.


 
 
 
 
 
 
 
 
  

.
.
"Le rythme ne s'apprend pas, il s'exprime".

המקצב

"המקצב בכתיבה הוא כמו התנועה המחזורית של הגלים, כמשק כנפי הציפורים; הנודדות. הוא ביטוי לחיים. הוא תופס את מקומו בכתיבה בשלבי ההתפתחות האחרונים שלה אך קיים כבר לפני כן, בצורה של קדם-מקצב, בכתיבה המשתחררת מהקליגרפיה, מהאילוצים הפורמליים של בית-הספר ומחפשת את צורתה האישית בתוך תנועה נינוחה וחופשית יותר

לנושא; המקצב - ארגון תנועתי; של ממד הזמן - אין ביטוי בספרות המקצועית של השפה ושל הלמידה. מחקר ראשוני על מיומנויות מקצביות נערך על-ידי סטמבק. היא בודדה תכונות מקצביות אחדות, בנתה מבחנים לבדיקתן והצביעה על ממצאים אחדים בנושא:

מקצב ספונטני

מיומנות זו נמדדת באמצעות 21 הקשות שהילד מבצע. במשימה נבדקים שני מדדים:משך הזמן הנדרש לבצוע המשימה ומידת הקביעות של הנקישות. לפי ממצאי מחקריה, בין הגילים שש לעשר, משך זמן הפעולה של הילד עדיין אינו יציב. הילד מושפע מנסיבות חיצוניות ומבצע את המטלה ללא קביעות וללא עקיבות. מגיל עשר ומעלה המקצב הספונטני מתייצב ומקבל אחידות וחותם ייחודי; ואישי. קביעות השמעת המקצב מושגת בהתפתחות התקינה בגיל שמונה. בקרב ילדים שסובלים מקשיי למידה מתגלה איחור רב בהתפתחות זו.

שחזור מבנים מקצביים

תכונה זו, המהווה חלק מיכולת ההבנייה התנועתית של ממד הזמן, נבדקת בדרך של שחזור - משמיעה - של יחידות מקצביות. הבוחן מקיש בידו - המוסתרת מאחורי פרגוד- מבנים ריתמיים, תחילה פשוטים ובהדרגה מורכבים יותר ועל הילד לחזור עליהם.

החוקרת מצביעה על קו עלייה ברור ביכולת זו בין הגילים שש לתשע. לקראת גיל עשר מסוגלים הילדים לשחזר את רוב היחידות הריתמיות של המבחן. ילדים שעברו הכשרה ריתמית מיוחדת עומדים בהצלחה בכל הדרישות, בשחזור המבנים הארוכים והמורכבים ביותר של המבחן.

ילדים שסובלים מאיחור בהתפתחות הלשונית נכשלים לחלוטין במשימה זו. הם אינם מסוגלים לבצע הקשה של שורה קצובה פשוטה, לא כל שכן מבנים מקצביים מורכבים יותר.

רוב (70%) הילדים שמתקשים בקריאה מתפקדים ברמה הנמוכה בשנתיים עד שלוש שנים מהמצופה מהם במיומנות זו.

שליש מקרב הילדים הדיסאורתוגרפים מגלים קשיים ברורים בתפקוד זה. ממצאים אלה מצביעים על כך שקיים קשר הדוק בין רכישת השפה, הקריאה והכתיב לבין הכושר לשחזור מבנים מקצביים משמיעה.

כדי לבחון תכונה זו הילד צריך למלא מספר מטלות. לבדיקת ה"הבנה" של הסמל הריתמי, מציגים בפניו שורות של מבנים מקצביים, חזותיים, בהן הריתמוס מיוצג על-ידי נקודות ומרווחים. הילד נשאל לפשר הסימנים ואת הבנתו הוא יכול להוכיח הן באמצעות הסבר והן באמצעות ביצוע, היינו השמעה קולית או
הקשה של המקבצים.

הבנת סמליות המבנים הריתמיים ושחזורם

מידת ההבנה מסווגת בשלוש קבוצות: הבנת הסמל הריתמי ללא הסבר, הבנה לאחר הסבר, הסמל לא הובן, גם לאחר הסבר. בקרב ילדים רגילים, תכונה זו מתפתחת באופן הדרגתי בין הגילים שש לתשע. החל מגיל תשע רוב הילדים מבינים את הסמל המקצבי ללא הסבר.

בחלק השני של המבחן מתבקשים הילדים לבצע בהקשה, על סמך הדגם החזותי, את היחידות הקצביות. מידת; הצלחת הביצוע תואמת את מידת הבנת הסמל. רוב הילדים שהסמל הוסבר להם מגלים טעויות בביצוע. לקראת גיל תשע כאשר הושגה אצל הילדים הבנה ללא הסבר של הסמל - גם יכולת השחזור הושלמה.

1 - קבוצת ילדים בעלי רמת משכל וכישורים לשוניים  תקינים 2 - קבוצת ילדים הסובלים מפיגור שכלי קל I.Q. 60-75 ו 3- קבוצת ילדים דיסלקטים בעלי רמת משכל תקינה. לאחר בדיקת ההבנה שלהסמל, כל הילדים קיבלו הסבר וניגשו אל הביצוע רק לאחר שהוכיחו הבנה זו. התוצאות מדברות בעד עצמן:


קבוצה 1
קבוצה 2
קבוצה 3
הבנת הסמל הריתמי
68% 23%
41%
ביצוע מקצב בהקשה 56% 38% 0%

מקצב וכתיבה

עדויות; מפתיעות ומסקרנות מאוד על הקשר בין מקצב לבין כתיבה עולות מתוך ההסתכלות ב"פריהיסטוריה" של ההתפתחות הלשונית של הילד. בניסיונו לאתר את המקורות של תהליכי ההבעה הכתובה לוריא ערך את ניסוייו המפורסמים בכתיבת ילדים שטרם יודעים כתוב.

הנחת היסוד של עבודתו הייתה כי התפתחות כתיבת הילד עוברת גלגול משרבוט חסר ייחודיות לסימנים מאובחנים. במסלול; התפתחותי; זה רישום מקרי של קווים מתחלף בעיצוב צורות ותמונות ומגיע לבסוף אל כתיבת הסימנים. רצף אירועים זה משקף את התפתחות הכתיבה בתולדות העמים ובעולמו של הילד.

הגורם הראשוני, הפרימיטיבי ביותר, שיוצר את נקודת המעבר בין רישום אקראי של קווים לבין הרישום המובחן הוא המקצב. לוריא הכתיב לילדים רשימת מילים. תחילה, שרבוטי הילדים היו מקריים לחלוטין. לאחר מספר חזרות, החלה להסתמן שונות בין הקווים של "כתיבת" הילד. הילד לא שרבט כל מילה שהוכתבה לו באותה צורה אלא החל ליצור קשר בין המילה ששמע לבין הקו הגרפי שיצר לייצוגה.

ההבחנה הראשונה התבססה על שיקוף המקצב  של המילה  במקצב התנועתי של הקו. הביצוע הגרפי של הילד חדל להיות ליווי תנועתי מקרי של דברי המבוגר והפך לשיקופו. מילים בודדות הותוו בקווים בודדים ומשפטים בשרבוטים מורכבים, תוך ניסיון להעניק שחזור גרפי למקצב הלשוני. "לכל גירוי נקלט מקצב משלו באמצעותו הוא משפיע על הפעילות התגובתית במיוחד כאשר מטרת הפעילות קשורה בגירוי וחייבת לשקף אותו". התולדה הראשונית של המקצב הזה היא ההבחנה הריתמית שהתגלתה בכתיבת הילדים. המקצב של המשפט משתקף בפעילות הגרפית של הילד והחוקר מצא לעתים קרובות יסודות של פענוח מקצבי כזה בכתיבה של אשכולות דיבור מורכבות. זאת לא הייתה המצאה - מסכם לוריא - כי אם תולדה בסיסית של מקצב הרמז או הגירוי שהיווה את המקור לשימוש משמעותי ראשוני בסימן הגרפי.Mira Stambak Trois epreuves de rythme manuel pour; בתוך סוללת המבחנים של Rene Zazzo
l'examen psychologique de l'enfant Delachaux et Niestle -

.Luria A.R (1978) The selected writing of A.R.Luria (Cole M. ed.). New York: M.E Sharpe inc.White Plains


.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאביתפרקקודם