עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי
 

.
אני מעדיף לגלות עובדה מדעית אחת מאשר להיות מלך פרס. Democritus

מאות רבות לפני הספירה, דמוקריטוס - "הפילוסוף הצוחק" היווני - נטש את חיי המותרות ויצא לחפש ידע ברחבי העולם. הוא בילה שנים רבות בלמידה של חכמת מצריים ופרס. "מכל בני דורי אני נדדתי במרחבים הגדולים ביותר, ערכתי את החקירות הממצות ביותר, ראיתי אקלימים וארצות והקשבתי למספר הרב ביותר של המלומדים"

מאה שנים לפני תקופתו של דמוקריטוס העלה הפילוסוף הראשון תלס ממילטוס את השאלה "מהי מהות החומר?" שהטרידה - וממשיכה להטריד ולאתגר - את המחשבה האנושית.

מלומדים רבים הגו לפני דמוקריטוס את הרעיון שהעולם בנוי מרכיבים מזעריים אך הוא הראשון שבנה את התורה המנומקת של האטום. a-tomos - בלתי ניתן לחלוקה ביוונית

"מבחינת המוסכם על הבריות יש מתיקות ויש מרירות, יש חום וקור, יש צבע - אבל מבחינת המציאות יש רק אטומים וריק".

מאז ומעולם - מארבעת היסודות של אש, אוויר, אדמה ומים ועד תורת המיתרים - שאף האדם לפשט את העולם לאחדות אוניברסלית. הרכיב האחד שממנו עשוי הכל עונה בצורה מושלמת על שאיפה זו.

תורת האטום הצליחה לאחד גם בין שתי המגמות הפילוסופיות המקוטבות, יחידות כנגד ריבוי, התמדה כנגד שינוי.

לפי דמוקריטוס, העולם עשוי מריק אינסופי שבו נעים אין-ספור גופים זעירים, אטומים בודדים זהים זה לזה, ניצחיים ולא ניתנים לחלוקה. היחידות גלומה בטיבם של האטומים והמורכבות באינסוף ההרכבים שלהם.

כל השינויים בעולם מקורם בתנועת האטומים או בדרך הרכבתם. תורת האטום של דמוקריטוס ניתנת לכימות וכפופה לחוקים מתמטיים. הטבע - לפי תורה זו - הוא מעין מנגנון מכני מורכב וענק.

התיאוריה של האטום לא זכתה לקבלת פנים נלהבת. בתקופה שנשלטה על-ידי העל-טבעי, האלים של האולימפוס ואמונות טפלות, הרעיון של עולם שבנוי מחלקיקים קטנים שמתחברים זה אל זה ומתנגשים זה בזה בריק ללא גבולות נראה מוזר למדי.

דמוקריטוס חתם את התקופה הקדם-סוקרטית. הגותם של ענקי הפילוסופיה שבאו אחריו - סוקרטס, אפלטון, אריסטו - הטילה צל כבד במשך מאות שנים על תורת האטומיסטים. הרעיון שהחומר בנוי מאטומים עלה שוב במחצית הראשונה של המאה ה-19 על-ידי John Dalton כימאי ופיזיקאי בריטי.

בנוסף להיותו איש מדע מבריק, דמוקריטוס היה גם פילוסוף בעל דעות נון-קונפורמיות ומשובבות
נפש. "הדרך הטובה ביותר לאדם לנהל את חייו היא דרך השמחה. השמחה היא המצב בו הנשמה נמצאת בשלום ובשלווה, לא מוטרדת על ידי פחד או אמונות טפלות או כל רגש אחר. השמחה מושגת כאשר האדם אינו מחפש את הנאתו בדברים חומריים, בני חלוף. האדם הנבון לא מקונן על מה אין לו אלא מפיק הנאה ממה שיש לו."

לאחר חיים פוריים ויצירתיים, "הפילוסוף הצוחק" הגיע לגיל מופלג ונפטר בהיותו בן 90 בשנת 370 לפניה"ס. מכתביו הרבים נשארו שרידים בודדים אך זיכרו ועיקרי תורתו נשמרו ביצירותיהם של חכמי הדורות שבאו אחריו.


.

Democritus of Abdera 
460BC - 370BC
 
 
 
 
 
.
.
ד"ר אילנה מודלינגר
מסע בעידן הטכנולוגי
Copyright ©
בית