עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי


.

תולדות המידע 600-0 לפניה"ס

בין המאה השישית למאה הרביעית לפניה"ס חלה פריחה מדהימה בהגות ובפילוסופיה - "אהבת החוכמה".

בשחר לידתה של הפילוסופיה היוונית, בקרב הוגי האסכולות הקדם סוקרטיות עוד לא היתה הפרדה בין מדע, פילוסופיה ואמונה. מטרת ההוגים היתה לגלות - תוך התנערות מהמיתוסים והאמונות הטפלות - את physis את טבעם של הדברים כולם.

Thales of Miletus -600 ,שהמסורת היוונית רואה בו את הפילוסוף והמדען  הראשון, מעלה את הרעיון שאת הטבע ואת הסדר ששולט בעולם יש להבין באמצעות ההגיון ולא על דרך המיתוסים.

551-הולדת קונפוציוס מגדולי ההוגים של  סין, מיסד ה-Confucianism. תורתו הטיפה לפשטות: אהבת הזולת, כיבוד ההורים, לעשות את הדבר הנכון ולא את הכדאי, לפעול בהדדיות, ו"לא לעשות לאחרים את מה שלא היית עושה לעצמך" .

הקונפוציאניזם הוא הפילוסופיה של הארגון החברתי, של החוכמה הפשוטה ושל הידע המעשי שהעניקה לחברה הסינית תשתית אתית של כללי חיים והתנהגות.

"Our greatest glory is not in never falling but in rising everytime we fall"

550- באזור הים התיכון רוב העמים מאמצים את כיוון הכתיבה "הרציונלי" משמאל לימין היות ש"הוא משאיר באור את המילים והמשפטים במהלך רישומם ואינו מכריח את היד לעבור על הדיו הרטוב"

Simonide of Ceos-556 משורר לירי נחשב לממציא אומנות הזיכרון. סימונידס התארח בחצרות של אנשי השלטון - כמו Hipparchus הפטרון של הספרות - ומכר את שירי התהילה שהוא חיבר עבורם. הטכניקה "הארכיטקטונית" של הטבעת אומנות הזיכרון שהוא המציא משלה במחשבת ימי הביניים באירופה והיא עומדת ביסוד השיטות המודרניות לטיפוח ולהעצמה של הזיכרון.

530- ספרייה ציבורית ראשונה באתונה.

530- פיתגורס - Pythagoras of Samos פילוסוף ומתמטיקאי יווני - מפתח את התיאוריה המתמטית. תרומתו הגדולה היתה ברעיון של ההוכחה המתמטית. הוא הראשון שמתח קשר בין מתמטיקה לפיזיקה. הוא מוציא להורג
את תלמידו Hippasus שמציע את רעיון המספרים האירציונליים שסותר את השקפתו שהעולם הוא בעל הרמוניה מושלמת.

הפיתגוראים סברו שצורת הארץ - לפי הצל שהיא מטילה על הירח בשעת ליקוי - היא כדור. תנועת הכוכבים קשורה מתמטית לצלילי המוסיקה ולמספרים. המכלול נקרא בפיהם "The Music of the Spheres" הפיתגוראים התלכדו בכת סגורה, סודית שבה הם יצרו שילוב בין לוגיקה למיסטיקה דתית. הם לא ראו במתמטיקה שפה מופשטת, סמלית לתיאור הטבע; כי אם חוקיות הטבועה בטבע עצמו.

.Mathematics is the language in which God has written the universe

האחווה הפיטגורית הייתה שותפה למסרים אחדים של הבודהיזם. אנשיה האמינו בגילגול  נשמות וסלדו מכל רכושנות. בכת התקיים שוויון זכויות וחובות בין גברים לנשים ומתמטיקאיות רבות הוכשרו בה.

התורה הפיטגורית רכשה לה אויבים רבים. אנשיה נרצחו, מרכזי הלמידה שלה הוחרבו והיא נעלמה בחשכת ה- dark age במאה השישת לספירה.

528- ראשית הבודהיזם. Siddhartha Gautama בן של שליט Shakyas מזועזע מהסבל בעולם, נוטש את חיי המותרות, יוצא לנדוד, מוצא הארה והופך לבודהה .

הבודהיזם הוא מסורת פילוסופית ופולחנית מורכבת ועמוקה שאינה מתמקדת בסוגיות של היווצרות העולם או בטבעה של האלוהות כי אם במצבו ובמצוקתו של האדם . "התעוררותו" של בודהה הובילה אותו לתובנה של ארבע אמיתות נעלות.

הראשונה קובעת שהמאפיין הבסיסי של מצב האדם הוא הסבל והתסכול. מקור הסבל נעוץ בכישלונו להתמודד עם העובדה שכל הסובב אותו נמצא בהשתנות מתמדת. הניסיון של האדם להתנגד לזרימה, לאחוז בכל דבר שהוא קבוע דן אותו לאכזבה ולתסכול.

האמת הנעלה השנייה עוסקת בדרך השגויה בה האדם מחלק את העולם הנתפס לעצמים נפרדים ונבדלים ונקבע עליהם בדבקות, באחיזה עקרה ונבערת. תחושת היציבות שהדבקות בקבוע מעניקה היא אשלייה שגורפת את האדם לגלגל חוזר אכזרי שבו כל פעולה מעוררת פעולה נוספת וכל תשובה מעלה שאלות חדשות.

האמת הנעלה השלישית טוענת שהסבל והתסכול אינם הכרחיים. במצב של השחרור המלא - הנירוונה - נעלמים המושגים השגויים של קיום נפרד ומוענקת תחושת הקביעות של אחדות החיים.

באמת הנעלה הרביעית בודהה מורה את הדרכים -את שמונת הנתיבים -אל "ההתעוררות", אל השחרור מהסבל.שני המקטעים הראשונים של המסע הזה הם ההתבוננות במציאות והבנת המקורות של הסבל האנושי, היינו הראייה הנכונה והידיעה הנכונה. ארבעת המקטעים הבאים מלמדים את הפעולות הנכונות שיהפכו את האדם
ראוי ל"הבודהיות" ושני פרקי המסע האחרונים עניינם הערנות והמדיטציה הנכונות לקראת החוויה , האמתית של המציאות

515- מועד הולדתו המשוער של Parmenides of Elea הנציג המרכזי - עם תלמידו Zeno of Elea - של האסכולה האליאטית הקדם-סוקרטית. פרמנידס סבר שדבר אינו משתנה. קיימת ממשות אחת, אין-סופית, נצחית, שלא ניתנת לחלוקה - הריבוי והשינוי שנקלטים בחושינו אינם אלא אשליה.

480-510- תקופת פועלו של Heraclitus of Ephesus פילוסוף קדם סוקרטי אשר -  יחד עם יריבו האידאולוגי פרמנידס - השפיע עמוקות על החשיבה הפילוסופית המערבית. הרקליטוס האמין שהכל נמצא בהתהוות, בשינוי מתמידים. "Panta Rhei" הכל זורם.

Lao Tzeu-500 הפילוסוף הסיני מחבר את Tao Te Ching הספר הקלאסי של תורת ה-Taoism.הטאואיזם הוא פילוסופיה סינית עתיקה והספר הוא כנראה לקט של התורה מהמסורת האורלית. ה"טאו" היא דרך הטבע האחת והנצחית בה מתהווה היקום. התורה הטאואיסטית דוגלת בדיאלקטיקה של יין-יאנג, היינו ב"איזון", בחיים פשוטים הבנויים על אחדות עם הטבע, צניעות, קשר משפחתי הדוק וערכיות. הטאואיזם אומץ על-ידי מאות כתות והגיע בשנות ה-60 של המאה ה-20 אף לתודעה של החברה המערבית. דרך ה"טאו" מצאה אוזן קשבת אצל "ילדי הפרחים" ועוררה ענין בקרב אנשי מדע כמסגרת מחשבתית אלטרנטיבית להבנת העולם. ספרו של פריטיוף קאפרה -"הטאו של הפיזיקה- חקר ההקבלות שבין הפיזיקה המודרנית לבין המיסטיקה של המזרח" הוא אחד הניסיונות למחשבה אחרת כזאת.

Give up learning, and put an end to your troubles." You have entered the mysterious world"
of The Tao Te Ching

500- היוונים מאותתים ומעבירים מידע באמצעות חצוצרות, תופים, עשן ומראות

500-מהדורה ראשונה של pony express שרות דואר של רוכבים מופיעה בפרס. על דרך המלך שבנה דרייווש הגדול שרות הדואר הגיע ליעדו - במקום שלושה חודשים - בשבוע. הסיסמה של רוכבי שירות הדואר הקדום אומץ על-ידי השירות שקם במערב הפרוע : stoped by neither snow, rain, heat or gloom of night

500- השלמת הכתיבה של הוודס בהודו. הוודס
Vedas הם המקור הרוחני של ההינדואיזם - היצירות הדתיות הקדומות ביותר שנוצרו מאות רבות לפני הספירה ונשמרו במסורת האורלית - על אודות הגדולה של חיי האדם ועל מקורות והתפתחות היקום. הוודה הקדומה מורכבת מתפילות והימנונים, המאוחרת יותר מפרטת את טקסי ההקרבה והוודה האחרונה ה"אופנישאדות" מעלה את הפילוסופיה, את המסרים הרוחניים של ההינדואיזם.

500
- תלמידיו של קונפוציוס מחברים את ANALECTS
אוסף הגיגיו של מורם

.At fifteen, I had my mind bent on learning. At thirty, I stood firm. At forty, I had no doubts  At fifty, I knew the decrees of Heaven. At sixty, my ear was an obedient organ for the reception of truth .At seventy, I could follow what my heart desired, without transgressing what was right
The Analects of Confucius


500- הסינים מתחילים לכתוב על קליפת במבוק ועל משי.

500-האפס, שתי יתדות משופעות כתופס מקום, מתחיל להופיע בכתבים הבבליים.

Pheidippides -490 מתמוטט ומת לאחר שהביא לאתונה את בשורת הנצחון במרתון.

480-איזופוס - עבד משוחר ר- כותב את
משליו  Aesop's Fables אין יודעים בודאות אם איזופוס הוא המחבר או רק המלקט של הסיפורים האלגוריים, החכמים אך כולם מסכימים שמשלים אלה היוו את אחת מאבני היסוד של התרבות המערבית. התבונה העתיקה, האוניברסלית, שרדה במשך מאות שנים והסיפורים גם היום רעננים שנונים, וגדושים בחכמת חיים.

469- הולדת
סוקרטס יוצר "הדיאלוג הפילוסופי". סוקרטס הקדיש את חייו לאמת, ליופי ולצדק. הוא האמין שהידע והציות לאמת מסוגלים לרפא את המבוכה, הרשעות והכיעור.

460- יוני הדואר הראשונות מעבירות מידע בקרב בני יוון העתיקה

Anaxagoras -450 מציע את הפילוסופיה המטריאליסטית הראשונה - היקום בנוי מחומר שנמצא בתנועה. השמש אינה אל אלא כדור אש. All things were together; then came Mind and set them in order

458- הופעת הכתבים של אייכילוס "אבי הטרגדיה" The Dramas of Aeschylus

443- חיבור יצירותיו של סופוקלס - אנטיגונה , אדיפוס המלך

440-חופש ההבעה היה מאז ומעולם משאלת לבם של היוצרים. מאות רבות לפני הספירה Euripides הטרגיקון של יוון העתיקה - שהעיז לנפץ מוסכמות, לשים ללעג את אלילי המיתולוגיה, לעצב באור חדש את דמות האישה והעבד - קרא:

 ,This is true Liberty when free born men / Having to advise the public may speak free Which he who can, and will, deserv's high praise, / Who neither can nor will, may hold /
his peace; / What can be juster in a State than this

429- הולדת הפילוסוף
אפלטון מחבר ה-The Dialogues of Plato REPUBLIC

Meton of Athens-423 האסטרונום מחשב ש-235 חודשי לבנה יוצרים 19 שנים. "עיבור השנים" על בסיס המחזור המטוני מאפשר לבבלים לשפר את לוח שנת הלבנה שלהם.

Thucydides-421 שנחשב לעיתונאי הראשון מפרסם את ספרו The History of the Peloponnesian War הוא מתעד את המלחמה באובייקטיביות רבה "לא על-מנת לזכות בתהילה אלא כדי שהדורות  הבאים יידעו ללמוד מטעויות העבר".

420- הרודוטוס - אבי ההיסטוריה - מחבר את קורות מלחמות פרס The History of Herodotus

420-הכתבים של
היפוקרטס פותחים את המחקר המדעי ברפואה. היפוקרטס, אבי הרפואה טען שהמוח - ולא הלב - מפיק את התחושות והמחשבות. הוא שלל את הדעה הרווחת בתקופתו שהמחלה היא קללת האלים וראה במנוחה, בתזונה נכונה, באוויר צח ובנקיון את תנאי היסוד של הבריאות .

400- יצירת העפיפונים בסין. אומנות בניית העפיפונים זכתה לכבוד רב בסין העתיקה. המסורת מספרת שאחד מגדולי הבונים הקדיש שלוש שנים ליצירת עפיפון אחד. במהלך המלחמה בין סין למונגוליה, העפיפונים שימשו להעברת מסרים אל השבויים הסיניים. העפיפונים מוזכרים באירופה רק בסוף המאה ה-16.

399- סוקרטס - הפילוסוף מאתונה - נדון למוות בשל "השחתת רוח הנוער". תורתו תונצח על-ידי תלמידו - אפלטון

387- אפלטון מקים את האקדמיה - האוניברסיטה הראשונה - מרכז לדיונים וללימודי מדע ופילוסופיה. האקדמיה תוארה בפרסקו מפואר Raffaello Sanzio 1483-1520, Scuola di Atene 1509-1510 היא הוקמה בגן ציבורי מוקף חומה בפרברי אתונה. הגן היפה שבו נערכו מפגשי הלמידה נקרא על שמו של בעל המקום Akademos

Leucippus -370  ו-תלמידו
Democritus - פילוסופים ומדענים  יוונים - הוגים את תורת האטום. החומר  - לדעתם - עשוי מחלקים קטנים שלא ניתנים לחלוקה. האטומיסטים יצרו הפרדה בין רוח וחןמר וסללו את הדרך למחשבת המערב בדבר הדואליות שחוצצת בין חומר ותודעה, בין גוף לנפש.

350- ספר הבישולים הראשון -  The Life of Luxury - רואה אור. המחבר Archestratus היווני

350- בקטלוג שמתאר את כל המבנים ברומא מופיעות 29 ספריות ציבוריות.

Heracleides -350 פילוסוף ואסטרונום יווני סבור שהתנועה היומית של השמש, הירח והכוכבים אפשרית
רק אם הארץ סובבת סביב צירה. הרעיון מקבל הכרה מדעית כעבור 1800 שנים.

337- תלמידו של אפלטון - אריסטו - מכונה אבי מדעי החיים - מקים מרכז למידה - ה-Lyceum -אריסטו בונה
מערכת פורמלית של לוגיקה וקובע מושגים המאחדים את ענפי ההגות העיקריים של תקופתו - פיזיקה, ביולוגיה, מטאפיזיקה, פוליטיקה.

תמונת היקום האריסטוטלית שלטה ללא עוררין במשך 1800 שנים. אריסטו מכונה בפי רבים "הפילוסוף של השכל הישר" משום שתורתו תואמת להפליא את "מראה העיניים", מצטיינת בפשטות, בהרמוניה וביופי רב. החוקרים אינם תוהים כיצד נשתמרה תורה שגויה זו במשך זמן כה רב כי אם מה הביא להטלת ספק בשיטה שהלמה יפה כל כך את הניסיון החושי היומיומי, את המסורת ואת תפיסת העולם של הסמכות הדתית.

תמונת העולם של אריסטו היא לכידה וכל מרכיב בה קשור קשר הדוק למכלול המרכיבים. אריסטו אימץ את התיאוריה של Anaximines of Miletus לפיה הכל מורכב מארבעה אלמנטים:אדמה, מים, אש ואוויר. גרמי השמיים - הוסיף אריסטו - עשויים מאלמנט חמישי ה"אתר". לכל גוף, מעצם טבעו, תנועה משלו והיא יכולה להתרחש רק בידי כוח חיצוני. הארץ כדיסקית שצפה על מים הוחלפה בארץ ככדור משום שזוהי הצורה המתמטית המושלמת ביותר.

הקוסמוס של אריסטו מחולק לשניים - השמיים וספירות הכוכבים שבהם והעולם שמתחת לגלגל הירח. ברקיע מתגשמות צורות גיאומטריות מושלמות הכוכבים שתולים עלפני ספירות בדולח שחגות סביב כדור הארץ. השמיים הם החלק הטהור והשינוי היחיד שחל בהם הוא התנועה המעגלית הנצחית שלהם. העולם שמתחת לגלגל הרקיע נתון לשינויים, לתמורות מחזוריות של צמיחה וכיליון. הקוסמוס הזה היה קיים מאז ומעולם
והוא יתקיים לנצח. Physics - Metaphysics - Politics

337-בספרו Geographica, ההיסטוריון סטרבו - "הפוזל" - מספר שלאריסטו, הפילוסוף היווני היה אוסף
ספרים מרשים והוא הראשון שלימד את מלכי מצריים כיצד להקים ולנהל ספריות.

330- חיבור Codex Sinaiticus קודקס סיני, שנחשב לתנ"ך העתיק ביותר בעולם. הכתבים נמצאו על-ידי מלומד גרמני בשנת 1844 במנזר סנטה קטרינה בסיני. הם הועברו לרוסיה ונמכרו לספרייה הבריטית שם
הם נמצאים עד היום.

326- שעוני המים נכנסים לשימוש ביוון.

300-
אויקלידס, מתמטיקאי  יווני, כותב את ה- "Elements" על תורת הגיאומטריה. האלמנט נחשב לאחת היצירות החשובות שהשפיעה עמוקות על החשיבה המדעית של הדורות הבאים.שיטתו הדדוקטיבית של אויקלידס בנויה על קביעת אקסיומות - נתונים מובנים מאליהם של חוקיות המרחב - והסקת מסקנות - מפתיעות והרבה פחות מובנות מאליהן - המשתמעות מהן.

300-הפילוסוף היווני; Pyrrho מיסד את הזרם הפילוסופי Pyrrhonism, אחת משתי התנועות של הספקנות. היות ולא ניתן להגיע אל ההבנה של האמת, אומנות הפילוסופיה צריכה לשאוף ל-ataraxia להשיג את שלוותה ואת שחרורה של הנשמה מהחיפוש המתסכל והעקר אחר הידע.

הווצרות הספריות."כאשר הגנים שלנו לא יכלו יותר לאחסן את כל המידע שהיה דרוש להישרדותנו, המצאנו, לאט לאט את המוח. אך הגיע הזמן - אולי לפני עשרת אלפים שנה - שגם המוח לא היה יכול להכיל את כל המידע הדרוש לנו. וכך למדנו לאגור כמויות כבירות של מידע מחוץ לגופנו. אנחנו הזן היחיד בתבל - ככל הידוע לנו - שהמציא זיכרון משותף שאינו מאוחסן בגנים או במוח שלנו. המחסן של הזיכרון הזה נקרא : הספרייה." קרל סייגן

295- ייסוד הספרייה הגדולה של אלכסנדריה. הספרייה הכילה בין 400.000 ל-700.000 גווילים. היא נוסדה בתקופת שלטון תלמי. הספרייה הוקמה על-ידי הסופר האתונאי Demetrius Phalereus מראשוני כת ה- Peripatetic ממשיכי דרכו של אריסטו במצריים.

תולדות הספרייה של אלכסנדריה הפכה לאחת האגדות המסופרות ביותר של ההיסטוריה העתיקה. תלמי השני מינה את המלומד דמטריוס פאלריאוס להקים ספרייה ולרכז בה את "כל ידע העולם" הספרים והמגילות הקיימים ולדאוג לתרגומם ליוונית של הכתבים מתרבויות אחרות. הספר הראשון שתורגםהיה הברית הישנה. מלאכת התרגום של התנ"ך ליוונית נעשתה על-ידי 72 רבנים שתלמי שכר למטרה זו. כל סוחר, כל אורח שנקלע לעיר נדרש להפקיד את הכתבים שהיו ברשותו. לאחר שהמגילות הועתקו, המקור הועבר לספרייה והעותק ניתן לאורח, בעוזבו את העיר. הספרייה הכילה, בשיאה, קרוב ל-700.000 מגילות.

על השמדת הספרייה הגדולה - שהפכה סמל לידע עצמו - חלוקים ההיסטוריונים. אחד ההסברים מייחס את השמדת הספרייה ליוליוס קיסר שכבש את אלכסנדריה ב-48-47 לפניה"ס. צבא הקיסר העלה באש את צי האויב שעגן באלכסנדריה. האש התפשטה לעיר וכילתה את הספרייה המפורסמת. ספורים אחרים תולים את האשם בכובשים ברבריים, במלחמת אזרחים ובמסעות הרס של קנאות דתית.

ההסכמה שמסתמנת היום אומרת שהספרייה סבלה כנראה משרשרת של פגיעות שהקטלנית שבהן חלה במאה הרביעית כאשר רדיפת הפגנים על-ידי הנצרות הגיעה לשיאה. Flavius Theodosius שליט רומי ציווה להרוס כל מצבת זיכרון אלילית וההגמון של אלכסנדריה כנראה ציית לפקודה. ב-2002 נחנכה ספרייה חדשה, מפוארת, במקומה ולזיכרה של זו העתיקה.

280- האסטרונום היווני אריסטרכוס מסמוס מעלה את הסברה ההליוצנטרית - כדור הארץ חג סביב השמש
ולא להיפך. הוא מודד בדיוק רב את המרחק בין הארץ לירח את גודלו של הירח ומצייר מפת שמיים של כ-1000
כוכבים.

Manetho -275 כומר מצרי שחי ב-Sebennytos, בירת מצריים בימים ההם, כותב טרילוגיה בשם Aegyptiaca על ההיסטוריה של מצריים העתיקה.

Diophantus -250 המכונה "אבי האלגברה" מפרסם את Arithmetica על משוואות אלגבראיות ועל תיאוריית המספרים.

250-המכתב הראשון נכתב על גוויל של פפירוס במצרים

250- הסיפרה 0 מופיעה לראשונה בבבל. "בהיסטוריה של הציביליזציה, גילוי האפס יבלוט תמיד כאחד ההישגים הבודדים הגדולים של הגזע האנושי" טוביאס דנציג -המספר שפת המדע

240- הספרות הלטינית מתחילה להופיע.

Chi-Hwang-ti -221 השליט הראשון של סין המאוחדת שואף לפתוח דף חדש בהיסטוריה ולמחוק את זכר התקופה הפאודלית הממושכת. לשם כך הוא מצווה לשרוף את כל הספרים בסין. הוא מתחיל בבניית החומה הסינית כדי למנוע פלישה של שבטים נודדים לסין.

220- התגליות של
ארכימדס - מתמטיקאי יווני - במתמטיקה ובפיזיקה. ארכימדס נחשב לגדול המתמטיקאים של העת העתיקה ועבודתו סללה את הדרך לפועלם המדעי של גליליאו וניוטון. 

202- בתקופת שלטון שושלת האן הסינית, גליונות של חדשות בשם tipao שנכתבו על-ידי הממשל מחולקים לנושאי משרות ציבוריות.

200- תרגום השבעים the Septuagint התרגום הקדום ביותר של המקרא לשפה זרה - יוונית - שנמצא בידינו. התרגום נעשה על-ידי שבעים חכמי תורה במצוות המלך תלמי באלכסנדריה.

200- איש המדע היווני Eratosthenes מודד את ההיקף של כדור הארץ. ארטוסטנס הבחין בכך שצילו של השמש ביום מסויים בשנה בדרום יוון הוא מאונך ובאותו יום של השנה בצפון יוון הוא בזווית של 7 מעלות. הוא מדד את המרחק בין שני המקומות וחישב, בדיוק רב, את היקף כדור הארץ.

196- סיתות "אבן הרוזטה"

Hipparchus-150 מתמטיקאי ואסטרונום יליד תורכיה מחשב את אורך השנה

150- כתיבת המגילות הגנוזות משנת 150- עד 40 לפניה"ס

150- הופעת האלפבית העברי המודרני

120-
הקלף הומצא - לפי המסורת - על-ידי המלך Eumenes השני ששאף להפוך את פרגמון למרכז גדול של התרבות היוונית. יריבו, תלמי השישי - מלך מצריים - הטיל אמברגו על אספקת הפפירוס לפרגמון. בלית ברירה, המלך המציא טכניקה לניקוי, מתיחה והחלקה של עורות כבשים ועיזים ויצר את ה-parchment, ה-"Pergamene paper" הקלף, משטח עמיד ונוח לכתיבה.

אומני הכתב בתקופת בית ראשון ושני בחרו לכתוב את ספר התורה על קלף משום שבאקלים הים תיכוני, הנייר היה מתכלה ומתפורר בקלות ואילו הקלף היה בסיס עמיד וחזק לספר.

105- באלכסנדריה מוקם הקולג' הראשון ללימודי טכנולוגיה

100-אסטרונום מקדוני - Andronicos - בונה את ה-Horologion "מגדל הרוחות", מגדל גבוה, מתומן שעל קירותיו שעוני שמש ובתוכו מתקן מורכב של שעון מים.

100- כתיבת ה-Nash Papyrus. ה-Nash Papyrus נרכשו ב-1902 מסוחר מצרי על-ידי W. L. Nash. הממצא כולל ארבע פיסות של פפירוס עליהן רשומים בכתב עברי קדום קריאת ה"שמע" ו-10 הדברות.

80- ספינה יוונית שנשאה מטען של חפצי אומנות מרודוס לרומא טבעה ליד האי Antikythera. בשנת 1901 צוללנים מקומיים מצאו אותה ובין שרידיה נתגלה מתקן עתיק שכונה Antikythera Calculator ששימש בעבר לחישוב תנועת השמש, הירח והכוכבים.

59- הפצה יומית של רשומת חדשות מהממשל של הפורום הרומאי. דפי החדשות הודיעו על אירועים פוליטיים, משפטים, שערוריות, מערכות צבאיות והוצאות להורג.

Marcus Tullius Cicero-55 גדול נואמי רומא כותב מסות על רטוריקה De Oratore וחיבורים פילוסופיים אחרים. קיקרו- מהמובילים של "אומנות הזיכרון" כולל אותה בין חמשת העקרונות של הרטוריקה:,inventio dispositio, memoria, elocutio, pronuntiato

51-
יוליוס קיסר מספר את קורות מלחמת הגאלים

47- יוליוס קיסר יוצר את לוח השנה היוליאני. הוא מאמץ את "שנת הנילוס" שהמצרים השתמשו בה כבר ב-4241 לפניה"ס שהתבססה על הריתמוס של הגאות הקבועה של הנילוס. לוח השנה היוליאני היה בשימושעד המאה ה-15 כאשר הוא הוחלף בלוח הגרגוריאני. אומדן אורך השנה היוליאני לא היה מדוייק דיו ועד הופעת הלוח הגרגוריאני הוא צבר פער של 10 ימים.

39- ספריות ציבוריות נפתחות ברומא

Titus Livius -26 היסטוריון - או סופר - איטלקי החל בכתיבת דברי ימי רומא מאז יסוד העיר ועד מותו של דרוסוס. כתיבתו עשירה, לירית ומופתית כל כך שיש הרואים בה יצירה ספרותית ולא תעודה היסטורית.

4- לפי תיארוך מודרני, יום הולדתו של ישו
.

ד"ר אילנה מודלינגר
מסע בעידן הטכנולוגי
Copyright ©
הבאפרקביתהקודם