עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי
a
Archimedes
Al-Khwarizmi
Aristotle
Asimov Isaac
Atanasoff Vincent
b
Babbage Charles
Bacon Francis
Bailey Ronald
Baran Paul
Barlow John Perry
Bohr Niels
Bell Graham
Byron Ada
Berners-Lee Tim
Bush Vannevar
Boole George
Brahe Tycho
Becquerel Henri
Bethe Hans
Borgman Albert
c
Capek Karel
Chadwick James
Copernicus Nicolaus
Carson Rachel
Curie Marie
d
Democritus
e
Euclid of Alexandria
Engelbart Douglas
Edison Thomas
Einstein Albert
Ehrlich Paul
f
Franklin Benjamin
Faraday Michael
Farnsworth Taylor
Feynman Richard
Franck James
Fuchs Klaus
Fermi Enrico


  
g
Galilei Galileo
Glendinning Chellis
Gibson William
Gates Bill
Groves Leslie
Gutenberg J
h
Heisenberg Werner
Hahn Otto
Hypatia
Hubble Edwin
j
Jacquard J-M
Joy Bill
k
Kahn Herman
Kurzweil Ray
Kepler Johannes
Kubrick Stanley
Kaczynski Theodor
l
Lem Stanislaw
Lemaitre Georges
Licklider J.C.R

 
 
m
Moravec Hans
Maxwel James Clerk
Meitner Lise
n
Nobel Alfred
Nelson Ted
Newton Isaac
Neumann John von
o
Oppenheimer R.
p
Planck Max
Pythagoras
r
Rheingold Howard
Rotblat Joseph
Rutherford Ernest
s
Simon Julian
Sterling Bruce
 
 
 Sagan Carl
Shelley Mary
Shannon Claude
Szilard Leo
t
Teller Edward
Tibbets Paul
Truman Harry S
Thomson J.J
Tesla Nikola
Thales of Miletos
Turing Alan
w
Wiener Norbert
y
Young Thomas
z
Zuse Konrad

ד"ר אילנה מודלינגר מסע בעידן הטכנולוגי
Copyright ©