.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


.

הזיכרון - תהליכים

תעלומת הזיכרון נחקרת מזה שנים רבות אולם למרות ההתקדמות המרשימה של המחקר המודרני, הזיכרון האנושי טרם הסגיר את כל סודותיו.

כדי לעקוף את המחלוקת שמתנהלת בין החוקרים וכדי להימנע מה"מבט מבעד למיקרוסקופ" של מומחי המוח, אביא כאן גרסה מופשטת על התהליכים של הזיכרון שמתרחשים במוח.

ליד תיאור תהליכי הזיכרון יעלו - בכל שלב ושלב - השיקולים הפדגוגיים, החינוכיים והטיפוליים המשתמעים מהם לגבי העבודה עם הילד לקוי הלמידה. הסקירה תעבור דרך המוקדים של- כיצד המידע חודר למאגרי הזיכרון - אופי המידע - אופן הקידוד של המידע - כמות המידע - משך זמן שימורו - התחזוקה של מאגרי הזיכרון - שליפת המידע - תעתועי הזיכרון ואובדנו.

דגם פעילות מערכת הזיכרון.דגם סכימטי זה ממחיש את הסוגים השונים של הזיכרון ואת התהליכים שחלים בו. בעבר היה מקובל לחשוב שפעולת בניית הזיכרון היא לינארית, מנקודה אחת דרך מאגרי ביניים עד היעד הסופי. המחקר המודרני המגובה על-ידי המכונות; המשוכללות של הדימות המוחי, מוטט את תפיסת "המסלולים" ואת רעיון קיום מאגרי זיכרון נפרדים מזירת קליטת הגירוי ועיבודו. היום החוקרים סבורים שהזיכרונות נוצרים באותן רשתות עצביות שמשתתפות בעיבוד המידע החדש מראשיתו.

הזיכרון נאגר בשלושה מחסנים מרכזיים -1
מאגר הזיכרון התחושתי 2 -מאגר זיכרון קצר הטווח - או הזיכרון העובד 3 -מאגר הזיכרון ארוך הטווח.

לרשות כל החושים -מגע, ריח, ראייה, שמיעה, תנועה- עומדים שלושה מאגרים. המחקר מתמקד בעיקר בזיכרון החזותי והשמיעתי והמידע על אגירת הזיכרונות של שאר התחושות דל למדי.

הזיכרון בנוי על שלושה תהליכים עיקריים: קלט, אחסון ופלט.תהליך הקלט הוא תהליך ההחלטה על אודות הפריטים שייכנסו למערכת הזיכרון. תהליך האחסון כולל חלוקה לרמות האגירה וייצוג הגירוי במערכת העצבים המרכזית. תהליך הפלט עוסק בשליפת החומר המאוחסן לשימוש פעיל. קליטה, קידוד, אחסון ושליפה נרכשים באמצעות למידה והם מהווים את התכנה של המוח.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם