l
עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי
"מבחינת המוסכם על הבריות יש מתיקות ויש מרירות, יש חום וקור, יש צבע - אבל מבחינת המציאות יש רק אטומים וריק"
Democritus of Abdera

עיצוב "הדגם התקני"נחשב לאחד ההישגים החשובים ביותר של הפיזיקה של המאה העשרים.

הדגם התקני הוא מבנה תיאורטי שמאגד בתוכו את כל רכיבי היסוד והכוחות -מלבד כוח הכבידה - שמהווים את היקום המוכר לנו היום.

מאז שלהי שנות ה-40 של המאה העשרים התגלו - בניסויי קרניים קוסמיות, במאיצי חלקיקים עתירי אנרגיה וכד' - מאות חלקיקים תת-אטומיים שערערו את הדעה המקובלת שכל החומר ביקום מורכב מפרוטונים, ניוטרונים ואלקטרונים.

עד מהרה התברר שרוב החלקיקים החדשים אינם  חלקיקי יסוד כי אם הרכבים של מספר חלקיקים. לאורך רוב המאה העשרים שקדו הפיזיקאים על זיהוי וניפוי אבני הבנין של החומר והאנרגיה שמהווים את היקום.

תיאוריית הקוורקים של Murray Gell-Mann ו-George Zweig הביאה לבחינה מחודשת של מכלול הרכיבים שבונים את היקום והניחה את היסודות לתסוויג הדגם התקני.

רעיון הקיום ההיפותטי של הקוורקים התקבל בספקנות רבה אולם כאשר הם החלו להתגלות אחד אחרי השני, קהיליית החלקיקאים נאלצה להיערך להבנה חדשה של מבנה האטום.

בשלושת העשורים הבאים, התצריף של המודל התקני הלך והושלם והוא עמד בהצלחה בכל המבחנים וניסויי המעבדה

לפי הדגם הסטנדרטי, כל החומר מורכב מחלקיקים הקרויים פרמיונים.

במשפחה של חלקיקי היסוד של החומר שלושה "דורות". רוב החומר שנמצא ביקום מורכב מהדור הראשון. ההבדל בין הדורות מתמצה במשקל של החלקיקים. המהדורה הכבדה יותר בערך פי- מאתיים של האלקטרון בדור השני הוא המואון ובדור השלישי הטאו, הכבד פי-עשרים מהמואון.

לפיזיקאים אין הסבר לסיבת קיום שלושת הדורות ומצפים שאם תורת המיתרים תתאמת היא תוכל להציע לה מענה.

בניסויים שנערכו לחיפוש דורות נוספים נשללה האפשרות של המשך הדורות.

הדגם התקני - על אף שהוא נתמך בראיות ניסוי רבות - הוא מבנה תיאורטי, שעדיין לא משביע את רצונםשל החלקיקאים.המאמצים למיזוג הדגם בתיאוריה מאוחדת רחבה יותר נמשכים.

גילוי הפיסה החסרה האחרונה - בוזון היג - הוא משאת נפשה של קהיליית הפיזיקאים בשנים האחרונות

.
הדגם התקני מחולק לשלושה חלקים, קוורקים, לפטונים ונושאי הכוחות.

הקוורקים והלפטונים מסודרים בשלושה דורות ושייכים
למשפחת חלקיקי הפרמיונים.

מתווכי הכוח הם הקבוצה השלישית בדגם התקני.

תפקידם להעביר שלושה מארבעת הכוחות שיוצרים את פעולת הגומלין בין חלקיקי החומר:

הגלואון - הדבק - ממונה על הכוח החזק ביותר המחבר בין הקוורקים שבתוך הפרוטונים והניוטרונים ומאגד את החלקיקים בתוך גרעין האטום.

הפוטון נושא את הכוח האלקטרומגנטי ואחראי על מסלול האלקטרונים ועל תהליכים כימיים.

הבוזונים W ו- Z שייכים לכוח החלש ונוטלים חלק בהתפרקות הרדיואקטיבית.

הכוח הרביעי שטרם שולב בדגם התקני - כוח הכבידה נישא - כך משערים - על ידי חלקיק היפותטי - הגרביטון

.
.

ד"ר אילנה מודלינגר
מסע בעידן הטכנולוגי
אבני הבנין של הטבע
Copyright ©
הבאפרקביתהקודם