.

 
 
 


 

.
  

מסנף

מכל הפרקים שעוסקים במוח, סוגייה זו של צמתי התקשורת העצבית היא בעלת החשיבות הגדולה ביותר לנושא דיוננו: ליקויי למידה.

חקר המוח מתחיל להעלות ראיות - מהססות, זהירות - בדבר קשר אפשרי בין שיבושים בתהליכים כימיים שמתרחשים בהזרמת הוראות המוח לבין תסמינים של ליקויי למידה.

כל צעד שמוביל לקראת אתור הגורמים הסיבתיים של ליקויי הלמידה מקרב אותנו אל דרכי הפתרון והטיפול המיוחלים.

מסנף - synapse
מכיוון שלא קיימת רציפות בין קצה האקסון של נוירון אחד לקצה הדנדריט או הגוף של נוירון אחר, חייב לבוא תהליך נוסף שמקשר ודואג להעברת המידע בין השניים. המרווח בין האקסון של התא לבין המשגר הדנדריט או הגוף של תא היעד מכונה מסנף synapse-

כאשר השסע הסינפטי צר מאוד, הדחף עובר - במהירות רבה - כאות חשמלי. ברוב השסעים הסינפטיים המסר העצבי עובר בתהליך כימי מורכב.

neurotransmitter vesicles
בקצה שלוחת האקסון נמצאות בועיות מזעריות שלפוחיות של נוירוטרנסמיטר המייצרות חומר כימי אשר בבואו במגע עם הקולטנים שעל קרום הדנדריט גורם להתהוות דחף חדש המועבר אל נוירון היעד.

קולטנים - neurotransmitter receptors
מקבלי המידע בדנדריט מכונים קולטנים. הקולטנים לא יכולים לקבל מידע חדש כל זמן שהחומר מהדחף הקודם נמצא בריכוז גבוה בסביבתם, כלומר כדי לתפקד שוב, עליהם להשתחרר מהשפעת החומר של הגירוי הקודם. בין הקולטנים לנוירוטרנסמיטרים קיימים יחסי מנעול-מפתח, כאשר הרצפטורים מתמחים בקליטה של סוג מסוים של מסרים המועברים על ידי הנוירוטרנסמיטרים.

neurotransmitter
חומר הגירוי נקרא נוירוטרנסמיטר. משך הפעילות של נוירוטרנסמיטר נע בין מחצית האלפית עד אלפית אחת של שנייה. לנוירוטרנסמיטר שני תפקידים: לעורר תגובה או לעכב תגובה. לאחר שהחומר השלים את תפקידו, הוא מפורק על-ידי אנזימים, נספג וממוחזר בתא העצב. אותרו עשרות רבות של נוירוטרנסמיטרים שפועלים במוח. המוכר, אך לא השכיח, ביותר הוא הדופמין.

המיטוכונדריה
המיטוכונדריה מכלכלת - בהפיכת גלוקוזה לאנרגיה - את פעילות הזרמת ההוראות.

התרחיש הכללי של אירוע הזרמת המסר העצבי מצטייר כך: האות החשמלי מובא דרך האקסון אל שלוחותיו. בהגיעו אל סף המסעף הוא גורם לשלפוחיות הנוירוטרנסמיטר לשפוך את תכולתן לשסע הסינפסה. המולקולות של הנוירוטרנסמיטר נקשרות אל הקולטנים של תא היעד ונותנות הוראת הפעלה או עכבה. כדי "לנקות" את משטח שסע הסינפסה ולפנות אותו להוראה הבאה, המולקולות מפורקות על-ידי אנזימים ונבלעות בשלפוחיות למיחזור. הקולטנים של הדנדריטים מזרימים את האות שהפך להיות חשמלי אל גוף עצב היעד... ומשם אל האקסון.

שיבושים בהעברה כימית זו של הוראת גירוי או עכבה עומדים ביסוד מחלות רבות כמו תסמונת טורט, היפראקטיביות, מחלת פרקינסון, אלצהיימר וכד'..
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם