עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר מה חדש? כיתבו לי

סקיצות ביוגרפיות

אם העידן הטכנולוגי לא יצטייר בעינינו רק מבעד למכונות, למותגים ולהוראות שימוש, אם נכיר מעט את יוצריו, אולי הטכנוספירה תהיה ידידותית יותר ונוכל ולהרגיש בה נינוחים יותר.

הסקיצות הביוגרפיות לא מתיימרות לשרטט את מכלול אישיותם של האנשים המובאים ברשימות אלה. לשם כך נכתבו ספרי ביוגרפיה רבים וטובים . מטרת הסקיצות היא לעשות היכרות ראשונית עם הדמויות שעומדות מאחורי ערפיח הטכנוספירה, עם האנשים שיצרו את מהפכות המדע, הטכנולוגיה והתקשורת. הסקיצות לא מדגישות את המדען, הממציא, כי אם את האדם היוצר, את מניעיו, את נסיבות חייו ואת הלהיטות שלו לדעת וליצור.

Thales of Miletos Pythagoras Aristotle
Euclid of Alexandria Archimedes Hypatia of Alexandria
Al-Khwarizmi Nicolaus Copernicus Tycho Brahe
Francis Bacon Galileo Galilei Johannes Kepler
Isaac Newton Benjamin Franklin Thomas Young
Michael Faraday James Clerk Maxwel Alfred Nobel
Thomas Alva Edison Graham Bell Max Planck
Edwin Hubble Georges Lemaitre Nikola Tesla


על כתפי ענקים


היוצרים הגדולים של
מדעי הטבע והטכנולוגיה

סקיצות ביוגרפיות
 
 

רשימה מלאה

גלריית התמונות

Asimov Isaac Atanasoff Vincent Berners-Lee Tim
Babbage Charles Bailey Ronald Baran Paul
Boole George Barlow John Perry Bush Vannevar
Byron Ada Capek Karel Carson Rachel
Ehrlich Paul Engelbart Douglas Farnsworth Taylor
Glendinning Chellis Gibson William Gates Bill
Gutenberg J Joy Bill Jacquard J-M
Kahn Herman Kubrick Stanley Kurzweil Ray
Kaczynski Theodor Licklider J.C.R Lem Stanislaw
Moravec Hans Neumann John von Nelson Ted
Rheingold Howard Shelley Mary Sagan Carl
Shannon Claude Simon Julian Sterling Bruce
Turing Alan Wiener Norbert Zuse Konrad

גלריית התמונות
 
 
 

 דיוקן הדמויות הבולטות
שעיצבו ומעצבות את פני
מהפכת המחשוב
והתקשורת


 

 
 
 

 

Henri Becquerel Marie Curie Democritus of Abdera
Otto Hahn Niels Bohr James Franck
Ernest Rutherford Leo Szilard Edward Teller
Lise Meitner Werner Heisenberg R. Oppenheimer
Albert Einstein Joseph Rotblat Paul Tibbets
Richard Feynman Leslie Groves Harry S Truman
Hans Bethe J.J. Thomson Enrico Fermi
James Chadwick Klaus Fuchs .
מ"המבט החדש על הטבע"
עד הפצצה האטומית

האנשים

גלריית התמונות

ד"ר אילנה מודלינגר מסע בעידן הטכנולוגי
Copyright ©