.
   

מוח וזיכרון

הזיכרון מורכב מפיסות פסיפס מחווטות ברשתות מערכת העצבים.הרישום נערך ונפרש על אזורים שונים של המוח. ככל שהחיווט חזק יותר כך מתחזק הזיכרון. המיפוי נמצא עדיין בראשיתו אך נכנס לתאוצה בעזרת מכשורי האיתור החדשניים כמו ה- PET positron emission tomography וה- functional magnetic resonance imaging fMRI

שיטות סריקה אלה רושמות את הגברת הירי של תאי העצב - ואת התעצמות זרימת הדם - בשעת תפקוד מוחי ומאתרות את האזורים המעורבים בפעילות.

העדויות הראשונות מצביעות על השתתפות ערה של אזור ההיפוקמפוס בזיכרונות של אירועי יום-יום ומעורבות האמיגדלה - גרעין השקד - בזכירה של רגשות. לאזור קדמת האונה המצחית מייחסים תפקיד חשוב בתהליכים ובאחסון של הזיכרון האפיזודי. הגרעין המזונב -caudate nucleus- ממלא תפקיד חשוב בזיכרון של הרגלים שנרכשו. הזיכרון לפנים אותר באזור הצדע התחתון של קליפת המוח.

חוקרים ממכון ויצמן פיתחו שיטת איתור חדשה - דימות אופטית - שבנוייה על שימוש בצבעים חדשניים רגישים לשינויים שמתחוללים בתאי העצב בשעת שידור אותות חשמליים. הם מיקמו את האזורים המוחיים שמטפלים בתחושת הטעם, הריח וזה שמשלב בין השניים - תחושת הארומה. החוקרים איתרו - ברמה מולקולרית - את המתג שמעלה את הזיכרון ארוך הטווח של הטעמים.

חוקרי המכון מציעים גישה חדשנית לתהליך הלמידה והזיכרון. ממצאי עבודותיהם מעלים שהלמידה אינה מתרחשת רק על יסוד חיווט מוגבר של הרשתות העיצביות המעורבות בה כי אם גם בזכות שינויים מורכבים שחלים באופיו של המסר המועבר וב"כיוונון" של העצב הקולט את המסרים אלה.

Childhood amnesia
הבזקי הזיכרון; המוקדמים ביותר של האדם חוזרים עד גיל שלוש ושחזור של מכלול אירועים החל מגיל שבע. יש חוקרים שסבורים שהדבר נובע מהעובדה שהרשתות העצביות לא מגיעות לבשלות ההכרחית כדי לבנות זיכרון ארוך טווח. בגילאים אלה מתקיימת למידה פעילה מאוד והארכיטקטורה של חיווט מסלולי התקשורת משגשגת אולם החוויות והאירועים לא נרשמים במאגרים של שימור הקבע.

הסבר אחר טוען שכל עוד לא נרכשה שפה - המערכת הסימבולית שבאמצעותה האדם מאגד את חוויותיו - אין דרך לקבע את האירועים ולשמרם.

עזרי זכירה
ילדים צעירים לא יודעים להיעזר בתכסיסי זכירה. החל מגיל 7 לערך הילדים מתחילים להשתמש בשינון, באיגוד, בחלוקה לקבוצות והתכססנות הולכת ומשתכללת עם העלייה בגיל.

איגוד הנתונים לזכירה. אחת הדרכים לשיפור זיכרון קצר-הטווח היא באיחוד פריטים - באמצעות הכללה ומציאת מכנה משותף - לגוש עצמאי שדורש מאמץ פחות מזכירה של כל הפריטים המרכיבים אותו. אדם שזוכר שבעה גושי פריטים שולט - כמובן - במידע רב יותר מאדם שזוכר שבעה פריטים בלבד.

אוטומטיזציה.
אמצעי יעיל לפינוי ולשחרור מהיר של משטח הזיכרון העובד הוא יצירת אוטומטיזציה של תכני התפקוד ודרכי פעולתו. האוטומטיזציה היא התנהגות מסתגלת, חסכנית וחשובה. טיפוחה -באמצעות תרגול ואימון - חיונית בכל המפלסים התחתונים של מיומנויות הלמידה ומאפשרת הפעלה בו-זמנית של הערוצים.

האוטומטיזציה של פעולות הקריאה, הכתיבה, הכתיב והחשבון מאפשרת לתהליך הזיכרון העובד לתפקד ברמות הלמידה העילאיות: הבנה, חשיבה, הסקה, אנליזה, סינתזה וכד'. אם ילד צריך להשקיע מחשבה בדרך עיצוב צורת האות או בבחירת האותיות שיוצרות את המילה, הזיכרון העובד שלו משועבד לרמות המכניות של הפעילות ולא נותר בו מקום לתכנים הנאורים של הלמידה.

השינון יכול להגדיל בין 100% ל-1.000% את כמות הפריטים שניתן לשמר במאגר הזיכרון העובד.

משך הזכירה
משך האגירה בזיכרון שונה מחוש לחוש. במחקרים שנערכו לאחרונה נמצא שחוש הריח משמר את המידע שלו לתקופה הארוכה ביותר. בעוד הזיכרון החזותי יכול להמחק לאחר ימים ואף שעות, זיכרון הריח נשמר בשלמותו לאורך שנה..
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם