.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.

מועד האבחון

אבחון רמת הבשלות
בגיל חמש, כל הילדים המעוררים חשד לאחור בהבשלה או להפרעות התפתחותיות, צריכים לעבור בדיקה מקיפה של בשלות ללמידה.

תחזית המבחנים - בגיל זה - אינה מדויקת. העובדה שילד יעבור בדיקה זו בהצטיינות אינה ערובה לכך שירכוש בהצלחה את המיומנויות האקדמיות, וזה שייכשל בה אינו מועד בהכרח לקשיי למידה. בדיקה זו תאתר את הילדים שנמצאים ברמת סיכון גבוהה ותאפשר להם התערבות טיפולית "פרופילקטית" נינוחה - באמצעות משחק ופעילויות הגן המהנות - לפני קו הזינוק האקדמי. בגיל זה, כישורים; רבים שישמשו בסיס למיומנויות האקדמיות העתידיות טרם מגיעים להבשלה מלאה.

העובדה שמקצת הילדים משתהים מעט במימוש כושר אינה צריכה לעורר דאגה, אך היא ראויה לתשומת לב ולהתערבות טיפולית מזרזת. התערבות טיפולית מטרימה כזו של טיפוח כושר היא השקעה כדאית ורצויה בכל מקרה. זירוז ידידותי ושקט של תהליך ההבשלה,ללא תחושת דחיפות, עשוי למנוע מהילד כישלון עתידי. גם אם הילד לא נועד מראש לכישלון, והיה סוגר בעצמו את הפער ההתפתחותי, טיפול פרופילקטי מסוג זה מבורך כי הוא מעניק למחנכי הילד מצפון שקט ולילד תכנית העשרה מהנה ומעניינת.

בעוד שהתערבות טיפולית מונעת באמצעות טיפוח כושר בסיסי אינה מלווה בשום נזק, הקניה מוקדמת של מיומנויות הלמידה - קריאה, כתיבה, חשבון - במטרה להעניק לילדים המתקשים "יתרון התחלתי", מסוכנת למדי. מיומנות אקדמית הבנויה על תשתית רעועה לא תעמוד בדרישות המציאות ועלולה לקרוס בשלבי תפקוד מאוחרים.

אבחון לאחר "הוכחת" הכישלון
רוב הבאים אל המסגרת המאבחנת הם ילדים שמימשו את כישלונם, לאחר שסימני השאלה שליוו את תפקודם הלימודי הפכו לסימני קריאה. עבורם "הזמן לא עשה את שלו". החששות התאמתו וקשיי הילדים הכניעו את תחושות הרתיעה מהאבחון.

בסביבה חינוכית ערה, אחראית ואמיצה, הילד יופנה לאבחון בגיל צעיר - כיתה ג' - עם מטען קל ונסבל של כישלון ועם פוטנציאל שיקומי מצוין. ילד שחי בסביבה חינוכית סלחנית, מתירנית או אדישה יובא אל האבחון לאחר תום מועד ההתערבות הטיפולית היעילה. הפניה מאוחרת לאבחון, בשל אדישות מחנכי הילד או תחושות הרחמים שלהם, הופכת את תהליך האבחון לקביעה סטטית של עובדות מוגמרות. בשלב זה לא נותרו לילד סיכויי שיקום רבים. הוא איבד עניין בלימודים וחל כרסום חמור בביטחונו העצמי. בשלב זה הטיפול חייב להתמקד במכלול ה"מפולת" ולא רק בקושי הראשוני שגרם לה.

אבחון לצורך קבלת הקלות טכניות במבחנים
קבוצה אחרת של ילדים מופנית אל האבחון במטרה לקבל הקלות טכניות בשעת מבחני הבגרות. העובדה שצעירים אלה העפילו, למרות קשייהם, אל מבחני הבגרות מעידה כי הם השכילו "לעבור בין הטיפות" ומצאו דרכי פיצוי ועקיפה יעילות לניווט למידתם.

קובעי המדיניות הפדגוגית מגלים פתיחות והבנה למצוקתו של הצעיר אשר בשל ליקויים "אורגניים" שאינם בשליטתו, מנוע ממימוש חופשי של ידיעותיו. הנהירה ההולכת וגוברת אל מסגרות האבחון לקבלת ההקלות מדאיגה היום את הממסד החינוכי ומעלה צורך דחוף בהסדרת הנושא באמצעות קביעת נהלים ותקנון.

התחנות לשירות פסיכולוגי - העמוסות בעבודתן השגרתית - לא מסוגלות לעמוד בנטל האחריות על סוג אבחון חדש זה. המודעות לזכותו של הצעיר לקוי הלמידה להקלות טכניות - שאיש אינו מערער עליה - הגבירה את הביקוש לרמה כזו שרק היעזרות בשוק החופשי יכולה להיענות לה ולספק אותה.

מרכז אבחון מולטידיסציפלינרי
המגוון הרחב של כישורי הרקע שבונים למידה ושפה מערב מומחים רבים באבחון הסיבות לליקויים ולכישלון בהן. תהליך ההתמחות המסחרר שחל בשנים האחרונות הולך ומחריף את הפילוג בין המקצועות. ההתמחות הרבה פולשת אף ליחידה המקצועית ההומוגנית ויוצרת בה מדורים ותת -קבוצות שמפרקות את שלמותה. ילד הנחשד בליקויי למידה נקלע למבוך מייגע ומבלבל של רשויות אבחון שלכל אחת זווית הסתכלות אחרת ושפה מקצועית שונה. ההליכה ממומחה למומחה -שבמקרה הטוב אינם חולקים זה על ממצאי אבחונו של השני - מביכה, מעוררת סימני שאלה וממוטטת את מעט הביטחון שנותר בהבנת מצבו של הילד.

כדי להימנע מנדידה מתעתעת זו בין מסגרות האבחון השונות, קמות לאחרונה תחנות אבחון המרכזות בין כתליהן צוות מולטידיסציפלינרי - מבחר מומחים המייצגים את תחומי המקצוע הרבים השותפים להבנת התמונה המורכבת של ליקויי הלמידה. תרומתו של כל מומחה היא פיסה קטנה בפסיפס הרב-ממדי של ליקויי ההילד על צרכיו ועל דרכי הטיפול בו.

אבחון דינמי מתכלל
התמונה הקלינית של ליקויי למידה - הן במקורותיה הסיבתיים, הן בביטוייה המעשיים והן בתגובות הילד וסביבתו החינוכית - רב-גונית. כל שלב בתהליך ההערכה - איתור הפרעות התפקוד, אבחון הגורמים הסיבתיים וזיהוי דרכי ההתמודדות של הילד וסביבתו עם הליקויים - חיוני כשלעצמו, אך מקבל את משמעותו רק בהתמזגות עם הנתונים שעלו מתחומי הבדיקה השכנים.

ליקויי הלמידה אינם מתקיימים בחלל ריק, הם מושפעים ומשפיעים ויוצרים מערבולת שסוחפת תחומי מחייה רבים בעולמו הפנימי של הילד. שיקום הלמידה ועידוד הצמיחה ייבנו על הבנת המכלול ולא על טיפוח רכיביו. מלאכת הסינתזה ומתן משמעות למכלול המידע - עבודתו של המומחה לליקויי למידה- הם תנאים בסיסיים להבנת הילד ולטיפול בקשייו..
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאביתפרקקודם