l
עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי
..

אבני הבנין של הטבע

"הקמנו ציוויליזציה כלל-עולמית שמרכיביה החיוניים ביותר תלויים מעיקרם במדע ובטכנולוגיה. בה בעת הסדרנו את הדברים כך שכמעט שום איש אינו מתמצא במדע ובטכנולוגיה. זהו מרשם לאסון. אולי נצליח לחמוק ממנו לזמן מה, אבל במוקדם או במאוחר  עתידה התערובת הנפיצה הזאת של בערות ועוצמה להתפוצץ לנו בפנים." סייגן קרל "עולם רדוף שדים - המדע כנר בעלטה"

הסודות האפלים של היקום
האנטי חומר
תיאורית המיתרים
הדגם התקני
החלקיקים
מונחון
..
ד"ר אילנה מודלינגר
מסע בעידן הטכנולוגי
© הבאprevious

..