משקל מוחו של הסופר הרוסי טורגנייב עלה על שני קילו
ואילו מוחו של הסופר הצרפתי אנטול פרנס בקושי עבר
את משקל הקילוגרם. מוחם של ההוגים הנאורים -
באבאז', איינשטיין ואחרים - נשמר לאחר מותם והפך
מוקד למחקרים נלהבים שהסתיימו ללא ממצאים
מרשימים.