.

 
 
 
 
 
 
 
 
  

.
.

סוגי האבחון

אבחון דידקטי
האבחון הדידקטי מתמקד בהווה הלימודי והתפקודי של הילד. הוא נערך בידי מורים שעברו הכשרה מיוחדת למטרה זו. מסגרת מאבחנת זו מעוגנת במציאות הלימודית האותנטית של הילד ולממצאי האבחון השלכות ישירות על דרכי הטיפול בקשייו הלימודיים. שפת האבחון הדידקטי היא שפת המורים ואינה זקוקה ל"תרגום" כמו ממצאי האבחון הפסיכולוגי והנירולוגי.

יש בשוק עשרות רבות של מבחנים דידקטיים. בחירתן והפעלתן מותנות במסגרות ההכשרה ובשיקול דעתו של המאבחן. שדה אבחון זה זקוק - כמו האחרים - לאיחוד, לסטנדרטיזציה ומינוח מוסכם על כל אנשיה.

לסוג אבחון זה יתרונות רבים. היות שניתן להכשיר בו בקלות ובמהירות מספר רב של בוחנים, האבחון הדידקטי זול מבחינה כלכלית. הוא נותן תשובה מניחה את הדעת לעלייה ההולכת וגדלה במספר הפונים לאבחון ליקויי למידה. האבחון הדידקטי נערך - או יכול להיערך - בין כתלי בית -הספר, לכן הוא נגיש יותר ולא מכתים  את הילד, כמו  הפניה אל השירות הפסיכולוגי בסטיגמה של נחיתות או שונות.

כלי האבחון הדידקטיים מאתרים את רוב הקשיים השכיחים, אך אין בכוחם להגיע להעמקה בדקויות של הפרעה ואינם מקיפים את כל מגוון הליקויים שעלולים לפגום בלמידה של הילד.

אבחון פסיכולוגי
האבחון הפסיכולוגי של ליקויי למידה כולל תחומי תפקוד רבים, מהפעילות התנועתית, התפיסתית, הכשרים התסמיכיים וההכרניים ועד למיומנויות למידה וכישורי-העל הנאורים של הילד. גם בתחום אבחוני זה קיימות סוללות רבות, אך מסתמנת אחידות סביב נושאי הבדיקה המרכזיים. "ארגז הכלים" של רוב הפסיכולוגים המתמחים בליקויי למידה כולל היום את מבחן וכסלר, פרוסטיג, בנדר, וופמן וכד'.

הקצב האטי של הכשרת מאבחנים לעומת המודעות הגוברת בציבור הרחב לנושא ליקויי הלמידה, ובעקבותיה ריבוי הפניות לאבחון, יצרו פער בין ביקוש לבין האפשרות להיענות לו. האבחון הפסיכולוגי של ליקויי למידה יוצר היום "צוואר בקבוק" מטריד שגורם לעיכובים מתסכלים במתן העזרה הטיפולית לילד הנזקק.

ביקורת קשה מוטחת באבחון הפסיכולוגי של ליקויי למידה המתעד הפרעות, לעתים בשפה שאינה מובנת למחנכי הילד, אך אינו מפרש כיוונים ודרכים לטיפול. האבחון ש"מצלם מצב" לצורך תיוק גרידא, ולא במטרה להתוות ולבסס תהליך טיפולי, תמיד מיותר, בתחום ליקויי הלמידה על אחת כמה וכמה.

פסיכולוג מנוסה ואחראי רואה באבחון אמצעי המתבצע אך ורק במטרה לשרת את התהליך הטיפולי. נשמעות הסתייגויות רבות - הן בציבור והן בזירה האקדמית - מאמונה עיוורת בכוחם ובאמינותם של מבחנים פסיכולוגיים. דאגת הספקנים מיותרת, היות שכל פסיכולוג המכבד את מקצועו יודע את מגבלות כליו ואינו מתיימר לעסוק במדע מדויק.

אבחון נירולוגי
אבחון ליקויי למידה -תחת המונח פגיעה מוחית מזערית - היה בעבר בתחום הבלעדי של הנירולוגיה. עם השנים, חלו שינויים בהגדרת ליקויי למידה ואבחונם עבר לידי הפסיכולוג המתמחה בנושא. בעוד שרוב ההפרעות הקיימות בתסמונת ההטרוגנית של ליקויי הלמידה ניתנות לאיתור בכלי העבודה של הפסיכולוג, אחדות דיספרקסיה, אגנוזיה דיגיטלית, שליטה צדית וכד' - נותרו בידי הנירולוגים והמרפאים בעיסוק. שפת האבחון הנירולוגי קשה לפיצוח, לעתים אף על-ידי המומחה לליקויי למידה, לא כל שכן על-ידי המורה וההורה, ואין בה הוראות דרך לכיוון טיפולי חינוכי..
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאביתפרקקודם