l
עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי


.
+ אבני הבנין של הטבע 


 
.

הכוח הוא אינטראקציה בין שני גופים. בכל אינטראקציה יש חילוף של חלקיקים נושאי הכוח.

כוח הכבידה
כוח הכבידה הוא הכוח החלש ביותר בין ארבעת הכוחות היסודיים. הוא תואר בתורת הכבידה האוניברסלית של ניוטון ועבר מהפך בתורת היחסות הכללית של איינשטיין.

כוח הכבידה הוא הכוח החלש ביותר הידוע בפיזיקה. כדי להמחיש זאת הפיזיקאים מביאים את הדוגמה שמגנט קטן יכול להרים חפץ מתכתי ולגבור על כל כוח המשיכה של כדור הארץ.

התכונות המאפיינות את כוח הכבידה

א - הוא בעל טווח ארוך לעומת הכוחות הגרעיניים שההשפעה שלהם פועלת רק סמוך מאוד למקורותיהם

ב- כיוון השפעתו הוא תמיד משיכה, לעומת הכוחות החשמליים שיכולים למשוך ולדחות. הכבידה שולטת בתנועתן של מערכות גדולות ומעצבת את מסלול גרמי השמיים. כוח הכבידה משפיע על כל דבר בעל מסה. עוצמתו ניכרת על גופים אסטרונומיים אך זניח ביותר בין גופים מיקרוסקופיים.

חלקיק השליח של הכוח הכבידתי - שטרם התגלה ועדיין היפותטי - הוא הגרביטון

כוח אלקטרומגנטי
הכוח האלקטרומגנטי הוא איחוד של הכוח החשמלי והכוח המגנטי

בסוף המאה ה-19 התברר לאנשי המדע שתנועה של מטען חשמלי יוצרת שדה מגנטי. הפיזיקאי הסקוטי, ג'. ס. מקסוול ניסח את התיאוריה המאחדת חשמל ומגנטיות.

לפי התורה האלקטרומגנטית גלי האור והרדיו הם תנודות הממלאות את כל המרחב של השדה האלקטרומגנטי. הכוח האלקטרומגנטי משפיע על כל דבר שיש לו מטען.

הכוח האלקטרומגנטי שולט ביקום ועומד מאחורי רוב המערכות

חלקיק השליח של שדה הכוח האלקטרומגנטי הוא הפוטון.

כוח גרעיני חלש
הכוח הגרעיני החלש הוא בעל טווח ההשפעה הקצר ביותר והוא מעורב בהתפרקויות רדיואקטיביות. הכוח החלש משפיע על קוורקים ועל לפטונים.

חלקיקי השליח של שדה הכוח החלש הם הבוזונים W ו- Z .

הכוח האלקטרו-חלש
בשנות ה-70 של המאה שעברה צוות חוקרים אמריקאי גילה שבאנרגיות גבוהות, החלקיקים שנושאים את הכוח החלש מתנהגים כמו החלקיקים שנושאים את הכוח האלקטרומגנטי. האיחוד הזה בין שני הכוחות פירושו שהחשמל, המגנטיות, האור וסוגים אחדים של רדיו-אקטיביות הם ביטויים של אותו הכוח שקיבל את השם הכוח האלקטרו-חלש. לתיאוריה זו הייתה נקודת תורפה מתמטית. כדי שהיא תהיה נכונה, נושאי הכוח הזה - בניגוד לעובדות שעולות מהניסויים - חייבים להיות חסרי מסה.

הבעיה נפתרה בזכות תיאוריה חדשה שהפיזיקאים - ובראשם Peter Higgs - הגו. מיד אחרי המפץ הגדול כל החלקיקים היו חסרי מסה. הכדור היוקד הבראשיתי התקרר; מעט וכאשר הטמפרטורה שלו ירדה מתחת לערך קריטי, נוצר שדה כוח שמילא את כל המרחב. השדה נקרא שדה היג ומתווך האנרגיה שלו בוזון היג. כל חלקיק שנכנס לקשר גומלין עם השדה ושליח הכוח שלו זכה במסה. החלקיקים שהתעלמו ממנו נשארו חסרי מסה.

בוזון היג טרם התגלה וקהיליית הפיזיקאים נושאים עיניהם אל ממצאי הניסויים של מאיץ ההדרונים בתקווה לרמזים שיאשרו - או ישללו - את קיומו.

כוח גרעיני חזק כוח הצבע
כוח הצבע הוא החזק ביותר מבין ארבעת הכוחות היסודיים. הוא אחראי לשמירת הקווארקים כלואים בתוך פרוטונים וניטרונים ולשמירה של פרוטונים וניטרונים נעולים בתוך גרעין האטום.

חלקיק השליח של שדה הכוח החזק הוא הגלואון.

כאשר התברר שבגרעין האטום יש שני רכיבים, פרוטונים וניטרונים, היה  צורך בהנחת קיומו של כוח שמלכד אותם. כוח זה כונה הכוח הגרעיני החזק או כוח הצבע. הכוח הגרעיני החזק משפיע על קוורקים אך לא על לפטונים.

.
ד"ר אילנה מודלינגר
מסע בעידן הטכנולוגי
אבני הבנין של הטבע
Copyright ©
הבאפרקביתהקודם