.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
הקשב וליקויי למידה

תחומי הקשב הרבים מנוהלים על ידי רשתות עצביות שונות כשכל אחת מהן יכולה להיפגם בשל נזק מוחי מזערי.

רוב המחקרים שבוחנים את מיומנויות הקשב נערכים על אוכלוסיית הילדים שלוקה ב'הפרעות קשב ופעלתנות-יתר', תמונה קלינית עצמאית שאינה כלולה היום בהגדרות ליקויי הלמידה.

בשל המגוון הרחב של הגדרות ליקויי למידה, גם כאשר החוקרים מדווחים על כך שעבודתם חלה על ילדים לקויי למידה, מומלץ לבדוק כיצד הם מגדירים את ההפרעה והאם היא תואמת את הדרך בה אנחנו מנסחים אותה.

החוקרים שבחנו שלושה היבטים של הקשב - הפניית זרקורי הקשב אל הגירוי, כישורים של הוצאה לפועל ושמירה על רמת הדריכות מצאו שילדים עם הפרעת קשב לוקים בשני התפקודים האחרונים אך לא מצאו עדות משמעותית לשיבושים בהפניית הקשב שלהם.

הקשב הסלקטיבי של ילדים לקויי למידה נבדק במחקרם של צ'רי וקרוגר. לנבדקי המחקר, בגילאי 9-7 העבירו בשמיעה דיכוטית - באוזן אחת מילה שאת ייצוגה הם התבקשו לאתר בתמונות שהוצגו בפניהם. ובאוזן השנייה גירויים מסיחים כמו רעש לבן, מילה חסרת משמעות ומילה בעלת משמעות סמנטית.

בעוד שילדי קבוצת הביקורת לא הוטרדו כלל מההפרעות, ילדים לקויי למידה נפלו בתפקודם בכל צורות ההפרעה ובמיוחד כשהגורם המסיח היה הדיבור. החוקרים מדווחים על שיפור ניכר בתפקודי הילדים בניה-8 לעומת בני ה-7 ומציעים את בדיקה של השמיעה הדיכוטית עם מסיח סמנטי כמבחן לאיתור מוקדם של לקויות למידה.

מערכת ההפעלה הרשתית

יעילות פעולת הקשב נקבעת, בראש ובראשונה, על-ידי רמת העוררות של מערכת ההפעלה הרשתית.

התצורה הרשתית, מהווה, לדברי לוריא, את 'היחידה התפקודית הראשונה של המוח'. מנגנון מורכב זה מופקד על איזון בין המערכות הממונות על למידה, שליטה עצמית, עכבה והניעה.

עוררות יתר גורמת לדריכות רבה, לתגובות בהלה, לדברנות יתר, לאי-שקט ולתנועתיות-יתר. מצב של תת-עוררות מתבטא בקשיי למידה, בזיכרון לקוי, בשיבושים בעכבה ובשליטה עצמית ועוד'.

הפרעת קשב ופעלתנות יתר

נוהגים לזהות שלושה סוגים של ad/hd

בראשון, ADD-I) ADD Inattentive) הסימנים הבולטים הם קשיי קשב וריכוז ללא תנועתיות יתר הילדים שלוקים בהפרעה זו מגלים קשיים בבקרה על הקשב ובקשב מתמשך.

בשני, ADHD-H) . ADHD-Hyperactive) קיים דגש על פעלתנות ואימפולסיביות מופרזות ללא היסח דעת בולט. הקושי העיקרי של הילדים שסובלים מהפרעה זו מתבטא בשליטה על הדחפים ועכבה של התגובות. הם לוקים ב-executive attention system, ניהול הקשב, ומגלים קושי בתכנון מראש של פעילות, בדיכוי התגובות הרפלקטיביות והאוטומטיות, באיתור ובתיקון של טעויות, ובפתרון קונפליקטים בין גירויים שונים.

הנירולוגים נוהגים; לומר ש-70%; מהוראות המוח תפקידן לדכא את 30% הנותרות. כאשר מנגנוני העכבה של המוח לא ממלאים כראוי את תפקידם, היינו במצב של 'dis-inhibition disorders', מתהווה ההתנהגות הבלתי-מרוסנת, הפזיזה והאקראית שמאפיינת את הלוקים ב-ADHD-H.

בסוג השלישי ADHD -Combined ADHD-C מופיעים כל התסמינים, היסח-דעת, פעלתנות-יתר ואימפולסיביות. רוב הילדים שסובלים מ-AD/HD שייכים לקבוצה שלישית זו

החוקרים סבורים שהשונות בין הסוגים מוסברת על יסוד מערכת הקשב שנפגעה. בהפרעה הראשונה הנזק נגרם למנגנון המוחי הממונה על 'קשב מתמשך'. הלוקים בהפרעה זו מתפקדים ללא קושי בולט במשימות הניהוליות של הקשב וניכשלים בפעילויות שדורשות קשב מתמשך, הסטה של הקשב ובסינון, בקשב הבררני.

בקרב נפגעי ההפרעה השנייה, הנזק המוחי המזערי נגרם במערכת executive function הממונה על הניטור והניהול של הקשב והממוקדת, על-סמך מחקרים רבים, באזור הקדם מצחי של קליפת המוח.


.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם