.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


.

מערכת ההפעלה הרשתית

הקשב הוא תחום הידע המורכב והאניגמטי ביותר במחקר המודרני.

מערכת ההפעלה הרשתית היא מרכז הקשב של המוח. מבנה זה הוא מהקדומים ביותר במוח היונקים. המערכת מופעלת על-ידי התצורה הרשתית -'היחידה התפקוגית הראשונה של המוח', לפי לוריא - החבויה בעומק הגזע וממונה על מצב הדריכות והערנות של המוח.

המערכת בוקעת מחוט השדרה, עולה בגזע המוח, מתקשרת עם הרמה, התת-רמה ועם מבנים באונות המוחיות בקליפת המוח. המסלול היורד של המערכת קולט מידע שמגיע מהמוחון ומהמסלולים החושיים.

בשל מיקומה וקשריה של מערכת ההפעלה הרשתית עם מנגנונים מוחיים שמתעדים הן את המתרחש בחוץ והן את אשר קורה בפנים, היא מהווה מקום מפגש המאחד את מלוא עולמו של האדם.

התצורה הרשתית היא מנגנון בעל מורכבות כבירה שאחראית הן על ההפעלה והן על העכבה של מירב התפקודים של מערכת העצבים. מדעני המוח משערים שכל תא עצב בתצורה מתקשר אל כ-25.000 תאי עצב אחרים.

התצורה מהווה ווסת חיוני של מערכת העצבים האוטנומית, מעורבת בקצב הנשימה, הדופק, מערכת העיכול, השינה, הכאב, העייפות והחיוניות הכללית של האדם.

הקשב מחווט ברשתות עצביות רבות. המומחים משערים שהשמירה על מצב של דריכות מערבת מרכזים במוח התיכון שמהווים את המקור להפקת; הנוראפינפרין. רשת זאת מצטיירת כאסימטרית ברמת הקליפה המוחית עם פעילות גדולה יותר של ההמיספירה הימנית באזורים המצחיים.

הקשב הסלקטיבי מתנהל בשני אזורים עיקריים. סינון הגירויים החושיים מתנהל באונה הקודקודית, ומערכת תנועות העיניים והראייה. סינון הגירויים שמקורם בתוך הגוף נעשה בהשתתפות אזורים של ה-anterior cingulate, הקליפה הקדם מצחית הימנית, השמאלית והגנגליונים הבזליים.

גרייה מאוזנת, היעדר גרייה וגריית יתר של מערכת הקשב

מערכת ההפעלה הרשתית היא מרכז האיזון של הרשתות המוחיות שממונות על למידה, על שליטה עצמית, על עכבה ועל הניעה.

כאשר המערכת פועלת באורח תקין היא מספקת את החיווטים העצביים לעיבוד מידע ומעניקה את תשומת הלב שנדרשת לביצוע תקין של משימות.

כאשר מערכת ההפעלה הרשתית לא מעוררת במידה מספקת או מעוררת יתר-על-המידה את מערכת העצבים היא גורמת לקשיי למידה, לבעיות בזיכרון, לשליטה עצמית לקויה, למוטיבציה דלה וכד'.

בניסויים שנערכו בשנות השישים של המאה שעברה, נבדקים שחוו חסך בגרייה חושית הראו סימני מצוקה הולכים וגוברים, הולכים ומחמירים.

לאחר מספר שעות של צימצום הגרייה הם התלוננו על אובדן בהירות החשיבה, הם לא היו מסוגלים לבצע פעולות חשבון פשוטות ביותר. לאחר שעות של טשטוש הופיעו ההזיות - המוח המשועמם החל להמציא גירויים משלו - על סף אובדן ההכרה הנבדקים חולצו מהניסוי - אך מדעני המוח משערים שהשלבים הבאים של חסך הגרייה החושית היו טירוף, תרדמת ואולי אף מוות.

כאשר מערכת ההפעלה הרשתית מגרה יתר על המידה את מערכת העצבים היא גורמת לעצבנות, לדריכות, לדברנות, לתגובתיות, לתנועתיות ולפעלתנות יתר.

הנירוכימיה של הקשב

מחקרים שנערכים בשנים אלה בבית הספר לרפואה של הרוורד מעלים עדיות משכנעות בדבר קשר שקיים בין הפרעות קשב ופעלתנות יתר לבין מחסור בנוראפינפרין - הורמון ושליח עצבי -במסלול העולה של מערכת ההפעלה הרשתית. תרופות מעוררות כמו למשל הריטלין, מגבירות את רמת הנוראפינפרין באזור מוחי זה ושל הדופאמין באונות המצחיות ומשפרות את כישורי הקשב של הילדים שלוקים ב-ADD וב-ADHD.

התודעה האנושית?

איתור המקור הפיזיולוגי של התודעה האנושית העסיק מאז ומעולם את הוגי הדעות. מערכת ההפעלה הרשתית הייתה מועמדת רצינית לתפקיד משום שהיא המתג החשמלי להדלקת המוח ובלעדיה דבר לא קורה. כאשר התברר שהמערכת קדומה ביותר ומשותפת לכל החי, הפילוסופים נאלצו לוותר על בחירה זו ולחפש את מקור התודעה האנושית במנגנון חדש יותר של המוח.

.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאביתפרקקודם