l
עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי


.
+ אבני הבנין של הטבע.הניסוי הראשון של לכידת שטף הניטרינים שזורם אלינו מהשמש התרחש במעבה האדמה, במכרה זהב נטוש בדרום דקוטה. הראיות שעלו מהניסוי - ופורסמו ב-1968- זרו שוב מהומה בקרב קהיליית הפיזיקאים, חוקרי החלקיקים.

מספר הניטרינים שנלכדו היה הרבה יותר נמוך מזה שמתחייב מהתיאוריה. חוקרים מכל פינות תבל נרתמו לניסיונות האיחוי בין הדגמים העיוניים שבנו לבין עובדות הטבע שסירבו לציית לדגמים האלה. הם הקימו מלכודות ענקיות יותר ויותר לכליאת הפנטום החמקמק, בנו גלאי תמיסת כלורית, גלאי מים, גלאי מים כבדים, גלאי גליום, שיפרו את המדידות ואת החישובים והגו תיאוריות חלופיות כדי ליישב את תעלומת הניטרינים החסרים.

מה חשיבות הניטרינים שבאים מהשמש?

השמש שלנו נוצרה לפני כ-5 מיליארד שנה מענן של אטומים ומולקולות שקרס - בשל משיכת הכובד- לתוך עצמו. ההתכווצות העצימה את הצפיפות הטמפרטורה של הענן עד לתקרה שבה החל להתהוות בו תהליך של מיזוג גרעיני. המיזוג הגרעיני מפיק אנרגיה כבירה שמזינה ותמשיך להזין אותנו עוד כ-5 מיליארד שנה. האנרגיה הזו יצרה התנגדות פנימית שמייצבת את השמש ומונעת את המשך קריסתה. ליבת השמש היא אחד המקורות להולדת הניטרינו.

בשרשרת המיזוג של גרעיני מימן לגרעין הליום נפלטים  שני חלקיקי ניטרינו. תרחיש "הכור האטומי" שמחולל בליבת השמש נעלם מעינינו והדרך שלנו להבין אותו בנויה על פענוח עדיות עקיפות.

צליחת השמש היא משימה מייגעת עבור כל החלקיקים. פוטון שנוצר במרכזה, מפלס את דרכו אל פני- השמש במשך 10.000 שנה. את המרחק הזה בריק הוא היה עובר במשך 2 שניות.

הניטרינו - בשל האינטראקציה החלשה שלו עם חלקיקים אחרים - מגיע אלינו כ-8 דקות לאחר היווצרותו בליבת השמש והוא מביא לנו מידע "טרי" על המתרחש בה.

ההסברים לתעלומת היעלמות הניטרינים בדרכם מהשמש אל כדור הארץ רבים. המדידות שגויות, או מודל פעולת השמש מוטעה או משהו משתבש בניטרינים במהלך מסעם. הניטרינו הוא ישות שטרם עמדו על טיבה ויש לה תכונות שעוד לא הצליחו לפענח. אחת התכונות המשוערות האלה היא "ההיעלמות" התנודתית היינו תכונת ה-oscillation שלה. הסבר זה אומר שמכיוון שיש שלושה סוגים - "טעמים" בשפת הפיסיקאים - של ניטרינים, במהלך מסעם אל כדור הארץ הם מחליפים את זהותם וגלאים המכוונים לקלוט את זה שיצא לדרך לא יזהו אותו בהתגלמות החדשה שלו.

לחקר הניטרינו שמוצאו מהשמש יתרון בולט. השמש מספקת תנאי מעבדה מעולים לחקר החלקיק החמקמק. אנו יכולים ללמוד על מסעו בצפיפויות גדולות, בשדה מגנטי חזק ורחב ובמרחקים גדולים מאוד. המכשולים האלה שנערמים בדרכו של הניטרינו מהשמש אלינו יסייעו בידינו - אולי - לחשוף את טיבעו האמיתי של הפנטום הזעיר.ד"ר אילנה מודלינגר
מסע בעידן הטכנולוגי
אבני הבנין של הטבע
Copyright ©
הבאפרקביתהקודם