אבן הפילוסופים, אבן החכמים
היא "הנשמה של העולם", "הרוח של האמת"
היא יכולה  - לפי אמונתם של האלכימאים -
להעניק elixir of life חיי נצח, panacea ,
לרפא את כל המחלות ולהפוך מתכות פשוטות
לזהב.