ציור של גן פורח??? לא...פרקטל: נוסחה
מתמטית. הפרקטלים הם נוסחאות
מתמטיות המוזנות למחשב.

המכונה מפיקה את ההוראות המתמטיות
בתמונות, בצלילים, בתנועה.

הגיאומטריה של פרקטלים נחשבת ליצירה
שמשקפת את המציאות, את הטבע;
- עננים, סופות, קווי חוף - ואילו
הגיאומטריה האוקלידית של הקווים
הישרים היא הפשטה מתמטית.

הפרקטל מוצג ברשותה האדיבה של
Sylvie Gallet.