. 

 

.

הזיכרון העובד

הזיכרון לטווח קצר הוא ערכת זיכרון שמתפקדת הן כמחסן זמני לשימור כמות קטנה של מידע שנדרש למטלה קצרת טווח והן כיחידה ארגונית שמסדירה את המידע המתקבל על בסיס רעיון, תכונה או שימוש אפשרי ומפקידה אותו לזיכרון ארוך טווח.

ייצוג המידע באופן מסודר ושימורו היעיל הם המבדילים בין הלומד הטוב למתקשה בלמידה.

כדי שהגירוי ישודרג ויעבור מהמאגר החושי לשלב הבא של העיבוד - שולחן הזיכרון העובד - הוא צריך לעורר את תשומת הלב ולהירשם בתודעה.

מבחינים בין מספר סוגים ותכונות של קשב קשב בורר - selective attention קשב מתמשך - sustained attention, הפניית קשב -orienting of attention רמת הקשב - level of attention שליטה בקשב - control of attention

התכונה החשובה ביותר בשלב זה של עיצוב הזיכרון היא רמת הקשב. רמת הקשב היא רמת המוכנות לקליטת הגירוי החושי.

ההאזנה - ההאזנה מוגדרת כמערך רוחני המופעל על-ידי האדם כאשר הוא מנסה לקלוט מידע הזורם אליו דרך מאורעות קוליים. ההאזנה היא פעולת ברירה של גירויים חשובים. מיומנות זו קשורה בו-זמנית ביכולת הנירולוגית של השמיעה ובמנגנונים הקשורים בה, במצב נפשי של מוכנות, באופי התהליך התפיסתי; וביכולת להעניק משמעות לצלילים. כמו הקשב, כך גם ההאזנה היא מושג מופשט ומשתנה. היא מושפעת מגורמים רבים: רמת ההניעה, אורך התצוגה של הגירוי השמיעתי, חשיבות הגירוי למאזין והשפעות המסיחות את רצונו להאזין.

ילד לקוי למידה מגלה לרוב קשב קצר ובלתי ממוקד. הוא לא מסוגל לערוך סינון בין דמות ורקע שמיעתיים או להתרכז בגירוי אחד מתוך שפע של גירויים. ילדים לקויי למידה מגלים נחיתות האזנה בכל אחד מהתפקודים השמיעתיים הבאים: ברירה, מיקוד והעברת המיקוד.

בעיית הברירה מתבטאת בחוסר יכולתו של הילד לבודד את הצליל המשמעותי מתוך סדרה של צלילים או מתוך סביבה רועשת. הקושי במיקוד מתבטא בחוסר יכולת לעגן את הקשב על צליל או על מילים לאורך הזמן הדרוש לקליטתם. הבעיה בהעברת המיקוד מתגלה בקשייו של הילד להעביר את הקשב אל הגירוי החדש כאשר הצליל הישן אינו דרוש לו יותר.

התפקידים של שולחן הזיכרון העובד

לשמר למשך שניות אחדות מידע שלא זקוק לאחסון ארוך טווח (כמו מספר טלפון לשימוש חד-פעמי)

לנפות ממכלול הגירויים את המידע בעל החשיבות ולמסלל אותו לשימור במערכות הזיכרון ארוך הטווח.

תיאוריה שרואה את הזיכרון כמכלול תהליכי, מונה את התפקידים הבאים:

לספק אחסון קצר-טווח בתחום חמשת החושים החשובים ובעיקר עיבוד המידע השמיעתי, התנועתי והחזותי.

להקל על הקידוד של החומר המתקבל, לאחסון יעיל ולאגירה בזיכרון ארוך-טווח.

לאפשר החזר של חומר שנלמד מהזיכרון ארוך-הטווח אל מרכז ההוצאה לפועל, במטרה להקל על התפיסה ועל פתרון בעיות תוך שימוש בניסיון העבר.

לאפשר בקרה אוטומטית על כושר שנלמד מכבר, בשעה שמידע נוסף המוזרם עובר עיבוד בתת- המערכות.

תת-מערכות של הזיכרון העובד

עבודותיו של בדליי העלו ממצאים המעידים על קיום שלוש יחידות שמרכיבות את שולחן הזיכרון העובד.

Executive control system.1 הפעילות מנוהלת על-ידי מערכת בקרה שמוציאה לפועל - בעזרת שתי תת-מערכות - את המשימות של שולחן הזיכרון העובד.

Articulatory loop .2 תת מערכת שמטפלת במידע הפונולוגי

Visuo-spatial scratch pad.3 מעין פנקס טיוטות חזותי-מרחבי בו מעובדים הגירויים החזותיים

מאפייני הקליטה

מאפייני הגירוי - בולטות, חריגות. ככל שהגירוי בולט יותר - רעש חזק, ריח חריף, צבע רועש - כך גוברים סיכוייו להילכד על-ידי תשומת הלב ולעלות על שולחן הזיכרון העובד.

מאפייני הקולט - מצב גופני (עייפות, רעב, אי-נוחות, כאב) מצב נפשי (קשב, דריכות, מוטיבציה, חרדה, התרגשות,דאגה) סף חישה (נמוך או גבוה מדי)

מאפייני הסביבה - רעש, חום, קור, אור מסנוור או עמום

סינון - סינון הגירויים הוא צעד חשוב בלמידה. אם לא יהיה פיקוח קפדני, פריטים תפלים רבים יפרצו את מפתן הזיכרון העובד. גודש המידע ישבש את תפקודו ויגרום לקריסת המאגר.

הכללים של שולחן העבודה


על השולחן ניתן להעלות בין 5 ל-9 ( 7+-2) פריטים מוכרים. המספרים האלה מתאימים למטלות זכירה פשוטות -ספרות, אותיות וכד'. במטלות מורכבות, פתרון בעיות, תכנון וכד', מספר הפריטים שניתן להערים על השולחן נמוך יותר.

צרור הפריטים צריך להישמר למשך שניות אחדות. משך הזמן הזה הוא מכריע בקביעת קצב הלמידה. כדי שהלומד יוכל לזרום עם שטף המידע עליו להגיע לתזמון מדויק בין ספיגת המידע לתהליכי עיבודו.

מיקומו של כל פריט ברצף חייב להישמר.

בתום זמן השימור, המידע צריך להימחק. מחיקת המידע התפל - היינו מסלולו לשיכחה - לא פחות חשובה מהשימור משום שהיא מונעת גודש והצפה של מערכות הזיכרון ארוך הטווח. אם פריט טפיל יישאר על השולחן הוא יצטרף לאשכול הפריטים החדש וישבש אותו.

סוגי השינון

התחזוקה של מאגר הזיכרון העובד מתנהלת באמצעות שינון התחזוקה. Maintenance rehearsal זוהי חזרה מכנית על הרכיבים שנמצאים על השולחן ומשמרת אותם רק למשך התפקוד של הזיכרון קצר-הטווח. בשינון התחזוקה - המכונה גם מכני - הילדים הוגים לעצמם בקול את האותיות בשעת כתיבה. פעילות זו מפורשת כניסיון לממש ולהחיות את החומר שיש לשמר בזיכרון קצר-הטווח.

כל מי שנוכח בשעת כתיבת ילדי כיתות א', ב', ג'  שמע בוודאי את הלחישות והמלמולים וראה את תנועות השפתיים או האצבעות בניסיונות השינון והשימור של האותיות ושל המילה הנכתבות. פעולת הכתיבה אטית והזיכרון קצר-הטווח זקוק לכל העזרה שהוא יכול לגייס כדי למנוע אובדן ודעיכה של תכנים.

כדי להכין את המידע להעברה ולגיבוש במאגר הזיכרון ארוך הטווח נדרש שינון מעבד Elaborative rehearsal שמקנה משמעות ומצרף את המידע החדש לתבניות, למערכות מידע שהוטמעו בעבר. הסוג הזה של השינון, המכונה גם מורחב או דינמי, פועל ברמה קוגניטיבית גבוהה יותר ועוסק בעיבוד הנתונים החדשים ובקישורם למידע קיים. תהליך זה דורש מתן פירוש לפריטים ושיוכם למידע קיים - כלומר מניח הבנה ועיבוד - ומטרתו כאמור שיפור השימור וההזרמה של המידע לזיכרון ארוך-טווח.

ההצפנה נעשית במספר אופנים הצפנה פונולוגית, הצפנה חזותית והצפנה סמנטית.

ליקויי למידה

הליקויים בקשב מהווים את המוקד הבעייתי ביותר בלמידה של הילד שסובל מ-AD/HD. ליקויי למידה עלולים להיווצר כאשר שולחן הזיכרון העובד של הילד משובש. הוא עלול להיכשל בכמות המידע שהוא מסוגל להעלות על השולחן, במשך זמן השמירה על המידע, ביכולת לשמור על הרצף של הפריטים שנמצאים על השולחן ובניקוי השולחן לאחר שמשימת הזיכרון הקצר הושלמה. קשיים בהבחנה בין עיקר לתפל ייפגמו בהחלטה בדבר כיוון מסלולו של המידע - לזיכרון ארוך טווח או לשיכחה.

עיקר ממצאי חקר הזיכרון קצר-הטווח

ההפרעות בזיכרון קצר-טווח בקרב דיסלקטים חלות על חומר לשוני. פריטים בעלי אופי לא-לשוני -תמונות, כתמי צבע וכד' - מאוחסנים כראוי.

ההפרעה אינה פוגעת בעיבוד חומר בעל משמעות כגון מילים מוכרות או משפטים.

הפרעות הזכירה חלות רק על עיבוד גירוי שאין לו רקע סמנטי ודורש קידוד פונולוגי כדי לשמרו בזיכרון.

ההפרעות בזיכרון קצר-טווח כוללות חומר המוצג הן במסלול החזותי והן במסלול השמיעתי.

ההפרעות אינן קשורות בכושר הארגון הסדרתי של הפריטים

ההפרעה אינה נובעת משימוש לקוי בשיטות זכירה כגון שינון והקבצה.

הפרעות בזכרון השמיעתי

ילדים שסובלים מבעיות בזיכרון קצר-טווח שמיעתי יוכלו אולי לעבד מילים בודדות או משפטים בני שתיים- שלוש מילים, אך לא יוכלו לחזור על הרכיבים השונים של משפטים ארוכים יותר. הילדים יגיבו רק לרכיבי המשפט האחרונים ויתנו תשובות המעידות על כישלונם לאחד את כל הנתונים ותשובות שהן בגדר ניחוש בלבד.

ההפרעות בכישורי רצף


ילדים שסובלים מכישורי רצף לקויים עלולים להיפגע בתפקודי למידה ובהתנהגויות יום-יום רבים. תפיסת הזמן שלהם משובשת והם מתקשים במילוי הוראות רב-שלביות, בפתרון בעיות מתמטיות בעל-פה ובלימוד סדרות כמו אותיות הא"ב, ימות השבוע, חודשי השנה וכד'.

הנחיתות של הילדים המתקשים בכתיב בכישורי הרצף  אושרה בעבודות מחקר רבות. גם במבחנים המדגישים את המסלול החזותי לקליטת רצפים נפלו הישגיהם של המאייתים הגרועים מאלה של הילדים עם כתיב תקין. בדיקת הכשרים של רצף חזותי-תנועתי בקרב ילדי גן מצאה שהכשרים האלה הם המנבאים הטובים ביותר להצלחת הילדים ברכישת האיות..
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקבית קודם