.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

.
.

תכנית טיפולית

מבין תכניות טיפול אחדות שקיימות בשדה החינוך וההוראה, בחרתי להציג - בסגנון חופשי ובקווים כלליים - את שיטתו של M.D.Levin לטיפול בילדים שסובלים מל"ל.

לוין עיצב - במשך שנים רבות - תכנית יסודית ומקיפה שכוללת הוראות מפורטות לטיפול בכל כושר או תפקוד לקוי. את הטיפול בל"ל אני משאירה למומחים ומעלה כאן את העקרונות הטיפוליים שנועדים למחנכים - הורים, מורים - של הילד שסובל מל"ל.

התכנית הטיפולית שמוצגת כאן לא נבנתה עבור דיסלקציה או קשיי ריכוז כי אם עבור הילד השלם, על נקודות הכוח והחולשה ועל כשריו והישגיו הלימודיים.

ההתערבות הטיפולית בנויה על שישה שלבים: דמיסטיפיקציה - אסטרטגיות עקיפה - התערבות בנקודות השבירה - חיזוק כישורי הכוח - מניעת השפלה - עזרה נוספת

דמיסטיפיקציה
לאחר הכירות עם כל הנפשות הפועלות, עם כישורי הילד, עם קשייו ונקודות החוזק שלו מתחיל תהליך שבו מסירים את כל הספיחים הפרזיטיים - המיתוסים, המסתורין, ההאשמות ורגשי האשם - שנצמדו אל הבעיה המקורית של הילד.

הקשיים - ונקודות הכוח - של הילד מנוסחים ומועברים אליו במילים פשוטות, לא במינוח טכני, בעגה מקצועית או בתיוג סטריאוטיפי. דברי הדמיסטיפיקציה נאמרים בנימה אופטימית - כנה - ומטרתם לטעת אמון בילד ובהוריו שבכוחם לשנות ולהשפיע על מהלך התפתחותו ועתידו.

הדמיסטיפיקציה פונה אל הילד, אל הוריו ומחנכיו ואלה מצדם מעבירים אותה לדמויות משמעותיות אחרות בעולמו של הילד. מפגש משוב כזה אינו נועד רק למתן אינפורמציה על קשיי הילד, להפגת הערפל של התפיסות השגויות, הוא גם הצעד הראשון ברהביליטציה - בהחזרת כבודו של הילד. ילדים רבים שנגררו -בעל כורחם- לאבחון ל"ל והתנערו במהלכו מחששות ומסילופים עזבו את חדר העבודה כשהם רגועים וגבוהים יותר במספר סנטימטרים.

דסטיגמטיזציה
מסר הדסטיגמציה אומר שלכל אדם יש כוחות וחולשות. ככל שיקדים ללמוד אותם כך ייטיב לשלוט בהם. ילד ל"ל עלול לחוש מבוכה במהלך שיחת הדמיסטיפיקציה. כדי להפיג את המתח ואת תחושת המבוכה, המטפל יוצר דסטיגמטיזציה, ומסביר לילד שלכל אחד יש קשיי למידה כלשהם ושהחולשה אינה נחלה בלעדית שלו. הורים מסורים רבים מצטרפים למגמה זו ומנדבים בהתלהבות חולשות קוגניטיביות משלהם.

נקודות הכוח
כאשר מציינים את תחומי ההצלחה בתפקודו של הילד יש להימנע משבחים מזויפים או מציון הצלחה, שכל ילד ואף צעיר ממנו מסוגל להפיק. המשוב החיובי לא ניתן במונחים מופשטים וכלליים אלא בהדגמה מוחשית של ההצלחה.

בתום אבחון ליקויי למידה אני נוהגת לשאול את הילד באילו תחומים, לדעתו הוא הצליח ובאילו הוא נכשל. בקיאות הילדים באיתור הכישלונות תמיד גבוהה יותר ממודעותם לתחומי ההצלחה שלהם. כאשר אני מראה להם, על דף סיכום האבחון, תוך הדגשת קו ההישג הממוצע, את כוחם ואת חולשתם, רבים מופתעים לגלות שהשד- לא -נורא - כל-כך ולעומת נקודות התורפה בתפקודם יש להם הישגים מכובדים מאוד בכשרים אחרים.

נקודות התורפה
נקודות התורפה בתפקודו של הילד מוצגות אף הן על דרך ההמחשה הברורה. לוין אף ממליץ לספור את חולשות הילד בנוסח "יש לך שתי בעיות, האחת..... השנייה....שאתה צריך לעבוד עליהן". המטפל מסביר לילד ולהוריו את מקור הקשיים, כיצד הם פוגמים במיומנויות למידה ואת הדרכים בהן ניתן להתמודד או לעקוף אתם. הסבר זה מתחים את הליקוי, משחרר את הילד מהתחושה המעורפלת של הכישלון הכללי ומסיר מעליו את אימת "הפיגור השכלי". בתום השיחה המטפל מבקש מהילד לחזור על מספר הבעיות ועל משמעותן ללמידה ולהיערכות הטיפולית.

שיחת הדמיסטיפיקציה נערכת בנימה אופטימית. האופטימיות אינה מזויפת כי כפי שציינתי זאת פעמים רבות, ליקויי למידה הם מטרד לימודי אך אם מטפלים בהם בזמן וכראוי, הם לא צריכים לפגוע בעתידו הלימודי, המקצועי או החברתי של הילד. אם הילד, מוריו והוריו שקעו כבר בתחושת חוסר אונים, הדמיסטיפיקציה חייבת להסיר את הייאוש ולהחזיר את האמונה שעשייה נבונה יכולה לשקם את תפקודו הלימודי והחברתי של הילד שסובל מל"ל.

מומלץ מאוד שהורי ומחנכי הילד יהיו נוכחים בשיחת הדמיסטיפיקציה. הדבר מאפשר שמירה על מסגרת ההתייחסות frame of reference והמינוחים והעברה של המסרים אל ביתו ואל כיתתו של הילד.

הפניה למקורות מידע
הדמיסטיפיקטור יכול להציע לילד ולהוריו חומר קריאה על הקשיים. לוין כתב שני ספרים All kinds of Minds Keeping a Head in School עבור הבוגרים. העיון בספרים אלה עבור תלמידים צעירים ו- מראה לילד שהוא אינו לבד ושרבים סובלים מליקויי למידה ומתמודדים אתם.

אני מפנה את הילדים ואת הוריהם אל האתר הזה. התערוכה שבה הצגתי כתבי-חידה אחדים של ילדים שסובלים מדיסאורתוגרפיה מעלה חיוכים ו"שוברת את הקרח" אצל נבדקים "קפואים" רבים.

לוין בנה עזרי למידה שמביאים את בשורות הדמיסטיפיקציה באופן חזותי, עבור קבוצות של ילדים, הורים ומורים ועיצב תכנית לימודים The Mind that's Mine המיועד לכל התלמידים בנושא התפתחות התפקודים הקוגניטיביים.

מלוין ד. לוין הוא פרופסור לרפואת ילדים בבית-ספר לרפואה של אוניברסיטת צפון קרולינה, מנהל את המרכז לחקר ההתפתחות והלמידה באוניברסיטה זו ונשיא all kinds of minds עמותה המוקדשת להבנת ההבדלים בלמידה. את עיקר תורתו הוא ריכז בספרוDevelopmental variation and Learning disorders Educators Publishing Service שראה אור בשנת 1998
.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאביתפרקקודם