.

זיכרון ארוך טווח

המעבר מהזיכרון העובד לזיכרון ארוך טווח מותנה ב-א שינון ב- מתן משמעות. התהליך בו חומר ארעי הופך לידע קבוע נקרא "התגבשות". המשך היצוב שמקנה לידע שימור עמיד ואמין מכונה "קיבוע".

מאגר הזיכרון ארוך הטווח בנוי מחטיבות, ממערכים שנבנים סביב נושאים שונים. נהוג לחלק את התכנים של המחסן ל:

זיכרון תהליכי - ה"איך" של כל מה שאנחנו יודעים ברמה התנועתית והתפיסתית (זיכרון פרוצדורלי) הזיכרון התהליכי נרכש באמצעות עשייה ותרגול (שחייה, קריאה, רכיבה על אופניים) והוא נשלף באורח אוטומטי ללא תיווך של מאמץ מחשבתי.

זיכרון הצהרתי-ה"מה" של הידוע לנו (זיכרון דקלרטיבי). החטיבה ההצהרתית מחולקת לידע עובדתי (זיכרון סמנטי) ולזיכרון אישי (זיכרון אפיזודי)

הזיכרון האפיזודי מכסה את האוטוביוגרפיה של האדם. הוא קשור במקום ובזמן (מה, איפה, מתי) של התהוות החוויה. הזיכרון הסמנטי של הידע העובדתי משוחרר מהמקום ומהזמן שבו המידע נרכש.

שני סוגי הזיכרונות בנויים כנראה על ערוצים נירולוגיים נפרדים משום שפגיעות מוחיות מסוימות גורמות לאובדן האחד מבלי לפגוע בשלמות השני.

רמז השליפה - רמז השליפה הוא גירוי - צליל, ריח, מראה, מגע, מילה - שמעלה את התכנים מהזיכרון ארוך הטווח. הגירוי ששולף את המידע המאוחסן יעיל יותר אם הוא נכלל בשעתו בחוויה או בידע שהוטמע במאגר הזיכרון ארוך הטווח. encoding specificity principle

תכונה שנייה שמחזקת את רמז השליפה היא הייחודיות, הבולטות distinctiveness שלו. אם בשעת אחסון המידע, אחד מרכיביו היה חריג, לעומת האחרים, הוא ישמש רמז שליפה מבחינים בין שני סוגים של שליפה

ההיזכרות recall - בה האדם מעלה בכוחות עצמו תכנים מהזיכרון

הזיהוי recognition - בתהליך זה רמז השליפה ניתן והזיכרון עולה לאחר זיהויו. זוהי דרך קלה יותר להעלאה של תכנים מהזיכרון.

השיכחה

השיכחה יכולה להיגרם בשל סיבות רבות:

הצפנה לא-יעילה ineffective initial encoding התכנים שנדונים לשיכחה מהירה הם אלה שעיבודם ואחסונם לא היו מעמיקים דיים.

דעיכה decay זיכרונות יכולים לדעוך משום שהם לא עוברים ריענון והיזכרות.

התערבות interference תכנים יכולים להשתבש או להימחק מהזיכרון בשל התערבות מפריעה של תכנים מתחרים

retroactive interference המידע החדש מתחרה ומפריע למידע ישן

proactive interference המידע שהוטמע בעבר משבש את אגירת התכנים החדשים.

כשלון שליפה retrieval failure התכנים אוחסנו אך הגישה אליהם לא נבנתה כראוי.

שיכחה הניעתית motivated forgetting שיכחה זו נגרמת בשל הדחקה של תכנים שלא מעוניינים בהעלתם.

שיכחה פתולוגית השיכחה עלולה להיגרם בשל נטילת סמים, טראומה נפשית, ניוון, פגיעה או מחלה של מערכת העצבים..
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם