עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי
 

.
.All is technology. May it serve and not enslave you .
טכנולוגיה
  • Dertouzos L Michael The Unfinished Revolution: How to Make Technology Work for Us--Instead of the Other Way New York: Harper 2001
דרטוזוס מציע להעביר את המוקד של טכנולוגית המידע מהמכונות אל האנשים. בספרו The Unfinished Revolution הוא מתאר שיטות אחדות להיפוך המגמה ומעלה חזון על האופן בו מחשבים שמרוכזים באדם יכולים לשנות את הדרך בה אנו חיים ופועלים בעידן המידע.

  • Lightman Alan, Desser Christiana, Sarewitz Daniel Living with the Geni en Essays on Technology and the Quest for Human Mastery Island Press 2003
אוסף של מסות פרי עטם של אנשי מדע, טכנולוגיה, פילוסופיה, מדעי חברה וספרות על המאבק לשליטה בין האדם לבין הטכנולוגיה. כיצד הטכנולוגיות - שיבוט, רובוטיקה, ביוטכנולוגיה, נאנוטכנולוגיה - יכולות לשנות את
המשמעות של להיות אנושי.
  • Teich H Albert Technology and the Future Wadsworth Publishers1972
מקבץ מאמרים על האופן בו הטכנולוגיה והחברה מעצבות זו את זו ואגב כך את עתידנו. חומר הקריאה מיועד לקורסים שעניינם חברה וטכנולוגיה במכללות ובאוניברסיטאות אך הוא נגיש - ומומלץ - גם לקהל הקוראים הרחב.

  • Simon Richard Rhodes & Schuster Visions of Technology - From Marconi, Wrightand Ford to the thinkers and creators of today and tomorrow. A century of vital debate about machines, systems and the human world. Simon and Shuster N.Y.1999
אנתולוגיה של התגליות המדעיות של המאה העשרים. המחברים קיבצו מאות מובאות מכתבים, מאמרים,דיווחים ונאומים שנכתבו על-ידי המגלים והמבקרים שלהם.
  • Rosen Larry and Michelle Weil Technostress Coping With Technology John Wiley & Sons, 1997l
ווייל ורוזן -פסיכולוגים המתמחים בטכנופוביה- מעלים את ממצאי מחקריהם בדבר יחס הציבור למכונות החדשות 15% - 10% מכלל האוכלוסייה המבוגרת הם"מאמצים להוטים" - טכנופילים. הם נהנים מפרות הטכנולוגיה ומרבים להשתמש בהם. הם יודעים שהטכנולוגיה אינה מושלמת, לכן כאשר הם נתקלים בבעיה הם מייחסים אותה למגבלות המכונה. הם יודעים שיש פתרונות ולכן הם מחפשים אותם ובעזרתם הם מתגברים על הבעיה.

60% - 50% מכלל האוכלוסייה המבוגרת הם אנשי prove-it*, המהססים. הם ייעזרו במכונה לאחר שיוכיחו להם את שימושיותה. כאשר הם נתקלים בקושי בהפעלת המכונות, הם נוטים ליטול על עצמם את האשמה והאחריות ולכן הם מרבים "להרים ידיים" ואינם מחפשים דרכי פתרון.40%-30% מכלל האוכלוסייה המבוגרת הם מתנגדים חריפים למכונה. כל קושי שהם מגלים בהפעלת המכונות נובע -לדעתם- מבורותם ומאי-ההתאמה שלהם. המכונה חושפת את חולשותיהם ולכן הם מתרחקים ממנה.

Weilו-Rosen פיתחו דרכי טיפול בטכנופוביה ומדווחים על 92% של הצלחה. ב-5 שעות, למדו הטכנופובים כישורים ומיומנויות לשיכוך תחושת האי-נוחות מול המכונה.
  • Bauer Martin Resistance to New Technology: Nuclear Power, Information Technology & Biotechnology Cambridge University Press 1995
מרטין באואר, פסיכולוג חברתי, קיבץ אוסף מאמרים בנושא ההתנגדות לטכנולוגיה על פני הזמן, הארצות והטכנולוגיות.ניתוח התופעה מתמקד בהתנגדות לכוח הגרעיני, טכנולוגיית המידע וביוטכנולוגיה. הנחת היסוד של הספר היא שההתנגדות כמוה כעצב המתריע על סכנה, אינה מחבלת בהתפתחות הטכנולוגיה כי אם להפך, היא מעניקה תרומה חיובית לעיצוב תבנית הטכנולוגיה.
  • Sale Kirkpatrick Rebels Against the Future: The Luddites and Their War on the Industrial Revolution : Lessons for the Computer Age Addison Wesley Publishing Company1996
נושא הדגל של תנועת הלודיטים החדשים הוא קירקפטריק סייל - סופר, עיתונאי ופעיל לאיכות הסביבה. בספרו הוא מעלה את תולדות תנועת הלודיטים ומפיק את שמונת הלקחים המפורסמים

הטכנולוגיות הן מעולם לא נייטרליות ואחדות אף מזיקות.

התעשיינות היא תהליך נורא שמשמיד את העבר, מדלל את ההווה ומערפל את העתיד.

Only a people serving an apprenticeship to nature can be trusted with machines

המדינה משתפת פעולה עם התעשייה והיא תמיד תצא לעזרתה ולהגנתה משום כךהמרד חסר סיכוי והרפורמה לא מועילה.

אולם התנגדות למערכת התעשייה - שמבוססת על אחיזה בעקרונות מוסריים ומושרשת בתחושה של דחייה מוסרית - לא רק אפשרית אלא אף הכרחית.

מבחינה פוליטית, ההתנגדות לתעשיינות חייבת לאלץ את החברה התעשייתית למודעות ולדיון ציבורי.

מבחינה פילוסופית, ההתנגדות לתעשיינות צריכה להיות נעוצה בבחינה - באידיאולוגיה, אולי - שמעוגנת בשיקולים מוסריים, מנוסחת בזהירות ומקובלת על רבים.

"לטכנולוגיות הגנטיות והאלקטרוניות השפעות מנפצות עולם. כל מה שעליכם לעשות הוא להיפטר מהקופסאות שלכם - הקופסאות בביתכם, על שולחנכם, בחיקכם - כעת כולנו יודעים שהקופסאות האלה הן תיבות פנדורה"
.

טכנולוגיה
 
 
 
 
 
 
 


.

ד"ר אילנה מודלינגר מסע בעידן הטכנולוגי
ספרייה
Copyright ©
בית