.


.

התחום החושי-נועי

התחום החושי-נועי הוא הבסיס הרחב של פירמידת תהליכי הלמידה. המומחים רואים בפיתוח הכשרים החושיים - תנועתיים תנאי בל-יעבור להעפלה אל הרמות העילאיות של החשיבה, ההבעה והתקשורת.

תורת פיאז'ה מדגישה את ההשקפה השלבית לפיה התפתחות הכשרים החושיים-נועיים והחשיבה הקדם -אופרציונית הם יסוד הכרחי להתהוות השימוש בשפה, בהיגיון ובהסמלה. התפיסה השלבית, המדגישה את חשיבות המדרגות הראשונות וחיוניות כל צעד בעלייה, מגיעה לשיאה בתורת דומן-דלקטו. לפי גישה זו, אם הילד לא התנסה כראוי באחד משלבי הרצף ההתפתחותי, הוא יגיע לשליטה בתפקודים האקדמיים הגבוהים. כדי לטפל בקשיי למידה, חסידי שיטה זו משחזרים עם הילד את כל מסע התפתחותו, מהמקום בו חל הפסק - הגרעון בגרייה חושית-נועית -ועד קו הגמר של ההישג הלימודי הגבוה.

התרגול התפיסתי-תנועתי לקידום הכשרים ההכרניים ולטיפול בליקויי למידה בנוי על העקרון כי לפני כל נגיעה בסימפטום יש לשקם את התפקודים הבסיסיים שאחראיים להיווצרותו.

הנירופיזיולוגיה מאשרת את ההתפתחות השלבית, מהפשוט למורכב, של האזורים ושל תפקודי המוח. תפקודי גזע המוח מקדימים את תפקודי אזורי הקליפה. גזע המוח -אליו ממוסלל המידע ממערכת שיווי המשקל ומהמערכת המישושית - אחראי במידה רבה על כילול התחושות ועל תכנון פעולות תנועתיות הכרוכות בחישה. מידע זה וכשרים אלה חיוניים ביותר לתפקודים הגבוהים, המאוחרים יותר, של אזורי קליפת המוח.

ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאביתפרקקודם