עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כתבו לי
.
.


מה"מבט החדש על הטבע" עד
הפצצה האטומית

האנשים


Henri Becquerel
1852-1908
Marie Curie
1867-1934

Democritus of Abdera
460BC - 370BC

.Otto Hahn
1879-1968
Niels Bohr
1885 - 1962
James Franck
1882-1964
Ernest Rutherford
1871 - 1937
.Leo Szilard
1898 - 1964
Edward Teller
1908-2003
Lise Meitner
1878 -1968
Werner Heisenberg
1901 - 1976
R. Oppenheimer
1904-1967
Albert Einstein
1879 - 1955
Joseph Rotblat
1908-2005
Paul Tibbets
.Richard Feynman
1918 -1988
Leslie Groves
1896 - 1970
Harry S Truman
1884-1972
Hans Bethe
1906 - 2005
.J.J. Thompson
1856-1940
Enrico Fermi
1901 - 1954
James Chadwick
1891-1974
Klaus Fuchs
1911 - 1988

ד"ר אילנה מודלינגר
מסע בעידן הטכנולוגי
Copyright ©
בית