l
עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי

מונחון חלקיקי היסוד.

A Large Ion Collider Experiment - ALICE
אחד מאתרי הניסוי המרכזיים של "מאיץ ההדרונים הגדול" בשוויץ. אחת המשימות המוטלות על אליס היא יצירת "המרק הבראשיתי" מצב תיאורטי שהיה קיים , כך משערים, מילי-שנייה לאחר המפץ הגדול. בטמפרטורה גבוהה פי 100,000 מזו ששוררת בליבת השמש, היקום היה מעין עיסה לוהטת וצפופה של פלזמה שבה הקוורקים והגלואונים הסתובבו חופשיים וטרם נכלאו - על-ידי הכוח החזק - בפרוטונים ובנויטרונים.

accelerating cavity
אזור במנגנון "מאיץ ההדרונים הגדול" שבו מפיקים את השדה החשמלי שמאיץ את צרורות החלקיקים לקראת ההתנגשות.

accelerator
מכונה שבה צרורות של חלקיקים מואצים לאנרגיה גבוהה. השדות החשמליים דואגים להגברת מהירות החלקיקים ומגנטים מנווטים וממקדים אותם לקראת ההנגשות עם מטרה נייחת או אלומות חלקיקים שבאות ממול.

ALPHA
אלפא - פרויירט מחקרי שקם ב-2005 ב-CERN במטרה לעמוד על המאפיינים - סימטריית ה-CPT והשפעת הכבידה של חלקיקי האנטי-מיימן

Alpha particle
חלקיק אלפא - חלקיק בעל מטען חיובי שנפלט מגרעין האטום במהלך התפרקות רדיואקטיבית

antimatter
אנטי-חומר - לכל חלקיק של חומר יש תאום בעל תכונות מנוגדות לו. כאשר התאומים נפגשים, הם מאיינים זה את זה והופכים לאנרגיה. רעיון האנטי-חומר הוצע לראשונה על-ידי הפיזיקאי פול דיראק וזיכה אותו בפרס נובל לפיזיקה

ATLAS
אטלס - אחד מאתרי הניסוי של "מאיץ ההדרונים הגדול". הוא נועד למחקר של תעלומות פיזיקליות מיסתוריות כמו איתור הבוזון של היג, ממדים נוספים על הארבעה המוכרים ואיתור מהות החומר האפל.

Atomic Number
מספר אטומי - המספר המוענק לכל יסוד על בסיס מספר הפרוטונים והנויטרונים שבגרעין שלו

Beam
האלומות המשוגרות במאיצים מכילות מיליארדים של חלקיקים. את האלומה ניתן לחלק ליחידות נפרדות של אשכולות. אורכו של אשכול הוא סנטימטרים אחדים ורוחבו מיקרונים )מיקרון - מיליונית המטר( בודדים.

Beta particle
חלקיק ביתא - הוא אלקטרון או פוזיטרון מהירים שנפלטו מהתפרקות רדיואקטיבית

Big Bang Theory
התיאורייה של המפץ הגדול

Boson
בוזון - הכינוי שניתן לכל החלקיקים שנושאים אנרגיה בין חלקיקי החומר. הבוזון "המחוזר ביותר" בשנים אלה הוא
חלקיק היפוטתי ע"ש היג שלפי התיאורטיקנים מילא תפקיד מכריע בהענקת המסה לחלקיקי הבראשית מיליארדית השנייה לאחר המפץ הגדול.

'Bubble Chamber
תא בועות - גלאי ממולא בנוזל - סמוך לנקודת הרתיחה שלו - שכאשר חלקיקים מייננים עוברים בוהם משאירים אחריהם שובל של בועות

Calorimeter
מכשיר למדידת האנרגיה של חלקיקי היסוד. הקלורימטר האלקטרו-מגנטי מודד את האנרגיה של האלקטרונים והפוטונים והקלורימטר ההדרוני את האנרגיה של ההדרונים כמו פרוטונים וניוטרונים.

Chain Reaction
תגובת שרשרת - בתהליך ביקוע גרעין האטום נפלטים ניוטרונים שהולכים ופוגעים בגרעינים נוספים, גורמים לביקועם ולשחרור של ניוטרונים נוספים. תגובת השרשרת תימשך כל עוד יש כמות מספקת של ניוטרונים חופשיים בעלי אנרגיה. המדען הראשון שהצליח ליצור תגובת שרשרת מבוקרת במעבדה הוא אנריקו פרמי הפיזיקאי האיטלקי ובכך פתח את הדרך ליצירת פצצת האטום.

Cherenkov radiation
קרינת צ'רנקוב -אור כחלחל המופק מחלקיקים טעונים שנעים בחומרים שקופים וצפופים במהירות גבוהה ממהירות האור. המדענים סבורים שקרינת צ'רנקוב מקנה לאוקינוסים את הצבע הכחול.

cyclotron
ציקלוטרון - אחד הדגמים הראשונים של מאיצי החלקיקים

Cloud Chamber
תא ערפל - גלאי מלא בגז שנמצא סמוך לנקודת העיבוי, שבו מעבר של חלקיקים מייננים משאיר אחריו שובל של טיפות

COBI
קובי - לוויין ששוגר לחלל ב-1989 למדידת קרינת הרקע הקוסמית של גלי מיקרו. הגלאי סיפק את ההוכחה הראשונה לשונות בקרינת הרקע שמצביעה על אזורים ביקום המוקדם שבו נוצרו הגלקסיות

collider
סוג של מנגיש חלקיקים טבעתי שבו צרורות החלקיקים משוגרים להתנגשות חזיתית ביניהם.

Cosmic ray
קרינה קוסמית - חלקיקים מהירים מאוד המגיעים מהחלל. כאשר הם מתנגשים עם אטומים על סף האטמוספירה של כדור הארץ נוצרים ממטרים של קרינה קוסמית משנית המורכבת מחלקיקים יסודיים שונים.

האנטי-אלקטרון הראשון - התאום של האלקטרון בעל המטען החיובי - המכונה פוזיטרון, שקיומו האפשרי נחזה על-ידי פאול דירק, נתגלה בשנת 1932 במטר של קרינה קוסמית. התגלית זיכתה את Carl Anderson מהמכון לטכנולוגיה של קליפורניה בפרס נובל לפיזיקה של שנת 1936.

Critical Mass
המסה הקריטית - כמות הדלק; המינימלית שנדרשת בכור גרעיני על-מנת להתחיל בתגובת שרשרת שתתקיים בכוחות עצמה.

dark energy
אנרגיה אפלה - אנרגיה מיסתורית שטרם עמדו על טיבה אחראית - כמשוער - להתפשטות היקום. לפי המדידות של לווין המחקר Wilkinson Microwave Anisotropy Probe ששוגר בשנת 2001 על-ידי נאסא, האנרגיה האפלה ממלאת 72% מכלל היקום.

Dark matter
החומר האפל - חומר שאינו פולט קרינה אלקטרומגנטית, היינו בלתי-נראה לעין, מהווה 23% ממרכיבי היקום. הדרך היחידה, המורכבת מאוד, לאתרו היא באמצעות כוח הכבידה שהוא מפעיל על סביבתו. החומר טרם זוהה ופרט לניחושים על אודות מרכיביו אין יודעים ממה הוא עשוי.

Detector
מתקן לחקר התכונות המאפיינות של החלקיקים אחדים מודדים את האנרגיה שלהם, אחרים מנתחים את העקבות שהם משאירים אחריהם.

)Decay (radioactive
התפרקות רדיואקטיבית - הפיכת גרעין אטום רדיואקטיבי לגרעין חדש באמצעות פליטה ספונטנית של קרני אלפא, ביתא או גמא או לכידת אלקטרון. ל"אטום הבת" שנוצרת גרעין פחות אנרגטי ויותר יציב מזה של "אטום האב". לכל תהליך של התפרקות רדיואקטיבית זמן "חצי חיים" מוגדר משלו.

Dipole
דו-קוטב - מגנט דו-קוטבי המשמש במאיצים לשמירה על התנועה הסיבובית של אלומות החלקיקים. ב- LHC יש 1232 מגנטים דו-קוטביים שאורך כל אחד מהם הוא 15 מטר.

Electromagnetic force
הכוח האלקטרומגנטי - הכוח שמפעיל השדה האלקטרומגנטי על חלקיקים טעונים. הכוח הזה מחזיק ביחד את האלקטרונים והפרוטונים באטום, ומעורב בתהליך יצירת מולקולות

הכוח האלקטרומגנטי הוא איחוד של הכוח החשמלי והכוח המגנטי בסוף המאה ה-19התברר לאנשי המדע שתנועה של מטען חשמלי יוצרת שדה מגנטי. הפיזיקאי הסקוטי, ג'. ס. מקסוול ניסח את התיאוריה המאחדת חשמל ומגנטיות. לפי התורה האלקטרומגנטית גלי האור והרדיו הם תנודות הממלאות את כל המרחב של השדה האלקטרומגנטי. הכוח האלקטרומגנטי משפיע על כל דבר שיש לו מטען. חלקיק השליח של שדה הכוח האלקטרומגנטי הוא הפוטון.

הטווח של הכוח האלקטרומגנטי הוא אינסופי והוא נחלש עם ריבוע המרחק בין החלקיקים המעורבים בו.

בשנות ה-60 של המאה שעברה צוות חוקרים אמריקאי גילה שבאנרגיות גבוהות, החלקיקים שנושאים את הכוח החלש מתנהגים כמן החלקיקים שנושאים את הכוח האלקטרומגנטי. הם יצרו תיאוריה שמאחדת בין הכוחות שנקראת הכוח האלקטרו-חלש.

Electromagnetic radiation
קרינה אלקטרומגנטית - גלים מגנטיים וחשמליים שנעים בשדה האלקטרומגנטו במהירות האור. הגלים הארוכים ביותר - באורך סנטימטרים עד קילומטרים אחדים - הם גלי הרדיו שעומדים ביסוד שידורי הרדיו והטלוויזיה. גלי המיקרו שאורכם נע בין מילימטרים לסנטימטרים אחדים - משמשים לתקשורת קצרת טווח כמו הטלפון הסלולרי והמק"ם. הגלים שאורכם נע בין מיקרונים למילימטרים בודדים יוצרים את הקרינה התת-אדומה שמנוצלת; במכשירים לראיית לילה, בשלט רחוק וכד'.

במרווח צר מאוד בספקטרום באלקטרומגנטי - באורכי גל של שברירי מיקרונים נמצאים האור הנראה והצבעים. אורך הגלים של הקרינה העל-סגולה הם בסדר גודל של עשרות ננומטר. קרינה זו מנוצלת ברפואה לטיפול במחלות שונות, כמו כן משתמשים בה לטיהור מי שתייה ולסטריליזציה של ציוד ביולוגי. הקרינות בעלות אורכי הגל הקצרים ביותר הם קרינת רנטגן המשמשת כאמצעי אבחון ברפואה וקרינת גמא שאורך הגל שלה הוא פחות מ-5 פיקטומטר.

Electron
אלקטרון- חלקיק תת-אטומי בעל מטען שלילי. האלקטרונים יכולים להתקיים באופן עצמאי או להקיף את הגרעין של האטום.

Electromagnetic spectrum
הטווח השלם של אורכי הגל של קרינה אלקטרומגנטית. הוא משתרע מקרני x וקרני גאמה בעלות אורך גל קצר ואנרגיה גבוהה דרך אור על-סגול, אור נראה ועד גלי רדיו בעלי אורך גל גדול ואנרגיה נמוכה.

Excited state
עוררות - מצב שבו אטום או גרעין אטום מכילים יותר אנרגיה מהרמה הנורמלית שלהם. עודף האנרגיה משתחרר בפליטה של קרינת גמא.

Fission
ביקוע גרעיני - פיצול גרעין כבד לשני גרעינים קלים יותר. התהליך כרוך בשחרור כמות כבירה של אנרגיה ופליטה של ניוטרונים וקרני גאמא. הניוטרונים המשוחררים עשויים להיבלע על ידי אטומים אחרים וליצור בהם תגובת שרשרת.

Fusion
היתוך גרעיני - תהליך שבו שני גרעינים של מימן מתמזגים תחת לתץ לגרעין הליום אחד.ההיתוך משחרר כמות כבירה של אנרגיה. התהליך מתרחש בליבת השמש ובפצצות מימן. ולעת עתה מתקשים ליצור אותו - לצורך הפקת אנרגיה - בתנאים מבוקרים על פני כדור הארץ.

Gamma ray
קרינת גמא - הצורה המסוכנת ביותר של הקרינה האלקטרומגנטית. אורך הגל של קרן גמא הוא הקצר ביותר בספקטרום הקרינה האלקטרומגנטית הוא אנרגטי מאוד ומסוגל לחדור דרך כל מחסום.

Geiger Counter
מונה גייגר- מכשיר מדידה של קרינה מייננת.

Gluon
גלואון - הוא הבוזון שנושא את הכוח הגרעיני החזק, הוא "מדביק" ביחד את הקווארקים שיוצרים את הפרוטונים והניוטרונים

GeV
giga-electron-Volt - מיליארד אלקטרו-וולט

Hadron
הדרון - חלקיק תת-אטומי המורכב מקווארקים, אנטי-קוורקים וגלואונים.

Half-life
מחצית חיים - ליתר דיוק זמן חיי המחצית - הזמן הנדרש למחצית מהאטומים של איזוטופ רדיוארטיבי להתפרק. מחצית החיים היא תכונה אופיינית לכל איזוטופ רדיואקריבי. משך זמן מחצית החיים מותנה במידת היציבות של האיזוטופ והוא נע בין שבריר של שנייה למיליארדים של שנים.

Higgs boson
בוזון היג - חלקיק היפתטי שקיומו מתחייב לפי הדגם התקני. החלקיק הוא נושא הכוח של שדה היג אשר - לפי ההשערה התיאורטית - מעניק לחלקיקים את המסה שלהם.

Hubble Space Telescope

Ion
יון - אטום או מולקולה שהמאזן של המטען החשמלי שלו הופר בשל הסרה או הוספה של אלקטרונים

IceCube Neutrino Observatory
מצפה הניטרינו IceCube הוא גלאי שנבנה בתחנת המחקר Amundsen-Scott בקוטב הדרומי. כמו קודמו -AMANDA הוא חצוב במעמקי הקרח באנטארקטיקה בעומק בין 1,450 ל-2,450 מטר ומכיל אלפי חיישנים אופטיים. מטרת הגלאי היא איתור, לא חלקיקי הניטרינים עצמם, כי אם תופעות הלוואי של ההתנגשות שלהם באטומים של הקרח העבה של הקוטב.

inflation
תפיחה - לפי "תורת התפיחה" שהוצעה על-ידי האסטרופיזיקאי האמריקאי Alan Guth, בשבריר מזערי של שניה לאחר המפץ הגדול, חלה העצמה פתאומית בהיקיף היקום. התפיחה, במהלכה היקום הכפיל את גודלו שוב ושוב כמאה פעמים, נמשכה אומנם מיליארדית של שנייה אך גרמה להעצמה כבירה של גודל היקום.

Ionising Radiation
קרינה מייננת - קרינת שבכוחה לפרק קשרים כימיים ליינן את החומרים דרכם היא עוברת ולגרום נזק לרקמה חיה.

Isotope
גירסה של יסוד יחיד שיש לה מספר שונה של נויטרונים בגרעין שלה.

isotrophic
איזוטרופי - דומה בכל הכיוונים

ISR Intersecting Storage Rings
- מנגיש הפרוטונים הראשון שפעל ב-CERN בין השנים 1967-1984

Joule
ג'אול - יחידת מידה לאנרגיה הנדרשת להעלאת כוח של ניוטון למטר אחד.

Kelvin
יחידת טמפרטורה. מעלת קלווין זהה למעלת צלזיוס. סולם קלווין מתחיל בנקודת הקור הנמוכה ביותר

keV
אלף אלקטרו-וולט.

Large Electron Positron Collider LEP
מנגיש האלקטרון פרוזיטרון שפעל ב-CERN עד שנת 2000

Large Hadron Collider LHC
מאיץ החלקיקים הגדול ביותר שנבנה אי פעם שתיכנונו ובנייתו נעשו בשיתוף פעולה בינלאומי באמצעות אלפי מדענים ומהנדסים מעשרות ארצות. הוא משתרע במנהרה טבעתית שאורכה 27 ק"מ על גבול שוויץ וצרפת. הפרוייקט מנוהל על-ידי CERN מרכז חקר החלקיקים הגדול בעולם

Large Hadron Collider beauty - LHCb
אחת מתחנות הניסוי המרכזיות של מאיץ ההדרון הגדול שמטרתה לחקור את תעלומת שבירת הסימטריה שאיפשרה את הישרדות החומר - את היווצרות היקום - לאחר המפץ הגדול.

MeV
מיליון אלקטרו-וולט

Moderator
מודרטור - חומרים כמו מים כבדים ופחמן גבישי שבכוחם להאט את מהירות האלקטרונים ולשפר את תהליך ביקוע גרעין האטום.

Muon
מואון - חלקיק תת-אטומי שדומה לאלקטרון אך בעל מסה גדולה פי 200 ממנו.

Neutrino
ניטרינו - חלקיק ניוטרלי שנמצא בשכיחות גבוהה ביקום. הוא כמעם ולא ניכנס לאינטאקציה עםהחומרים ולכן הוא עובר ללא הפרעה דרך כל מכשול וקשה מאוד ללכוד אותו. עד לפני שנים מספר הוא היה מועמד רציני לחומר האפל אולם לאחר שהתברר שהוא כמעט חסר מסה, השערה זו התבטלה.

Neutron
נויטרון - חלקיק ניוטרלי בגרעין האטום -בהרצאתו בלונדון, בשנת 1920, הציע רתהרפורד לראשונה סברה בדבר קיומם של חלקיקים ניטרליים באטום. שנה לאחר מכן, בהשערות שהעלה על מבנה האטום, טבע הכימאי הרקינס Harkins H.D את המונח נויטרון. בניסויים שערך בראשית שנת 1932 הוכיח J Chadwick צ'דוויק את קיומם של הנויטרונים. שלוש שנים לאחר מכן הוא זכה בפרס נובל על תגלית זו.

החלקיקים הראשונים ששימשו להפגזת הגרעין - לביקוע האטום - היו בעלי מטען חשמלי חיובי ונהדפו על ידי המחיצה החשמלית הכבירה שעוטפת את הגרעין. תגלית הנויטרון פתרה את הבעיה הזאת ופתחה את הדרך ליצירת הפצצה האטומית.

Nt
כוח ניוטון - יחידת אנרגיה. כוח ניוטון 1 נדרש להאצת גוף בעל מסה של ק"ג אחד למהירות של מטר לשנייה במשך שנייה אחת.

Nucleon
נוקליאון - השם המשותף של הפרוטונים והניוטרונים, החלקיקים שבונים את גרעין האטום

Nucleus
גרעין המכיל את רוב המסה ואת כל המטען החיובי של האטום. הוא מורכב - פרט למימן - מפרוטונים וניוטרונים.

Photoelectric effect
האפקט הפוטואלקטרי הוא תופעה פיזיקלית שבה כאשר קרינה אלקטרומגנטית פוגעת ונבלעת בחומר היא גורמת לפליטה של אלקטרונים. תגלית האפקט הפוטואלקטרי הניחה את היסודות לתורת הקוונטים, להבנת הפוטון וההסבר שאיינשטיין העניק לו זיכה אותו בפרס נובל לפיזיקה.

Photon
פוטון - החלקיק נושא הכוח של פעולות הגומלין האלקטרומגנטיות

Positron
פוזיטרון - האנטי-חלקיק של האלקטרון התגלה במטר של הקרינה הקוסמית

Proton
פרוטון - חלקיק תת אטומי בעל מטען חשמלי חיובי שנמצא בגרעין האטום. הפרוטון בנוי משני up קווארקים ו-down קווארק אחד אשר קשורים ביחד על-ידי גלואונים. הפרוטון הוא הגרעין של האטום הפשוט ביותר - המימן.

Proton Synchrotron PS
מאיץ חלקיקים מעגלי ב-CERN. האיץ אלומות של פרוטונים לראשונה - בשנת 1959 - לאנרגיה של GeV 25. מאז הוא שודרג להאצה של אלקטרונים, פוזיטרונים ואנטי-פרוטונים. נמצא היום במתחם מערכות ההאצה ב-CERN

Quantum mechanics
מכניקת הקוונטום - תיאוריה האומרת שהאור אינו גל אלקטרומגנטי רציף כי אם נפלט ונבלע במנות בדידות המכונות
- מהמילה היוונית quanta "כמות" - קוונטה.

)Quark-gluon plasma (QGP
פלזמת קווארק-גלואון מצב צבירה משוער של ראשית היווצרות היקום. עיסה סמיכה ולוהטת שבה הקווארקים והגלואונים הסתחררו חופשיים וטרם נכלאו בפרוטונים ובניוטרונים.

Radioactive dating
תיארוך רדיואקטיבי - מדידת גיל לפי חישוב מחצית החיים, ההתפרקות הרדיואקטיבית של האיזוטופים.

Standard Model
הדגם התקני - מאחד את אבני הבנין הבסיסיים של החומר ושלושה מתוך ארבעת הכוחות שקיימים ביקום.

Strong force
כוח הצבע הוא החזק ביותר מבין ארבעת הכוחות היסודיים. הוא אחראי לשמירת הקווארקים כלואים בתוך הפרוטונים והניוטרונים ולשמירה של פרוטונים וניוטרונים נעולים בתוך גרעין האטום. בניגוד לכוחות האחרים שהולכים ונחלשים עם הגדלת המרחק בין הגופיפים, הכוח החזק מתחזק בהשפעת ההתרחקות.

Sudbury Neutrino Observatory
אגן סאדברי בקנדה נוצר בעקבות פגיעת מטאור שאירעה לפני מיליונים של שנים. ב"נוף ירח" זה מרוכזים רוב מכרות הניקל שבעולם.באחד מהם, בעומק שני קילומטר מתחת לאדמה, נבנה ה-Sudbury Neutrino Observatory גלאי שנועד ללכוד ניטרינים שמקורם בליבת השמש. תכנון האתר החל ב-1984 ובנייתו הושלמה ב-1999. במכרה, במעבה האדמה, במעבדה בגודל בנין בן 10 קומות הוטמן מכל עם 1.000 טונות מים כבדים D2O. המכל טובל במים ומרופד ביותר מ-10.000 מצלמות פוטומולטיפלייר שתפקידן לתעד את הבזקי האור של המפגש עם הניטרינו.

Superconductivity
על-מוליכות - תכונתן של מתכות מסויימות שבטמפרטורה נמוכה מאוד מזרימות חשמל ללא התנגדות.

Superconducting Supercollider
הפיזיקאים החלו לתכנן, ב-1982 מלכודת חלקיקים חסרת תקדים מבחינת גודלה ומחירה "מאיץ על-מוליך לעל- התנגשויות" האולטימטיבית. הגשמת התכנית הייתה כרוכה בכריית מנהרה עגולה באורך 85 ק"מ. במנהרה תת-קרקעית זו יותקנו אלפי מגנטים על-מוליכים שיזרימו שתי אלומות של פרוטונים, בכיוונים הפוכים. זרם הפרוטונים יואץ למהירויות גבוהות פי-עשרים מהמהירויות שהמתקנים הקיימים מסוגלים להפיק. בנקודות אחדות לאורך הטבעת - פרוטונים יובאו להתנגשות מאות מיליוני פעמים בשנייה וגלאים ענקים שמשקלם יגיע עד עשרות אלפי טונות יתעדו את המתרחש בשניות אלה. עלות המבצע נאמדה ביותר מ-8 מיליארד דולר.

Super Kamiokande Observatory
 גלאי של 50.000 טון מים טהורים חבוי בעומק קילומטר במכרה כסף ביפן. בדפנות המכל קבועות כ-11.000 שפופרות מצלמה שתפקידן ללכוד את מותו של פרוטון, או מפגש עם הניטרינו החמקמק.

Supersymmetry
סימטריית-על - תיאוריה המנבאה קיום של שותפי-על לכל החלקיקים המוכרים. התיאוריה מחכה לאישושה בניסויי LHC

Transmutation
התמרה - הפיכת יסוד אחד ליסוד אחר באמצעות תגובה גרעינית

Trigger
מנגנון אלקטרוני לאיתור התנגשויות חשובות בגלאי חלקיקים שמורה למערכת לרשום את תוצאות ההתנגשות

visible light
אור נראה - תחום בספקטרום האלקטרומגנטי שכולל קרינה אלקטרומכנטית שהעין קולטת. אורכי הגל שלו נעים בין 0.0004 מ"מ סגול ל-0.0007 מ"מ אדום

Weak force
הכוח הגרעיני החלש הוא בעל טווח ההשפעה הקצר ביותר והוא מעורב בהתפרקויות רדיואקטיביות הכוח החלש משפיע על קוורקים ועל לפטונים. חלקיקי השליח של שדה הכוח החלש הם הבוזונים ו- Z

wawelegth
אורך גל - המרחק בין שתי נקודות שיא - או שפל - רצופות של גל..
.
ד"ר אילנה מודלינגר
מסע בעידן הטכנולוגי
אבני הבנין של הטבע
Copyright ©
הבאפרקביתהקודם