קרני גמא - קרינה אלקטרומגנטית מייננת רבת עמצה. קרני גמא
מופקים במקורות שונים. אחד מהם הוא בגרעין של אטום שעובר
תהליך של התפרקות רדיאואקטיבית.

קרני גמא חודרים מבעד לרקמות ועלולים לגרום לנזקים בתאי
הגוף. האנשים שנחשפו להפצצות של הירושימה ונגאסקי היו
קורבנות של קרינת גמא.