l
עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי


.


עד קצה גבול היכולת...

+ אבני הבנין של הטבע


 


 .

בשנות ה-80 וה-90 של המאה שעברה נערכו מאמצים קדחתניים לצוד ולחשוף את סודות
היצור הקטן. עשרות אתרי מלכוד ענקיים הוקמו בכל רחבי העולם. הון עתק ומוחות כבירים גויסו למאמצי המצוד. שני אתרים; היוו את זירת האירועים הדרמטיים ביותר.

בעומק קילומטר במכרה כסף ביפן. בדפנות המכל קבועות כ-11.000 שפופרות מצלמה שתפקידן ללכוד את מותו של פרוטון, או מפגש עם הניטרינו החמקמק.

חוקרי האתר - פיזיקאים מארה"ב ומיפן - הודיע ב-1998 שניסוייהם העלו עדיות שפותרות את חידת הנירטינו של השמש. השמש פולטת  ניטרינים  בהתאם לתחזית של הדגם התיאורטי. הפער בין מספרם של אלה שיצאו לדרך לבין אלה שהגיעו לכדור הארץ נובע מכך שבמהלך מסעם, הניטרינים שינו את מינם והגלאים הישנים לא היו רגישים דיים לאיתור הסוגים החדשים.

Sudbury Neutrino Observatory אגן סאדברי בקנדה נוצר בעקבות פגיעת מטאור שאירעה לפני מיליונים של שנים. ב"נוף ירח" זה מרוכזים רוב מכרות הניקל שבעולם. באחד מהם, בעומק שני קילומטר לאדמה, נבנה ה- Sudbury Neutrino Observatory גלאי המיועד ללכוד ניטרינים שמקורם בליבת השמש.

תכנון האתר החל ב-1984 ובנייתו הושלמה ב-1999. במכרה, במעבה האדמה, במעבדה בגודל בנין בן 10 קומות הוטמן מכל עם 1.000 טונות מים כבדים D2O. המכל טובל במים ומרופד ביותר מ-10.000 מצלמות פוטומולטיפלייר שתפקידן לתעד את הבזקי האור של המפגש עם הניטרינו.

ביוני 2001 צוות החוקרים של SNO -113 מומחים מאוניברסיטאות וממעבדות בארה"ב, קנדה ואנגליה - הודיע שחידת הניטרינים מהשמש נפתרה. הראיות הראשונות שעלו מעבודת הגלאי, בצרוף הממצאים של אתר ה-SuperKamiokande מעידים על כך שמספר הניטרינים שמגיעים אל כדור הארץ זהה לאומדן התיאורטי של הניטרינים שנפלטים מהשמש.

לפי הדגם התקני של השמש, היא מפיקה רק ניטרינים מהסוג האלקטרוני. הגלאים הראשונים ידעו ללכוד רק את הטעם הזה של הניטרינים. עם שכלול אמצעי המצוד נוצרו מלכודות גם עבור הטעמים האחרים - מואון וטאו - של הניטרינים. המדידות החדשות מעלות שמספר הניטרינים שמגיעים אל כדור הארץ תואם את שיעור אלה שעוזבים את השמש לפי החישובים התיאורטיים. הניטרינים משנים; את זהותם במהלך מסעם ואלה שעזבו בטעם אלקטרוני הפכו, בדרך, לטעם מאוני או טאוי שנעלמו בעבר מעיני הגלאים. חידת הניטרינים של השמש נפתרה, הדגם התקני של השמש ניצל.

התכונה של החלפת הזהות בין הניטרינים מניחה שלפחות לאחד מהם יש מסה. המסה של הניטרינו לא מתיישבת עם הדגם התקני של חלקיקי היסוד. פתרון חידה אחת גרר חידה חדשה...

משמעות הממצאים החדשים - המסה של הניטרינו - הנחיתה מכה ניצחת על חסידי "הנמושות" של חידת "החומר האפל". למרות מספרם הכביר של הניטרינים, משקלם הכולל לא עולה על עשירית מכלל החומר הנעלם שצריך להיות קיים ביקום. תעלומת "החומר החסר" בעינה עומדת...

חוקרי ה-Super Kamiokande בנו תכניות אמביציוזיות להמשך התצפיות ולשיפור אמצעי הצייד. ב-12 בנובמבר 2001 שפופרת מצלמה אחת - שעלותה כ-3.000 דולר - התנפצה. הפיצוץ יצר גל הדף שריסק, בתגובת שרשרת כ- 7.000 - יותר ממחצית - מצלמות הגלאי של ה-SuperKamiokande. האסון הכבד שיתק לחלוטין את פעולת הגלאי.

"אנו תקווה שה- Super Kamiokande יקבל את כל הסיוע  כדי לשקם את ההרס ולהתאושש מהאסון. עלינו לזכור שיצירה כזאת היא מלאכת מחשבת שדוחקת את הטכנולוגיה עד קצה גבול היכולת. ובנקודה זו הנפילות בלתי נמנעות..." אמר פיזיקאי מאחת המעבדות לחקר החומר באנגליה.
.
ד"ר אילנה מודלינגר
מסע בעידן הטכנולוגי
אבני הבנין של הטבע
Copyright ©
הבאפרקביתהקודם