.

 
  תא עצב

 
 
 

 
 
 .

תא עצב

היחידה התפקודית הבסיסית של מערכת העצבים.היא תא העצב הנוירון. קיימים סוגים שונים של נוירונים אך המבנה הבסיסי של תאי העצב זהה

גוף התא - soma הנוירון מכיל את גוף התא שבתוכו מצוי הגרעין

גרעין התא nucleus
בגרעין התא נמצא ה-DNA, חומצת גרעין שמכילה את הגנים נושאי התורשה. גוף התא מקבל וצובר קלט, מארגן את הדחף החשמלי - המסר העצבי - ומעביר אות באמצעות האקסון לתא הסמוך.

מתא העצב משתלחים סיבים משני סוגים:

הדנדריטים dendrites
הדנדריטים הם אנטנות קטנות, סיבים קצרים שיוצאים מגוף התא ומתפצלים סביבו. הם מקבלי המידע ותפקידם לקלוט דחף עצבי מתאים אחרים ולהעביר אותו לגוף התא.

מספר הקשרים בין הדנדריטים עולה בחשיבותו על מספר תאי העצב. עושר ההסתעפות של הדנדריטים מושפע מהתנסות סביבתית. גרייה והפעלה של המסלול העצבי נוטות להגביר את ההתפצלות, היינו להגדיל את משטח הקליטה של תא העצב. המומחים סבורים שדרבון הגרייה בראשית החיים עשוי לשפר ולייעל את הארכיטקטורה של המוח.

האקסון axon
האקסון הוא שלוחה של תא העצב שתפקידו להעביר את המסר - אות חשמלי - שנשלח מגוף התא אל מסוף האקסון ומשם - באמצעות העברה כימית - אל תא העצב הסמוך. אורכם של האקסונים מותנה בתפקידם  במערכת העצבים ונע בין מיקרון למטר. גוף התא והדנדריטים מהווים את משטח הקליטה של העצב, האקסונים הם מעבירי המידע.

axon terminals
שלוחות האקסון נוצרים מהסתעפות האקסון. לכל אלפים רבים של ענפי הסתעפות. מסוף האקסון הוא אזור "שידור המסר" של העצב באמצעות בועיות שמאחסנות ומשלחות את הנירו-טרנסמיטרים - מעבירי המידע דרך סדק הסינפסה.

גרייה מרובה מעצימה את יצירת ענפי ההסתעפות. ענפים אלה נמצאים בתהליך ארגון והתייעלות לאורך כל החיים. לעושר ההסתעפויות תפקיד מכריע בכושר הלמידה ובזיכרון. ההפעלה של הענפים מבטיחה את קיומם ומשפרת את תפקודם - מכאן החשיבות הרבה כל כך של גרייה, אימון ותרגולת.

מיאלין myelin
האקסונים כרוכים במעטפת מיאלין אשר בנוייה מתאי גליאה מיוחדים שמכונים תאי Schwann. מעטפת המיאלין מזינה את האקסון, תומכת בו ומהווה שכבת בידוד שמונעת קצרים בין תאי-עצב שכנים.

צמתי Ranvier
המרווחים בין מעטפות המיאלין מכונים צמתי Ranvier והם מגבירים את מהירות העברת האות החשמלי. הדחף שמנתר בין הצמתים עובר במהירות גדולה פי מאות ממהירות מעבר המסר בגוף האקסון.

סוגי הנוירונים הנוירונים מתחלקים לשלושה סוגים עיקריים:

נוירון תחושתי sensory neuron
נוירון תחושתי מעביר דחף מהקולטנים החושיים אל מערכת העצבים המרכזית גוף התא נמצא מחוץ למערכת העתבים המרכזית בתוך פקעת של גופי תאים הקרויה גנגליון ganglion

נוירון תנועתי motor neuron
נוירון תנועתי - מגוף הנוירון, הנמצא בתוך מערכת העצבים המרכזית יוצא אקסון ארוך ומגיע אל איבר - שריר או בלוטה - היעד. דרכו מתקבלת הפקודה לשריר להתכווץ או לבלוטה להפריש.

נוירון מקשר, מתאם association neuron
נמצא במערכת העצבים המרכזית ומשמש לקישור בין נוירונים אחרים.

מספר הנוירונים שמהם מורכבת הפקעת - הרשת התלת-ממדית - של מערכת העצבים של מוח הוא בסדר גודל של 10 15 מיליארדים. מספר הקשרים עד הסינאפטיים ביניהם-בין הקצוות המסועפים של שלוחת הנוירון ובין הדנדריטים או פני התא של נוירון אחר מגיע לאלפי מיליארדים. האורך הכללי של השלוחות - קצרות וארוכות - של "המסלולים העצביים" במוח נאמד בחצי מיליון קילומטר

גליאה
פקעת העצבים מיוצבת על ידי רקמה חיבורית המכונה גליאה, הממלאת את הרווחים בין הנוירונים ומשווה לרשת העצבית מבנה מוצק, פלסטי, בעל צורה קבועה. הגליאה עשויה תאים מטיפוסים שונים ואינה משתתפת ישירות בתהליכים העצביים אך מייחסים לה תפקיד בהזנת הרקמה העצבית ומשערים שהיא מהווה רשת תקשורתית בפני עצמה . לתאי הגליאה, דבק הביניים, תפקיד בכלכלת החשמל ומצאו שהם אחראיים לגרימת ולהפסקת התפרקויות חשמליות.


.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם