עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי
.


דיוקן הדמויות הבולטות
שעיצבו ומעצבות את פני
מהפיכת המחשוב והתקשורת

הוגי דעות, סופרים, יוצרים
שהרעיונות שלהם ופועלם
תוארו במהלך המסע בעידן
הטכנולוגי

Asimov Isaac Atanasoff Vincent Babbage Charles
.
.
.
.
Bailey Ronald Byron Ada Berners-Lee Tim Boole George

.


Barlow John Perry Bush Vannevar Baran Paul Capek Karel
.
.

.
Carson Rachel Engelbart Douglas Ehrlich Paul Farnsworth Taylor
.

.
.
Gutenberg J Gates Bill Glendinning Chellis Gibson William
.Joy Bill Jacquard J-M Kahn Herman Kurzweil Ray


.
.
Kubrick Stanley Kaczynski Theodor Licklider J.C.R Lem Stanislaw
..

.

Moravec Hans Nelson Ted Neumann John von Rheingold Howard
..Shelley Mary Sagan Carl Sterling Bruce Simon Julian
..
.
.

Shannon Claude Turing Alan Wiener Norbert Zuse Konrad
בורקב =

ד"ר אילנה מודלינגר מסע בעידן הטכנולוגי
Copyright ©
ביתפרק
בורקב =