבוצות אחרות. אמון ואימות - בדיקה מתמדת של מהימנות המקורות של אתרי האינטרנט.

ילדי "דור הרשת" לומדים את אותן המיומנויות החברתיות שיידרשו מהם לצורך פעולת גןמלין יעילה בכלכלה הדיגיטלית. הם לומדים על שיתוף פעולה, עבודת צוות, ביקורתיות, על ידידות שאינה מותנית בגיאוגרפיה, הם לומדים כיצד לעמוד על דעתם ואיך להביע אותה באורח משכנע.
האתר
 • Turkle, S. Life on the screen: Identity in the age of the Internet.Touchstone Books 1997
שרי טורקל היוא פסיכולוגית ב-MIT שעוסקת שנים רבות בחקר הקשר בין אנשים, מחשבים ועיצוב הזהות. ב"זהות בעידן בהאינטרנט" היא מעלה תיאוריה לפיה הרשת - בגלל האנונימיות המלאה של הגולש -"הפכה >למעבדה חשובה לעריכת ניסויים בבנייה ובבנייה מחודשת של העצמי המאפיינים את החיים הפוסטמודרניים".
 • Patricia Wallace's The Psychology of the Internet Cambridge University Press 1999
האנשים בצד השני של מסך המחשב אינם שונים מהותית מאלה שנמצאים בצד הזה. פטריציה וולאס בוחנת, על-יסוד מחקרים מתחום מדעי החברה, התקשורת ואחרים כיצד הסביבה המקוונת משפיעה על התנהגותם של בני האדם.
1The internet in a psychological context; 2. Your online persona: the psychology of impression formation; 3. Online masks and masquerades; 4. Group dynamics in cyberspace; 5. Group conflict and cooperation; 6. Flaming and fighting: the psychology of aggression on the net; 7. Liking and loving on the net: the psychology on interpersonal attraction; 8. Psychological aspects of internet pornography; 9. The internet as time sink; 10. Altruism on the net: the psychology of helping; 11. Gender issues on the net; 12. Nurturing life on the internet
1.המאפיינים הפסיכולוגיים הבסיסיים של האינטרנט 2.-הפסיכולוגיה של הפרט בסייברספייס 3.-הפסיכולוגיה של הקשרים בסייברספייס 4. דינמיקה קבוצתית בסייברספייס 5. שיטות מחקר בסייבר-פסיכולוגיה 6. החיים ב7Palace פסיכותרפיהוטיפול קליני בסייברספייס.
 • Howard Rheingold The Virtual Community The MIT Press; 2000
"כתבתי את הספר הזה על-מנת ליידע קהל רחב של הציבור בדבר החשיבות הפוטנציאלית של הסייברספייס לחירות מדינית ולדרכים בהן הקהילות הוירטואליות ישנו את התנסותנו מהמציאות, הן כפרטים והן כקהילה. על אף שאני נלהב מיכולת השחרור של התקשורת בתיווך המחשב, אני מנסה לעמוד על המשמר ולהימנע מהמלכודת של ערבוב טכנולוגיה עם קשרים אנושיים. אני מקווה שהדיווח שלי מעמדת התצפית והמפקדה של הסביבה החברתית החדשה הזאת והסיפורים על אנשים שפגשתי בסייברספייס יצליחו לתאר את ההשתמעויות הפוליטיות, התרבותיות והמוסריות של הקהילות הוירטואליות." online version
 • Hafner Katie CYBERPUNK: Outlaws and Hackers on the Computer Frontier Simon Schuster; 1995
סיפור הרפתקאות ההאקרים הידועים לשימצה כמו Robert Morris ,Kevin Mitnick ו-Chaos Computer
Club. אחת הדמויות האגדיות במיתולוגיה ההאקרית הוא Kevin Mitnick המכונה ה-Condor. מיטניק שטען להגנתו שהוא סובל מהתמכרות לרשת היה פורץ למחשבים וגונב מסמכים ותוכנות וניהל במשך שנים רבות משחק מחבואים - לעתים נתפס ונכלא ולעתים התחמק בוירטואוזיות - עם נציגי החוק.האקר מפורסם אחר הואRobert Morrisסטודנט למחשבים באוניברסיטת Cornell, בנו של מדען ראשי ב- National Computer Security Center מחלקה של National Security Agency. מוריס אחראי ליצירת "היום השלישי השחור" כאשר ב-3 לנובמבר 1988 הוא שתל את התולעת הראשונה ושיתק אלפי מחשבים ברחבי ארה"ב. מוריס טען לחפותו שהוא רק ניסה לאמוד את גודלו של האינטרנט אבל העובדה שהוא שילח את התולעת מ-MIT ולא מהאוניברסיטה בה הוא למד הצביעה על כך שלא מדובר בניסוי לימודי תמים. הוא נידון ל- 3 שנות מאסר על תנאי, 400 שעות עבודות שירות ולקנס כספי. היום מוריס הוא פרופסור חבר ב- Massachusetts Institute of Technology, באותו מוסד ממנו הוא שחרר את התולעת הראשונה.
 • Sterling Bruce THE HACKER CRACKDOWN Law and Disorder on the Electronic Frontier
"זה ספר על אודות שוטרים, ילדי-פלא פרועים, עורכי דין, אנרכיסטים, טכנאי תעשייה, פריקים, מיליונרים של היי-טק, חובבנים של משחקים, מומחים לאבטחת מחשבים, סוכני השירות החשאי, נוכלים וגנבים".ספרו המפורסם של ברוס סטרלינג שמתאר את הסתערות הממשל, אכיפת החוק - של שנות התשעים במאה שעברה ומאסרם של ההאקרים ומפרי חוקי מחשב אחרים.
 • Levy Steven Hackers: Heroes of the Computer Revolution Penguin Updated edition 2001
המונח "האקר" התעוות עם השנים וכעת הוא בעל משמעות שלילית אולם בראשית תולדות המחשוב הוא ייצג זן חדש, שערורייתי ואיכותי וההשתייכות לקבוצת ההאקרים הייתה מקור לגאווה. לוי מציג בספרו את הצעירים : המבריקים, הזרוקים האקסצנטריים, מסורים לחלומם על עולם טוב יותר ואת חוקי האתיקה האידאליסטים של ההאקרים:"- הגישה למחשבים צריכה להיות בלתי-מוגבלת וטוטלית. - כל המידע צריך להיות חופשי -אל תסמוך על מרות, תעודד ביזור, - את ההאקרים יש לשפוט לפי עבודתם hacking ולא לפי מדדים מזוייפים של תואר, גיל, גזע או מעמד, - אתה יוצר אמנות ויופי על המחשב, - המחשבים יכולים לשנות את חייך לטובים יותר". אחדים מגדולי בוני התכנות יצאו מקרב ההאקרים אך גם אלה שנשארו אלמונים תרמו בעבודתםתרומה ייחודית וחיונית למארג הרב-ממדי של התקשורת החדשה.

ד"ר אילנה מודלינגר מסע בעידן הטכנולוגי
ספרייה
Copyright ©
בית

.

האינטרנט