עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי
...

על כתפי ענקים היוצרים הגדולים של מדעי הטבע והטכנולוגיה סקיצות ביוגרפיות

Thales of Miletos
624 BC- 546 BC
Pythagoras of Samos 
569 BC - 495 BC
Aristotle
384 BC - 322 BC
Euclid of Alexandria
325BC - 265 BC
Archimedes of Syracuse
287 BC - 212 BC
Hypatia of Alexandria
370 - 415
Al-Khwarizmi
780-850
Nicolaus Copernicus
1473 - 1543
.
.
.
.
Tycho Brahe
1546 -1601
Sir Francis Bacon
1561 - 1626
Galileo Galilei
1564 -1642
Johannes Kepler
1571 - 1630
.
.
.
.
Isaac Newton
1643 - 1727
Benjamin Franklin
1706 - 1790
Thomas Young
1773-1829
Michael Faraday
1791 - 1867
.
.
.
.
James Clerk Maxwell
1831 - 1879
Alfred Nobel
1833 - 1896
Thomas Alva Edison
1847- 1931
Graham Bell
1847-1922
.
.
.
.
Nikola Tesla
1856 - 1943
Max Planck
1858 - 1947
Edwin Hubble
1889 - 1953
Georges Lemaitre
1894 - 19

.
ד"ר אילנה מודלינגר מסע בעידן הטכנולוגי
Copyright ©