שנה לאחר תיאור הביקוע של
הגרעין, זיהה הפיזיקאי
האמריקאי בתה את ההיתוך
הגרעיני, המשחרר כוח
במיזוג גרעינים. פצצת ההיתוך
האדירה, שפצצת הביקוע
" הזעירה" היוותה את הנפץ
שלה נוסתה ב- Eniwetok Atoll

כדור האש אייד את האי, פער
תהום בעומק קילומטרים
באוקיינוס ושלח עננים
רדיואקטיביים רעילים לעבר
האיים הסמוכים לפיצוץ