לרשימה הארוכה מאוד של ענפי המדע שמתענינים במוצא האדם הצטרפה
לאחרונה הגנטיקה   המולקולרית. היא מוטטה את התפיסה שהעמידה את  
הקרבה  בין  המינים על דימיון  אנטומי . חקר ה- DNA המיטוכונדרי וזה 
שמצוי בגרעין התא עוסק בשינויים האבולוציונים שהתרחשו במהלך הדורות.
בעגה הגנטית, האם הקדומה שלנו מכונה "חווה המיטוכונדרית"  )ה-DNA
המיטוכונדרי עובר בירושה רק מצד האם ואיתורה מהווה את אחת המשאלות
הנעלות של הגנטיקאים.