תיבת פנדורה -
זאוס זעם על בגידתו של פרומיתיאוס שגנב את האש
הקדושה של האלים ונתן אותה לבני- תמותה. כדי לנקום בו הוא יצר
את האישה הראשונה, פנדורה, ושלח אותה - עם קופסה מסתורית- 
אל בני האדם. פנדורה לא הצליחה לגבור על סקרנותה, פתחה את
הקופסה...   ושחררה את כל כוחות הרוע והמצוקה שהיו כלואים בה.
בתחתית הקופסה נשארה רק התקווה...