l
עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי


.

   

+ אבני הבנין של הטבע.

תיאוריית המיתרים היא פיזיקה של המאה ה-21 שנקלעה, בטעות, למאה ה-20
Ed Witten

את רבי-המכר של בריאן גרין, מאוניברסיטת קולומביה בניו-יורק, "היקום האלגנטי" ו"מארג היקום" על תורת המיתרים מצאתי בחנות הספרים במדור ספרי "המדע הבדיוני". קניתי...קראתי... והנחתי אותם בספריית המדע הבדיוני שלי.
תורות המיתר סבורות שהחלקיקים הבסיסיים שיוצרים את היקום אינם גופיפים נקודתיים כי אם לולאות זעירות של מיתרים רוטטים. המציאות הפיזיקלית, הכוחות והחומר, בנוייה על אותו מיתר שתדירויות וצורות הרעידות שלו קובעות את ההבדל בין החלקיקים השונים.

תורת המיתרים מוזרה כשלעצמה אך מתמיה אף יותר הרעיון שמשתמע ממנה בדבר קיומם של מימדים מרחביים נוספים - על שלושת הממדים המרחביים וממד הזמן המוכרים לנו. התורה מניחה שקיימים ביקום תשעה או עשרה ממדים מרחביים והם מלופפים או מכווצים וקטנים - או גדולים - כל כך שאין אנו יכולים לחוש בהם.

התחום המדעי החדש שנוצר String Cosmology מורכב ביותר ומערב תחומי ידע רבים כמו תורת השדות הקוונטית, תורת היחסות, גיאומטריה דיפרנציאלית אלגברית ועוד.

מאז הופעת רעיון המיתרים והמהפך שהוא חולל במחצית שנות התשעים של המאה העשרים חלו בו תמורות רבות ומספקולציה ערטילאית הוא הפך מוקד לחקירה פעילה של הפיזיקה התיאורטית.

ההבטחה הגדולה ביותר של תורת המיתרים היא תיאוריה שתביא לאיחוד המיוחל בין ארבעת הכוחות שקיימים ביקום.
.

ד"ר אילנה מודלינגר
מסע בעידן הטכנולוגי
אבני הבנין של הטבע
Copyright ©
הבאפרקביתהקודם