עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי


.


earth first
 


.

"אילו כל האנושות הייתה נכחדת, כדור הארץ היה חוזר למצב האיזון העשיר שהיה קיים לפני עשרת
אלפים שנים. אילו החרקים היו נעלמים, הסביבה הייתה קורסת לתוהו ובוהו"
"אבי ה- Edward O. Wilson- " Biodiversity

המילה אקולוגיה מקורה ב-eco , שפירושה ביוונית - בית, המקום בו אנו חיים. האקולוגיה היא המדע שבוחן את הזיקה ההדדית; בין יצורים חיים לבין סביבתם. המונח תנועות אקולוגיות משמש קורת-גג למאות ארגונים, עמותות, חברות שהמכנה המשותף שלהם הוא המאמץ לשמור על הטבע, על עולם החי, על האדמה מפני פגעי הטכנולוגיה.

הדאגה לאיכות הסביבה היא עתיקת ימים. קורותיה מתוארים בהרחבה באתר Environmental History
Timeline

הסוגיות הבוערות של האיום הטכנולוגי על המאזן האקולוגי

באינטרנט קיימים אלפי אתרים שדנים בסוגיות אלה. אעלה בקווים כלליים אחדות מהן. בקישורים של הפרק הזה ניתן למצוא כתובות של אתרים שדנים בהעמקה בנושאים של שמירת הטבע.

אז ועכשיו...
לפני ששוקעים במרה שחורה ומחפשים דרכי מילוט, מומלץ לקרוא את מאמרו של Ronald Bailey שמשווה בין תחזיות האימה של "יום האדמה" בשנת 1970 לבין העובדות בשטח של "יום האדמה"
של שנת 2000.


שכבת האוזון
האוזון הוא מולקולה שמורכבת משלושה אטומים של חמצן. מידת התועלת והנזק של האוזון נקבעת לפי מיקומו. האוזון "הטוב" מתהווה בשכבת מיגון בגובה 10 -40 ק"מ מעל פני כדור הארץ וחוסם את חדירת הקרינה העל-סגולה. האוזון "הרע" נמצא על פני הקרקע והוא הרכיב העיקרי בערפיח הערים שפוגע בעיניים ובדרכי הנשימה.

בשנות השבעים של המאה שעברה התברר שהפעילות התעשייתית ותוצרי הלוואי שלה מדללים את האוזון הטרופוספרי - הטוב - ומעבים את האוזון הסטרטוספרי הרע.

"הלוחמה הכימית של החברה התעשייתית נגד שיכבת האוזון במהלך שישים השנים האחרונות מסכנת באורח חמור את המשך החיים על הפלנטה. אנו ניצבים בפני הסכנה הגדולה ביותר שהאנושות עמדה בפניה."

מדברי the Open Ended Working Group of the Montreal Protocol ,Mostafa Tolba

פרוטוקול מונטריאל שקורא לצימצום תפוקת הכימיקלים הרעילים נחתם על-ידי ארצות הרווחה והארצות המתפתחות. לפי ההתחייבות הזאת, ההקפאה של השימוש בחומרים הרעילים תושלם בעשורים הקרובים.

לוח הזמנים של תהליך הצימצום וההקפאה מופיע באתר UNDP Montreal Protocol

תוצא החממה greenhouse effect
תוצא החממה היא תופעה מבורכת שבלעדיה לא היו חיים על פני האדמה. כדור הארץ מקבל חום משני מקורות, השמש והאטמוספירה.

בלא האטמוספירה, מידת החום על פני האדמה הייתה נמוכה ב-30 מעלות צלזיוס. ההסבר הפשטני לתופעת אפקט החממה הוא שכמחצית מהאנרגיה של השמש נקלטת ע"י פני כדור הארץ ומוקרנת בחזרה בצורה של חום. חלק מהחום הזה נספג בעטיפת האטמוספירה.

בבקרת הטמפרטורה הטבעית הזאת משתתפים חמישה גזים: אדים של מים, דו-תחמוצת הפחמן, אוזון, מתאן ותחמוצת החנקן. בעשורים האחרונים, הפעילות התעשייתית המואצת חוללה שינויים במאזן הגזים הטבעי והעלתה את הרמות של הגזים של תוצא החממה.

המומחים חלוקים עדיין בדבר הנזקים הכרוכים בהגברת תוצא החממה אך רבים מייחסים לה אחריות ביצירת ההתחממות הגלובלית.

במסגרת המאבק על איכות הסביבה נוסח ב-1997 פרוטוקול קיוטו שקורא לצמצום בהפקת הגזים של תוצא החממה THE CONVENTION AND THE KYOTO PROTOCOL

התחממות גלובלית global warming
בשנות ה-80 של המאה שעברה החלו לזהות מגמה לעלייה בטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ. הטמפרטורה הממוצעת כיום גבוהה ב- 0.6 מעלות צלזיוס מזו שהייתה קיימת לפני 100 שנה. על הגורמים להתחממות זו אין עדיין הסכמה כללית בקהילית המדענים, אך רבים סבורים שמקורה באפקט החממה או בהפרת המאזן העדין שקיים במרקם הכימיקלי של הטבע.

בירוא יערות
אומה שמשמידה את הקרקע משמידה את עצמה. היערות הם הריאות של אדמתנו, הם מטהרים את האויר ומעניקים כוחות רעננים לאנשינו.  Franklin Delano Roosevelt 1882-1945

ב-1950 30% של שטח כדור הארץ היו מכוסים ביערות, בשנת 2000 רק 7% נותרו מיוערים. כל שנה מושמדים יותר ממאתיים מיליון דונמים של יער. חיסול היערות מתבצע למכירת עצי-תעשייה, לפינוי אדמה לחקלאות ולגידול בקר. השמדת היערות - הריאות של הטבע - מגבירה את רמת הגזים של אפקט החממה, פוגמת בפוריות האדמה, מכחידה את בעלי החיים שהיער הוא בית הגידול הטבעי שלהם.

פסולת רעילה
תעשיית הכימיקלים היא המקור העיקרי לזיהום רעיל של האוויר, הקרקע והמים. התעשייה האמריקאית פולטת, למשל, מדי שנה מעל מיליון טון פסולת רעילה שסילוקה מהווה בעייה כלכלית ואקולוגית ממדרגה ראשונה.

הדרך היעילה ביותר להתמודדות עם הבעיה היא הימנעות מיצירת הפסולת הרעילה. פתרונות יצירתיים מוצעים ע"י הטכנולוגיות החדשות, כמו למשל חיידק מהונדס שמסוגל להפוך פסולת רדיואקטיבית לחומר פחות מסוכן.

הפסולת הרעילה היא אויב מספר אחד של ארצות מתפתחות, הודו למשל, שהפכו ל"מזבלה" של התעשיות של ארצות מפותחות.

מכל התלאות האקולוגיות, בעיית זיהום האוויר היא המוחשית ביותר וארגוני הבריאות רואים בה רוצחת סידרתית שקשה ללכוד ולכלוא. הילדים הם הקורבנות המועדפים של הכימיקלים הרעילים.

זנים מוכחדים
אם לא יחול שינוי דרמטי, עד שנת 2050, 10% מכלל הזנים החיים יוכחדו מעל פני האדמה.
.

ד"ר אילנה מודלינגר
מסע בעידן הטכנולוגי
דפי העשרה
Copyright ©