l
עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי


.
+ אבני הבנין של הטבע
 .

"ההיג מביא פשטות ויופי לטבע שנראה מורכב מדי. הוא מחדיר סוג של סימטריה,סוג של
יופי שמאפשר לנו להבין את אחת החידות המביכות ביותר של המודל הסטנדרטי"
Leon Lederman

המודל הסטנדרטי של היום מאחד את כל אבני הבנין היסודיים של החומר ושלושה מארבעת הכוחות שקיימים ביקום. כדי להשלים את הבנת המודל הסטנדרטי נותרה עוד תעלומה בלתי -פתורה אחת - מי העניק וכיצד רכשו חלקיק היסוד התת-אטומיים את המסה שלהם?.

המועמד המועדף - "החלקיק המחוזר ביותר בפיזיקה המודרנית" - הוא חלקיק תיאורטי והיפותטי - בוזון היג - שמעולם לא נצפה בניסויים של החלקיקאים. כדי ליצור בוזון היג נדרשת טמפרטורה בראשיתית, גבוהה כל כך שהטכנולוגיה העכשיווית לא מסוגלת להפיק. קהיליית הפיזיקאים מקווה שאם לא החלקיק, לפחות עקבותיו יתגלו ויאשרו את קיומו בניסויי מאיץ ההדרונים הגדול.

המיסתורין של הופעת המסה בחלקיקי היסוד עלה רק בעשורים האחרונים על במת המחקר של היווצרות החומר. ניוטון טבע את המונח בספרו Principia Mathematica ובמשך כל השנים קיומה של המסה נתפסה כדבר מובן מאליו.

לפי התיאוריה של המפץ הגדול, בעיסה הסמיכה והיוקדת של ראשית היווצרות היקום החלקיקים היו חסרי מסה. האחידות הקדומה הופרה בשבריר מזערי של שנייה לאחר המפץ, כאשר היקום התפשט והתקרר והחלקיקים - פרט לפוטון ולגלואון - החלו לרכוש מסה.

אחד ההסברים התיאורטיים להיווצרות המסה -שרוב הפיזיקאים מקבלים היום- הוצע על-ידי Peter Ware Higgs פיזיקאי תיאורטי אנגלי

היגס סבור שבאותו שבריר מזערי של שנייה חלה שבירה ספונטנית של הסימטריה ונוצר "שדה היג" ו"בוזון היג" שחוללו את מעבר הפאזה מאחדות לשונות.

שדה היג התיאורטי מילא את כל המרחב וכל חלקיק שניכנס אתו לאינטראקציה רכש מסה. אם וכאשר בוזון היג יתגלה תינתן תשובה לשאלה מדוע הפוטון - המתווך של הכוח האלקטרו-מגנטי - לא מושפע משדה היג ואילו השליחים של הכוח החלש - הבוזונים ו-Z - בם בעלימסה גבוהה כל-כך.

שדה היג - או כל תופעה אחרת שיצרה את מעבר הפאזה הזה - מילא תפקיד מכריע בהתהוות היקום כפי שהוא קיים היום. בלעדיו האחדות הייתה נשמרת. בלי השינוי במערכת הפיזיקלית הבראשיתית לא גלקסיות ולא מערכת השמש ולא אנחנו - דבר לא היה נוצר.


 


.

ד"ר אילנה מודלינגר
מסע בעידן הטכנולוגי
אבני הבנין של הטבע
Copyright ©
הבאפרקביתהקודם