עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי


.
 


 
.

We shall require a substantially new manner of thinking, if mankind is to survive
Einstein -

"אין לנו שיטה טובה לחשיבה ולנטילת החלטות בדבר היישום - או אי היישום - של הכלים רבי-העצמה של
הרציונליות, השיטה המדעית, השילוב של ההגיון והיעילות המגולמים בטכנולוגיה. העובדה שאנחנו לא יודעים איך לחשוב ואיך לקחת החלטות בדבר הטכנולוגיה אין פירושה שאנחנו לא מסוגלים לגלות "שיטה חדשה" לחשיבה כזאת." ה. ריינגולד

You cannot dig a hole in a different place by digging the same hole deeper" De Bono"

חשיבה לאטרלית
lateral thinking

דה בונו טבע והסביר את המונח חשיבה לטרלית בספרו The Use of Lateral Thinking 1967.החשיבה הלטרלית היא אופן חשיבה שמחפש דרך לפתור בעיה מרדנית בשיטות לא-שגרתיות שהנתיב ההגיוני מתעלם מהן. דה-בונו מחלק את החשיבה לשני סוגים: חשיבה אנכית, שבנויה על השיטה המסורתית של תהליכי ההיגיון הקוויים. הסוג השני, החשיבה הלאטרלית שיורדת מדרך המלך הסלולה ומחפשת את הפתרון מזווית בלתי- צפויה, אחרת. החשיבה הלטרלית מחפשת פתרונות בדרכים שנראות, לכאורה, לא הגיוניות היא משלימה את החשיבה הביקורתית והאנליטית ומותנית בנכונות  לנטוש פרדיגמות מקובעות ולהסתכל על הדברים במבט חדש.

.WARNING! Lateral Thinking will change the way you think

אדוארד דה-בונו מאפיין שישה הקשרים מלאכותיים לחשיבה באמצעות כובעים צבעוניים: הכובע הלבן מאפשר להקדיש תשומת לב לנתונים אובייקטיביים ונייטרליים. הכובע האדום מאפשר  כניסה של אינטואיציה ושל רגשות - ללא צורך בהצדקתם - לתהליך החשיבה. הכובע השחור הוא של ההגיון השלילי, של הזהירות ותפקידו להצביע על מה שלא ניתן לעשות ומדוע. הכובע הצהוב הוא של ההגיון החיובי המתמקד בטובות שתצמחנה ובאפשרויות הביצוע. הכובע הירוק מיועד לחשיבה יצירתית וקורא לפתח רעיונות חדשים ופתרונות מקוריים. הכובע הכחול משמש כתהליך פיקוח. הוא אינו מתמקד בנושא כלשהו אלא בחשיבה עצמה על הנושא.

חשיבה ביקורתית critical thinking
החשיבה הביקורתית מעסיקה עוד מימי קדם את ההגות האנושית. לחשיבה הביקורתית הגדרות רבות והענקתה ללומד נתפסת כאחת המטרות הנעלות ביותר של המעשה החינוכי.

החשיבה הביקורתית היא בחינה הגיונית, רפלקטיבית, אחראית של התופעות בדרך אל רכישת מידע אמין ורלבנטי על העולם הסובב. החשיבה הביקורתית היא מיומנות מושכלת להעריך ולפרש באורח פעיל מידע, נימוקים, תצפיות, תקשורת כדי לעצב השקפת עולם ולבחור בדרכי התנהגות.

החשיבה הביקורתית מחסנת את הלומד מפני אמונות תפלות, דעות קדומות ומסייעת בפיתוח מוקד שליטה פנימי, בחירה חופשית ומחוייבות לזולת.

אינטליגנציות מרובות multiple intelligences
התיאוריה של הפסיכולוג Howard Gardner לפיה קיימות דרכים מובחנות רבות ללמוד ולהבין את העולם. גרדנר מציע שמונה אופנים לחשיבה ולעיבוד מידע:

אינטליגנציה מילולית לשונית - Verbal-Linguistic היכולת להשתמש במילים ובשפה.

אינטליגנציה לוגית-מתמטית -Logical-Mathematical - היכולת להסקת מסקנות, לחשיבה אינדוקטיבית-ודדוקטיבית,- לשימוש במספרים ולזיהוי תבניות מופשטות. אינטליגנציה חזותית מרחבית - Visual Spatial- היכולת ליצור דימוי רוחני של תמונות, חפצים ושל ...ממדים מרחביים.

אינטליגנציה ריתמית - מוסיקלית - Musical- Rhythmic היכולת לזהות תבניות צליליות ורגישות למקצב.

אינטליגנציה גופנית - תנועתית - Body - Kinesthetic תבונת הגוף והיכולת לשלוט בתנועה.

אינטליגנציה של המגע עם הטבע Naturalist Intelligence ההכרה, ההערכה וההבנה של הטבע

אינטליגנציה בין-אישית - Interpersonal היכולת ליצור קשרים ותקשורת עם הזולת

אינטליגנציה תוך אישית - Intrapersonal מצבי ההוויה הרוחנית, ההגות והמודעות.

אוריינות דיגיטלית digital literacy
החדירה האסרטיבית של טכנולוגיות המידע והתקשורת לעולמנו הביאה לניסיונות ליצור מערכות ארגון של הכישורים הדרושים לניווט דרכנו בטכנוספירה החדשה.

אחת המגמות להשלטת סדר ולשיפור ההתמצאות פונה להגדרת מיומנויות התפיסה, החשיבה, הלמידה המיושמות ובסביבה החדשה של האוריינות הדיגיטלית.

במאמרו - אוריינות דיגיטלית - מסגרת מושגית עבור מיומנויות חשיבה בעידן הדיגיטאלי - יורם עשת- אלקלעי מציע מסגרת מושגית להגדרת סוגי החשיבה, ערכת כישורים להשרדות בעידן חדש זה.

חשיבה צילומית - חזותית: אומנות הקריאה של ייצוגים חזותיים
חשיבת שיעתוק - אומנות המיחזור של חומרים קיימים
חשיבה מסתעפת : היפר-מדיה וחשיבה לא-לינארית
חשיבת מידע: אומנות הטלת הספק
חשיבה חברתית - רגשית

מיומנויות קוגניטיביות
תסוויג של דוד פסיג - על בסיס התסוויג של בלום - למיומנויות הקוגניטיביות החיוניות להיערכות לקראת הדרישות העתידיות של עידן המידע.

ידע - להשיג יישום מוצלח של המידע בזמן אמת. לדעת היכן למצוא את הפריטים, לשלוט בדרכי חיפוש, לפתח סמלים חדשים בחברה עתירת סמלים, לפתח מוסכמות

הבנה - להגיע להבנה רבת-פנים של מידע, להציב רכיבי המידע בתשלובות שונות כאשר לכל הרכב משמעות שונה.

יישום - להפיק רעיונות חדשים מרעיון ישן כדי להוציא לפועל מידע בזמו אמת ובווריאציות שונות

אנליזה - לחלק יחידת מידע לרכיביה ולבנות מהם הקשרים שונים ומגוונים

סינתזה - ליצור הרכבים רבים עם משמעויות שונות מתוך יחידות מידע נתונות. לאתר אלמנט מתוך חלקי המידע במטרה להעניק לו משמעות משלו.

הערכה - לדעת לבחור בקריטריון המתאים ולפתח קריטריון חדש כדי לעצב הערכה שתהיה חיונית להמשך תהליך הלמידה
.

ד"ר אילנה מודלינגר
מסע בעידן הטכנולוגי
דפי העשרה
Copyright ©