תורת הקוונטום  עלתה בראשית המאה ה-20. לפי תורה זו האנרגיה אינה ישות  רציפה
אלא  בנויה מיחידות בדידות. צבירי אנרגיה בדידים אלה  מכונים  קוונטים. הפיסיקה
הקוונטית עוסקת בכל "הדברים הקטנים" ומסבירה  את ההתנהגות של  חלקיקי היסוד.
ברמת הרכיבים הקטנים ביותר ההגיון הפשוט קורס: אין תכונות מוחלטות ומתקיימים
בעת ובעונה אחת דבר והיפוכו, פה ושם, נמצא ולא נמצא. 

הקושי הבולט ביותר באימוץ התורה טמון בכך שהוא נוגד את "השכל הישר" ואת ההבנה
האינטואיטיבית שמנחה את החשיבה האנושית. היום, לאחר שהוכח שהתורה הקוואנטית
שרירה ועובדת שוב אין כל ספק, היא  נכונה ודרכי החשיבה שלנו טרם הגיעו לבשלות
שנדרשת להמחשתה. תורה  מורכבת זו מאלצת  את מוח  האנושי לדרכי  חשיבה מסוג
חדש וזקוקה - כמו תורת הכאוס, הנאנוטכנולוגיה, פיצוח הקוד הגנטי  ועוד- לכל העזרה
שהמכונות המחשבות המשוכללות מסוגלות לתת