עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר כיתבו לי
 
Leo Szilard, Interview: President Truman Did Not Understand
Nuclear Age Peace Foundation's Appeal to End the Nuclear Weapons Threat to Humanity
"A Victory for Humanity" by David Krieger This speech was a keynote address at the Nagasaki Global Citizens
Assembly for the Elimination of Nuclear Weapons.
A Magna Carta for the Nuclear Age: A Universal Declaration of Individual Accountability
State of the Nuclear Age by David Krieger
Chaining the Nuclear Beast by General Lee Butler The following is a slightly edited version of the speech given by General Butler at the State of the World Forum on 
October 3, 1996
"Only a Question of Time: SCIENCE, ETHICS AND WEAPONS  OF MASS DESTRUCTION" by Jennifer Allen Simons
Seattle Times Trinity Web:
Truman Speech, August 9, 1945 


הנשק הגרעיני נאומים

ד"ר אילנה מודלינגר
מסע בעידן הטכנולוגי
קישורים
©