עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי


.

תולדות המידע מהמאה ה-15 עד המאה ה-16

תקופת הרנסנס - התחייה - שהחלה במאה ה-14 ארכה כ-300 שנה. בראשיתה, חלה פריחה של האומנות עם היצירות הנפלאות של מיכלאנג'לו וליאונרדו דה-וינצ'י. האלכימיה והאסטרולוגיה עדיין כולאות את החשיבה הרציונלית- המדעית - ויעברו עוד שנים רבות עד אשר היא תפרוץ את מחסומי המיסטיקה והאמונות התפלות.

1400-האריסטוקרטיה האיטלקית מתהדרת בספריות פרטיות. הספרייה הגדולה של Cosimo de Medici תהווה את הבסיס לספריית Laurentian שתבנה ב-1525 על-ידי האדריכל Michelangelo בפירנצה.

1400-ייסוד ספריית הוותיקן.

1403-הספר הגדול ביותר שנכתב אי-פעם הוא האנציקלופדיה Yongle Dadian שיצאה בתקופת שושלת Ming בסין. האנציקלופדיה בת 11,095 הכרכים ו-22,877 הפרקים חוברה על-ידי 3000 מלומדים שעמלו במשך ארבע שנים על מאגר המידע המונומנטלי. רוב כרכי האנציקלופדיה נהרסו בשעת פלישת אויבים ומאבקים פנימיים ונותרו מאות  בודדות של כרכים מפוזרים בארצות שונות. האנציקלופדיה - Yongle Dadian - נכתבה ביד ובשל גודלה מעולם לא הודפסה.

1440- צורף גרמני
Johannes Gutenberg ממיר מתקן לדריכת ענבים למכבש דפוס ומשנה את פני העולם.

אתר
edge מאגד מאות אנשים ממגוון הקשת הבין-תחומית שמצטיינים בעשייה ובחשיבה מקורית ויצירתית מדי שנה, עורך האתר נוהג "לשלח" שאלה לחלל הסייברספייס ובמהלך השנה הבאה ללקט ולפרסם את התשובות. לשאלת 1998 : מה הייתה ההמצאה החשובה ביותר של 2.000 השנים האחרונות? רוב המשיבים ציינו את הדפוס של גוטנברג.

בתקופה שקדמה להמצאתו של גונטברג, בני-האדם רכשו חדשות כאירוע חברתי. הם התכנסו בכיכרות ודנו בצוותא בחדשות שהובאו אליהם מפי עוברי-אורח מזדמנים. קריאת הספר, העיתון, שברה את המסגרת החברתית הזאת ואיימה בקיטוע ובפירוק הקהילה.

תוך שלושה עשורים הדפוס התפשט באירופה והפך לאמצעי שדרכו הרנסנס, ההומניסטים שהחייו את העניין בלמידה ובספרי המופת, עבר מתרבות לתרבות. לימים, הספר המודפס הפך למתווך בתהפוכות הפוליטיות, הדמוקרטיות, החברתיות והתרבותיות של המאות הבאות.

אליזבט אייזנשטיין, היסטוריונית של המדע ומומחיתלתקופת הרנסנס, עוקבת בספרה The Printing :Press Press as an Agent of Change אחר ההתפתחויות ההיסטוריות שבאו בעקבות המצאת גוטנברג.

התרומה הראשונה במעלה של הדפוס היא ההרחבה עצומה של מגוון המידע הרשמי בר-הבדיקה, אשר המריץ את החברה המערבית לפתח ולמקצע תחומי דעת חדשים. הדפוס הוליד את מהפך הסטנדרטיזציה של מפות, לוחות; שנה, לוחות-זמנים, מילונים, ספרים, קטלוגים, עיתונים והעניק לאיש; החברה המערבית את היכולת ליצור רציונליזציה, לקטלג ולקודד את המידע.

לפני האותיות המודפסות, עיקר המידע הוזרם אל האדם על-ידי תמונות ודימויים חזותיים.

לדעת 
Marshall McLuhan מהפכת הדפוס חוללה שינוי לא רק בעולם הספרות - היא שינתה את התודעה עצמה. "ההמצאה של הטיפוגרפיה הביאה את העקה החזותית החדשה של המידע היישומי, העניקה את המותג הראשון שהוא בר-שכפול אחיד, את פס-הייצור הראשון ואת ראשית הייצור ההמוני" כותב מקלוהן Gutenberg ב- Galaxy

בספרו - הגיבן מנוטרדאם - ויקטור הוגו כותב: במאה ה-15 הכל השתנה. המוח האנושי מצא אמצעי להנציח את עצמו באופן שהוא לא רק עמיד אלא גם קל ומהיר יותר מהארכיטקטורה. אותיות הנחושת של גוטנברג ניצחו את אותיות האבן של אורפיאוס. הספר ניצח את הבניין. המצאת הדפוס היא המאורע משמעותי ביותר בהיסטוריה של האדם

הדפוס העצים את מספר הספרים ואת יודעי הקרוא במידה שלא שוערה מעולם. הוא צמצם באורח משמעותי את המשאבים שהיו צריכים להשקיע בכתיבת ספר. בזמן שנדרש לכתוב ספר ביד, ניתן היה להדפיס 1025 עותקים שלו. במשך מאתיים שנה לאחר המצאת הדפוס רוב הספרים המודפסים היו יצירות קלאסיות שהופיעו בכתבי יד.

הדפוס הכניס לתרבות המערב חשיבה רציונלית, דרכי שימור ומיון למכלול אדיר של מידע, יסוד של סטנדרטים ואמצעים לתיעוד ולהפצה של דעות גלויות ומלומדות. .Anarchy and hierarchy Amanda Griscom

1450-הבישוף הגרמני
Nicholas of Cusa היה איש מדע רב-גוני. הוא עסק בתיאולוגיה, גיאומטריה, לוגיקה, אסטרונומיה וחקר את האין-סופי. הוא פיתח תיאוריה פילוסופית של הידע לפיה הידע האנושי הוא פעילות שיתופית ומאחדת שמורכבת משלושה שלבים -דמיון, הגיון ואינטלקט. הוא דגל בתפיסה שהחיפוש אחר האמת כמוהו כ"ריבוע המעגל". הוא האמין בתיאוריה הגיאו-צנטרית, סבר שהכוכבים הם שמשות רחוקים והיקום הוא אינסופי.

1464- מלך צרפת מקים מערכת דואר

1465- מותו של המשורר הצרפתי
Francois Villon שאת רוב ימיו בילה בין הכלא לבין תקופות קצרות של חנינה שהושגה עבורו על-ידי פטרונו, אביו המאמץ שהיה עבורו "plus que pere" יותר מאב. אחדים ממיטב שיריו ווייון כתב בהמתנה לביצוע גזר הדין של התלייה כמו la Ballade des pendus הבלדה של התלויים וה-Quatrain. בשל כתיבתו המקורית ושפתו הרעננה, החיונית והאקספרסיבית, רבים רואים בווייון את אחד מטובי המשוררים של ימי הביניים.

Johann Muller Regiomontanus -1474 מתמטיקאי ואסטרונום גרמני מקים בית דפוס משלו לפרסום עבודותיו. ספריו הםספרי המדע הראשונים שיוצאים בדפוס.

1475- פרוש רש"י לתורה יוצא בדפוס.

William Caxton-1476 מביא את המצאתו של גוטנברג לאנגליה. הוא מדפיס כ-100 ספרים ביניהם את The Canterbury tales של Geoffrey Chaucer

1480 -"משנת המידות" החיבור המתמטי העברי הקדום ביותר - נכתב בקושטא ופורסם לראשונה על ידי ביבליוגרף המדע מ. שטיינשניידר ב-1864. מקורו המשוער הוא ספרו של המתמטיקאי הערביMuhammad ibn Musa Al-Khwarizmi

1484- בפורטוגל יוצאת חוברת עם הוראות לניווט בים וטבלאות לחישוב קווי הרוחב.

1488-אחד מבתי הדפוס המצליחים ביותר באיטליה היה בית הדפוס של משפחת Soncino היהודית. בית הדפוס הוציא לאור יצירות בשפה היוונית הלטינית האיטלקית והעברית. אחד המפעלים המפורסמים של בית הדפוס הוא ההוצאה לאור של ספר התנ"ך בניקוד מלא.

1489- סימני החיבור + והחיסור - מופיעים לראשונה בספרו של המתמטיקאי John Widmann בלייפציג.

Martin Behaim -1492 קרטוגרף גרמני יוצר את
הגלובוס הראשון

1492- מצוייד בספר גיאוגרפיה ערבי, קולומבוס מפליג למסעו.

1492-מותו של Lorenzo de' Medici "המפואר" שליט הרפובליקה של פלורנטינה בתקופת הרנסנס. 'de Medici היה פטרונם של ליאונרדו דה וינצ'י, מיכלאנג'לו, בוטיצ'לי ואומנים רבים אחרים והוקסם מחידושי הטכנולוגיה. ספרו של מקיאבלי "הנסיך" נכתב עבורו.

Aldus Manutius -1493 מורה והומניסט הופך למוציא לאור המפורסם ביותר בתקופת התחייה. המוטו של מפעלו "העוגן והדולפין"הוא סמל של פתגם עתיק Festina lente" Hurry up slowly"

1493- בשובו של
קולומבוס לברצלונה הוא מוצא שמכתב שהוא שלח ובו הוא מתאר את מסעותיו הודפס והופץ כבר בכל העיר.

1494-
ליאונרדו דה וינצ'י אחד המוחות הפורים, הרב-גוניים והמבריקים בכל הזמנים. בנוסף להיותו אומן מעולה דה-וינצ'י הצטיין גם כממציא וכאיש מדע. ברשימותיו של דה-וינצ'י נמצאו אלפי רעיונות ושרטוטים של "תגליות" שימומשו שנים רבות לאחר מותו. הוא הוגה את שעון המטוטלת, הטנק, משגרי טילים, מצנח, מקדחות ומסורים מכניים. הוא הוקסם מהתעופה ומהאנטומיה של גוף האדם. The Notebooks of Leonardo Da Vinci

Savonarola-1497 נזיר דומיניקני, קנאי קיצוני שורף ספרים ויצירות אומנות אחרות בעת שלטונו בפירנצה עד אשר הוא מועלה, בעצמו, על הגרדום.

לאחר תקופת ימי הביניים שנשלטה על-ידי התיאולוגיה הנוצרית, במאה ה-16 וה-17 החשיבה הפילוסופית המדעית נפגשות שוב. המצאות חדשות באסטרונומיה, פיסיקה ומתמטיקה שנוצרו על-ידי קופרניקוס, גליליאו, דקארט, בקון וניוטון מביאות למהפכה המדעית. גליליאו ודקארט תיארו את העולם כמכונה מושלמת הנשלטת על-ידי חוקים מתמטיים מדויקים. ניוטון השלים את המלאכה בתורת המכניקה שהגה ששלטה ללא עוררין עד ראשית המאה ה-20. באמצעות הספרים המודפסים המידע פורץ את כל הגבולות והופך נגיש לכל מי שחפץ בו.

1500- הודפסו עד כה כ-35000 ספרים ב-10 מיליון עותקים

1500-ה-
quipa או quipu משמש את תרבות האינקה, במרכז אמריקה, לחישובים ולתקשורת

1501- המו"ל Aldus Manutius מעצב ספר קטן במקום הקודקס המסורבל. תוך זמן קצר, ספר הכיס זוכה להצלחה ולתפוצה גדולה. מנוטוס היה איש משכיל מאוד ובית הדפוס שלו שהתמחה בפרסום היצירות הקלאסיות של תרבות יוון ורומא היה בין החשובים במאה ה-15 וה-16.

1501-פיליפ היפה ממנה את Capitaine et Grand Maitre des Postes Francois de Tassis שמקים את שרות הדואר האירופי שמקום מושבו בבריסל, בלגיה.

1512-ניקולו מקיאבלי מגורש מפירנצה על-ידי בני מדיצ'י. בעת גלותו הוא כותב את ספרו המפורסם "הנסיך".

Utopia-1516 של תומס מור על חברה אידאלית רואה אור.

Martin Luther-1517 נזיר ותיאולוג גרמני מדביק על דלת כנסיית Wittenberg את The Ninety-Five" Theses" שלו ומיסד בכך את זרם הרפומרציה הפרוטסטנטית. המנשר נכתב בכתב יד ואלמוני זריז דאג להעתיק, להדפיס ולהפיץ אותו. שבועיים לאחר מכן המנשר נקרא על-ידי אנשים בכל גרמניה, וימים ספורים לאחר מכן הופץ בכל אירופה. שלוש שנים לאחר הדבקת המנשר - שכל  כוונתו הייתה לקיים דיון על שינויים שיש לעשות בנוהלי הכנסייה הקתולית - פורסמו באירופה 300.000 עותקים של מצע לותר לשינויים שיש לחולל.

1534-פרסום הספרים Gargantua and Pantagruel מאת הרופא הצרפתי
Francois Rabelais. רבלה מציע שיטת חינוך חדשה ששואפת לידע עולם טוטאלי. הוא מטיף לחינוך גופני שמשתלב בחינוך הרוחני, ללימוד שפות עתיקות, ללימוד באמצעות ההתנסות והחקירה ובעיקר ללימוד מתוך שמחה והנאה. דעותיו החדשניות מתנגשות - חזיתית - עם השקפת הסורבון על דרכי הלמידה.

Baldassare Castiglione -1528 כותב את ספרו The Courtier שבו הוא מתאר את הג'נטלמן המושלם. הוא סבור ש-"Everything that men can understand, can also be understood by women".

Paracelsus-1536 נחשב למבשר הטיפול התרופתי וההוגה המקורי ביותר של הרפואה בתקופת התחייה. דעותיו החדשניות התנגשו עם תורת Galen שלא ניתנה לעירעור בעולם הרפואה של בני דורו. הוא האמין - רעיון מגוחך ביותר בתקופתו - שפצע יירפא אם ימנעו את זיהומו ולא אם יישפכו עליו שמן רותח או יקטעו את האיבר עליו הוא נמצא. על אף העובדה שהוא הצליח לרפא מחלות שלא ניתנו לטיפול בימיו, הוא כונה נוכל ומתחזה, ונאלץ למלט את נפשו - פעמים רבות - לגלות רחוקה מפני חימת עמיתיו. ספרו The Great Surgery
Book מנציח את תורתו ואת השקפת עולמו שהמחלה והבריאות מותנות בהרמוניה שקיימת בין האדם - המיקרורוסמוס - לבין הטבע - המאקרוקוסמוס.

1543- בסביבות שנת 1514
קופרניקוס - האסטרונום הפולני, חילק בקרב ידידיו הקרובים ספר קטן - כתוב ביד -שבו הוא העלה את עיקר השקפתו ההליוצנטרית, כדור הארץ חג סביב השמש. שנה לאחר מכן הוא החל לכתוב את עבודתו המרכזית De Revolutionibus .עשרים ושבע שנים לאחר השלמתו, בשל לחצים כבדים שהופעלו עליו מידידיו הוא נעתר לפרסם את הספר. התיאוריה של קופרניקוס נתקלה בביקורת חריפה אך גליליאו וקפלר הגנו עליה ו-150 שנים לאחר מכן היא אושרה סופית בזכות תיאוריית הכבידה האוניברסלית של ניוטון. את העותק הראשון של ספרו קופרניקוס ראה בשוכבו על ערש דווי, ימים ספורים לפני מותו. הכנסייה הקתולית החרימה עד סוף המאה ה-20 את הספר.

Andreas Vesalius -1543 רופא וחוקר אנטומיה בלגי מפרסם את עבודתו על מבנה גוף האדם ב-7 כרכים מאויירים בכישרון רב על-ידו De Humani Corporis Fabrica. הידע האנטומי שקדם למחקריו של וזליוס בא - במקרה הטוב - מניתוח בעלי-חיים והיה גדוש בשגיאות. שופט מפדואה שהתעניין בפועלו של וזליוס העמיד לרשותו את הגופות של העבריינים שהוא ציווה להוציא להורג וכך ניתנה לו האפשרות לערוך אוטופסיות ולתקן את התפיסות המוטעות ששלטו ברפואה של תקופתו. ב-1564 וזליוס ביקר בארץ הקודש Holy Land. בשובו הביתה אוניתו טבעה בים.

1545- קונרד גסנר Gesner זואולוג, בוטנאי ומו"ל שויצרי מוציא לאור את Bibliotheca universalis קטלוג ביבליוגרפי בן 21 כרכים שכלל את כל ספרי המחקר והעיון שפורסמו עד אז בלטינית, יוונית ובעברית. תרומה חשובה אחרת שלו היא פרסום Historia animalium אנציקלופדיה מאויירת של כל בעלי החיים הקיימים והדימיוניים שהיו מוכרים בתקופתו. לספר זה הייתה השפעה רבה על האומנות, הביולוגיה והוא נחשב לאבן היסוד של מדע הזואולוגיה.

Nostradamus-1555 רופא ואסטרולוג צרפתי עוסק בטקסים העתיקים לניבוי העתיד. ספר הנבואות שלו הופך לרב-מכר בקרב בני דורו. פענוח נבואותיו נמשך עד היום הזה.

1559-פרסום ראשון - בתקופת כהונתו של האפיפיור פאול הרביעי - של ה-אינדקס Index of Prohibited" Books" רשימת הספרים שהכנסייה אסרה על קריאתם. הרשימה הלכה והתארכה עם השנים עד שהיא בוטלה ב-1966.

Juan Pablos-1561 מדפיס את הספר הראשון ב-Mexico City בעולם החדש.

1566- בוונציה - מרכז מסחרי עתיר מידע וחדשות - יוצא אחת לשבוע עיתון כתוב ביד the Gazetta. דפי החדשות האלה שתיעדו אירועים מדיניים שהתחוללו באירופה הופצו ברבים על-ידי זרימת המסחרו הגיעו לרוב ערי היבשת.

1582- לוח השנה הגרגוריאני מחליף את היוליאני. כדי לתאם בין לוח השנה לבין הזמן של הקפת כדור הארץ את השמש, ולסגור על הפער של 10 ימים שהיה קיים בשל הלוח היוליאני, האפיפיור גרגורי ה-13 נתן הוראה שלמחרת ה-4 באוקטובר 1582 התאריך יהיה ה-14 באוקטובר 1582.בלוח השנה הגריגוריאני יש שנה מעוברת - כלומר יום נוסף בסוף חודש פברואר - בכל שנה שמתחלקת ב-4, פרט לשנים שמתחלקות ב-100 ולא ב-400. הארצות הקתוליות אימצו את לוח השנה החדש אך הפרוטסטניות גילו התנגדות והאורטודוקסיה היוונית סירבה לקבל - עד המאה ה-20 - את לוח השנה של האפיפיור.

Joost Buerghi -1588 השוויצרי מעצב את סרגל הלוגריתמים

1598- פרסום כתביו של האסטרונום הדני הדגול טיכו בראהי
Tycho Brahe. על אף שבראהי דגל בתפיסה ההליוצנטרית, תצפיותיו ותגליותיו ביססו והעשירו את מאגר הידע האסטרונומי. בהיותו בן אצולה, טיכו בראהי קיבל מהמלך אי קטן במתנה, עליו הוא בנה מצפה כוכבים מהמשוכללים בתקופתו. הוא מיפה את שמי הלילה תיעד את מקומם של 1000 כוכבים ואת תנועת כוכבי הלכת. בתצפיותיו בשמי הלילה הוא גילה ותיעד שרידים דועכים של נובה וכוכב שביט וניפץ את השקפת אריסטו על השמיים המושלמים והנצחיים

When I had satisfied myself that no star of that kind had ever shone forth beforeI was
 led ,into such perplexity by the unbelievability of the thing that I began to doubt the
faith of my own eyes

מילותיו האחרונות "הלואי שחיי לא היו לשווא" נרשמו בידי עוזרו הנאמן יוהאן קפלר.

The Globe" -1599" התיאטרון של להקת
שקספיר נפתח בדרום לונדון. הלהקה הייתה רכוש המלך ג'יימס הראשון שהסמיך אותה " להפגין באורח חופשי את הכישרון ואת אומנות הקומדיות, הטרגדיות, המחזות ההיסטוריים... על מנת לשעשע את נתינינו האהובים ולהנאתנו אנו." שקספיר הקסים במחזותיו את העם ואת המלך במשך שנים רבות... ואותנו עד עצם היום הזה..

ד"ר אילנה מודלינגר
מסע בעידן הטכנולוגי
Copyright ©
הבאפרקביתהקודם