אנדרומדה נקשרה לגלקסיה שלנו בכוח הכבידה ובמקום להתרחק מאתנו,
כיאה וכפי שעושות זאת כל שאר הגלקסיות, היא מתקרבת אלינו.