..

הזיכרון החושי

מאגר הזיכרון החושי קולט הבזקי גרייה ושומר עליהם למשך זמן קצר מאוד. הזיכרון החושי החזותי קולט, בהרף עין, מידע מהסביבה ושומר עליו כ- "זיכרון תמונתי" icon memory למשך שנייה אחת. הזיכרון החושי השמיעתי מסוגל לשמור במשך 3עד שניות על הצליל שקלט כ"זיכרון הד" Echoic. memory

אם הגירוי שנכנס לשדה הזיכרון החושי נלכד, הוא מועבר לתחנת השימור הבאה. אם הוא לא נלכד, הגירוי שבא אחריו מוחק אותו.

הגירויים שנכנסים למחסן זה מופיעים בצורתם הגולמית, צליל, קו, אות, ללא משמעות. הם לא נרשמים בתודעה ואם הם לא "עולים בדרגה" ומועברים לתהליך של עיבוד מידע הם נכחדים כאילו לא היו קיימים כלל.

ההפרעות שעלולות להיגרם בשלב זה של הקליטה מקורן בטיב הקולטנים של המערכות התחושתיות. ההפרעה השכיחה ביותר בשלב זה של הקליטה היא כבדות שמיעה או כבדות ראייה.

המוגבלות החושית - כמו גם רמת משכל נמוכה, הפרעות רגשיות קשות והזנחה חינוכית - הוצאו מההגדרה של ליקויי למידה. ילדים לקויי למידה עלולים לסבול גם ממוגבלות חושית אולם זו נחשבת לתופעה נלווית ולא רואים בה גורם סיבתי ליצירת ליקויי למידה.

ספי חישה חריגים

ספי חישה חריגים הם ממאפייני התמונה הקלינית של ליקויי למידה. לכל מערכת סף תחושה משלה. סף נמוך מדי גורם לקליטה מוגברת שעלולה לגרום לבולטות של הגירויים שזורמים אליה. הגירויים האלה עלולים להעפיל בעוצמתם על הגירויים שמגיעים משאר הקולטנים. כאשר קולטן של ערוץ חושי רגיש מדי, המידע המוזרם אליו משתלט על שדה הקשב. אם המערכת הטקטילית כובשת אחיזה מונופוליסטית, למשל, "תווית היצרן" שלא הוסרה מהחולצה של הילד עלולה להטריד אותו - במחתרת - ולהעפיל בעוצמתה על המידע המוזרם - כמו קולה של המורה - לערוץ השמיעתי שלו.

קולטן שלוקה בסף תחושה גבוה מדי זקוק לגרייה מוגברת כדי לקלוט את המידע. הערוץ שהקולטן האדיש - "עין עצלה" למשל - משרת עלול לסבול מחסך גרייה ולא להתפתח כראוי.

דלקות אזניים

דלקות אזניים חריפות המלוות בהצטברות נוזלים ובירידה זמנית בשמיעה - בגיל רכישת השפה - עלולות לגרום לאיחור בהתפתחות הלשונית של ילד. הנזקים; הבריאותיים ניתנים לריפוי וחדות השמיעה תחזור ותשתקם. גם לאיחור בהתפתחות הדיבור יש מענה טיפולי נאות. הנזקים שישרדו הם החסכים בהפעלה שנגרמו בשל ההשבתה הזמנית של הערוץ השמיעתי. המחקרים מעלים שרבים מבין הילדים הדיסלקטים סבלו בילדות מוקדמת מדלקות אוזניים חריפות.

אגנוזיה דיגיטלית

דוגמה בולטת אחרת להשפעת קולטן משובש על תפקוד לימודי הוא האגנוזיה הדיגיטלית. המחקרים מעלים שמחצית הילדים הדיסגרפיים סובלים גם מאגנוזיה דיגיטלית. באגנוזיה הדיגיטלית, קולטני המידע המישושי - haptic sense - האצבעות - לא מקבלים ולא מעבירים מידע אמין למקורות המוחיים שלהם..
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם