.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

.
.

אסטרטגיות עקיפה

אסטרטגיות עקיפה הן דרכים חלופיות שבאמצעותן הילד רוכש ידע תוך עקיפה של הקושי התפקודי שנגרם לו בשל ליקויי הלמידה.

מורים מנוסים, מקוריים ויצירתיים, שאינם חוששים לפגוש את הצרכים הייחודיים של תלמידיהם נוקטים, בזרימה טבעית וספונטנית, באסטרטגיות עקיפה הן בהגשת החומר הלימודי והן בדרישות הלימודיות שהם מציבים לכל תלמיד ותלמיד. מורים שטרם רכשו בטחון מקצועי זקוקים להדרכה של המומחה לל"ל בהגשת דרכי העקיפה.

- יש להבטיח שהתלמיד מבין את אסטרטגיות העקיפה.

- אם הילד מפרש את אסטרטגיות העקיפה כ"הקלות" שהוא מקבל ניתן "להכביד" עליו, היינו לגבות מחיר בעבורן. אם הוא קיבל פטור ממשימה לימודית כלשהי, יש להטיל עליו משימה חלופית או מטלה לימודית נוספת. ילד שנכשל בלימוד ערבית ספרותית לא יקבל פטור מלא מלימודי ערבית כי אם יידרש ללמוד ערבית מדוברת. אם הילד חש שהוא משלם מסי למידה כמו כל שאר התלמידים, תחושת הערך העצמי שלו מתחזקת.

- במסגרת אסטרטגיות העקיפה המורה והתלמיד יכולים לפתח ביניהם שפת סתרים והסכמים סודיים. בהסכמים הסודיים המורה יכול ליידע את התלמיד על חומר לימודי שהוא עומד להביא לכיתה כדי שהתלמיד יוכל להתכונן מראש ולשריין מאגר ידע שיאפשר לו לעמוד בקצב הלמידה. בשפת הסתרים המורה יכול - במקום הנזיפה הפומבית - לפנות אל הילד ולבקש איפוק או להחזיר אותו למהלך השיעור.

- יש ליידע את כל תלמידי הכיתה, בכל הזדמנות מתאימה, שכל אחד מהם רשאי לקבל אסטרטגיות עקיפה בתנאי שהן חיוניות ומוצדקות.

ישנם מורים שסבורים שמתן הקלות הוא לא מוסרי ומפלה את התלמיד לטובה על פני שאר התלמידים. התשובה למורים אלה היא שהוראה ודרישות אחידות עבור כל תלמידי הכיתה מפלה לרעה את רובם משום שרק תלמידים בודדים בנויים ללמידה החד-ממדית, השוויונית הזאת.

אסטרטגיות העקיפה חלות על שני הצדדים, על הדרך בה המורה מגיש את הידע ועל הדרך בה
הילד מממש את תהליך הלמידה.

הפחתת עומס

התאמת ספרי-הלימוד הפחתת כמות הקריאה

מתן רשות לכתיבת סיכומים קצרים

התאמת המורכבות

ריבוי המחשות של מושגים מופשטים

מבחנים שאין בהם ערבוב בין סוגים שונים של בעיות

סדרי עדיפויות

מתן ציון על תוכן הכתוב ולא על צורתו

הדגשת הנקודות המרכזיות שעלו במהלך השיעור

שינויים בתכנית הלימודים

הפחתה בנושאים שדורשים תהליך עיבוד לשוני מורכב

מתן רשות להדפסה של עבודות

עזרי למידה

שימוש בכרטיסיות תזכורת,בלוח תרשים של המטלות
הלימודיות

רשות לשימוש במחשבון, מעבד תמלילים, תכנות הגהה

שינוי שגרה

שינויים בנושאי הלמידה, למידה בקבוצות

רשות להפסקות קצרות, שרבוטים

שינוי דרכי הוראה

שימוש בסרטים, למידה אקספרימנטלית

סיכומים ודיווחים לימודיים בעל-פה

שינוי סגנון המשוב

מתן  עידוד רב במהלך השיעורים

מתן ציון-עצמי, שיחות פרטיות, ציונים מותאמים
להתקדמות התלמיד
.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאביתפרקקודם