ספוטניק ברוסית - חבר למסע - הוא מתקן לחקר החלל
ששוגר על-ידי בריה"מ. הספוטניק - כדור מתכתי שמשקלו
84 ק"ג חג במסלולו במשך שישה חודשים ולאחר מכן שב
והתרסק על כדור הארץ