l
עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי


.


+ אבני הבנין של הטבע
.

המצוד אחר הפנטום הזעיר העסיק אלפי מומחים מהפיזיקה הגרעינית, האסטרופיזיקה ומהטכנולוגיה של עיצוב והקמת המאיצים והגלאים.

ככל שהוא התחמק יותר כך הוא העצים את הסקרנות והחמדנות  האינטלקטואלית של הפיזיקאים.

כדי לאשר השערה היפותטית המדענים נרתמו לניסויים שגבלו, לפעמים, באבסורד כך למשל בהשערת "מותו של פרוטון". ניסיונות  נואשים נערכו, לשווא, כדי לחזות במותו של פרוטון, שתוחלת חייו המשוערת מתקרבת לנצח ונאמדת במאה מיליון, מיליון, מיליון, מיליון, מיליון שנים. אם ההשערה נכונה הרי שבמאה טון מים יתפרק, בממוצע, פרוטון אחד בשנה.

הסיכוי להשתתף בלוויה של פרוטון ניתן על-ידי מלכודת שנבנתה ביפן ובה 10.000 טון של מים תחת תצפית מתמדת לאיתור הבזק האור הזעיר שיסגיר את מותו של פרוטון. מתקני "צייד" ענקים יותר ויותר נבנו אך הטכנולוגיה, כבירה ככל שתהיה, התקשתה להדביק את קצב חלומם החמדני של הפיזיקאים. משבר "קצה גבול היכולת" פרץ בשנות השבעים של המאה העשרים.

"אנו משלמים עתה את מחיר הצלחתנו, התיאוריה התקדמה במידה כזאת שכל התקדמות נוספת תחייב חקר תהליכים ברמות אנרגיה שהן מעבר ליכולתם של המתקנים הקיימים" ס. וויינברג, חתן פרס נובל לפיזיקה.

כדי לצאת מהמבוי הסתום, הפיסיקאים החלו לתכנן, ב-1982 מלכודת חלקיקים חסרת תקדים מבחינת גודלה ומחירה "מאיץ על-מוליך לעל-התנגשויות" האולטימטיבית, ה-

Superconducting Supercollider

הגשמת התכנית כרוכה בכריית מנהרה עגולה באורך 85 ק"מ. במנהרה תת-קרקעית זו יותקנו אלפי מגנטים על-מוליכים שיזרימו שתי אלומות של פרוטונים, בכיוונים הפוכים. זרם הפרוטונים יואץ למהירויות גבוהות פי-עשרים מהמהירויות שהמתקנים הקיימים מסוגלים להפיק. בנקודות אחדות לאורך הטבעת - הפרוטונים יובאו להתנגשות מאות מיליוני פעמים בשנייה וגלאים ענקים שמשקלם יגיע  עד עשרות אלפי טונות יתעדו; את המתרחש בשניות אלה. עלות המבצע נאמדת ביותר מ-8 מיליארד דולר.

הפרוייקט עורר ויכוח ציבורי לוהט ומר. החלום המגלומני של החלקיקאים לא עמד בראש סולם העדיפויות של השלטונות ושל משלם המסים. הבנייה התנהלה בעצלתיים כאשר אישור התקציב בבית הנבחרים לווה בביטולו בסנאט ולהפך.

ווינברג נרתם לשיווק הרעיון ולגיוס הכספים.נימוקי השכנוע להקמתו הם שהעל-מאיץ ייצור חממה תעשייתית שתביא להתפתחויות טכנולוגיות חיוניות שונות. הוא יהווה מאגר מוחות שיבלום את בריחת הגאונות האמריקאית לאירופה וליפן. את טיעוניו הוא מסכם במשפטים

"קהיליית הפיזיקאים של האנרגיות הגבוהות מהווה מצבור של כשרון ששירת את ארצנו נאמנה, החל מ"פרוייקט מנהטן" בעבר וכלה בעבודה שנעשית כיום בתכנות מקבילי של מחשבי-על".

"הדחיפות שבתשוקתנו לראות את השלמת הפרוייקט נובעת מהתחושה שבלעדיו אולי לא נוכל להמשיך בהרפתקה האינטלקטואלית הגדולה של גילוי החוקים הסופיים של הטבע"

"הייתה זו מהלומה קשה לציוויליזציה האנושית" הספיד גל-מן את הפרוייקט כאשר בשנת 1993 - 143 קולות בעד 282 קולות נגד - בית הנבחרים האמריקאי החליט לבטל אותו.


.
ד"ר אילנה מודלינגר
מסע בעידן הטכנולוגי
אבני הבנין של הטבע
Copyright ©
הבאפרקביתהקודם