תורת הכבידה של ניוטון אומרת כי כוח המשיכה
בין שני גופים עומד ביחס ישר למכפלת המסות
שלהם וביחס הפוך לריבוע המרחק ביניהם.