ליקויי למידה
עמוד הבית
אודות המחברת
אודות האתר
מפת האתר
מה חדש באתר?
כיתבו לי
מילון אנגלי - עברי


זיכרון תמונתי icon memory
זיכרון מרומז Implicit memory
אימפולסיביות impulsivity
קידוד בלתי יעיל ineffective encoding
עכבה inhibition
אוזן פנימית inner ear
גרעינים חופפים interposed nuclei
כילול integration
בין ההמיספירות interhemispheric
הפרעה interference


שיתוף הקשב joint attention


קינסתזיה kinesthesis


מודעות צדית lateral awareness
עין עצלה lazy eye -amblyopia
סגנון למידה learning style
אסטרטגיות למידה learning strategies
אפרקסיה קודקודית left parietal apraxia
רמת הקשב level of attention
אונות lobes
איטר left handed
המערכת הלימבית limbic system
בלשנות linguistics
אתר תכול locus coeruleus
גרעין הברך הצדי LG Nucleus
הגברה ארוכת טווח long-term potentiation
זיכרון ארוך טווח long term memory
ל.ס.ד. LSD


מקולה macula lutea
מגנוצלבורלי magnocellular
נתיב מרגנוצלולרי magnocellular pathway
שינון מתחזק maintenance rehearsal

mainstreaming
מריחואנה marijuana
מוח מאורך medulla
מלטונין melatonin
זיכרון memory
קרומי המוח meninges
מטהקוגניציה metacognition
שיטת ה"מיקום" Method of loci
אוזן תיכונה middle ear
קריאת ראי mirror reading
כתב ראי mirror writing
מיטוכונדריה mitochondria
שיתוק מוחין מעורב mixed cerebral palsy
שיטות סיוע לזיכרון mnemonics systems
אפנות החוש modality of sense
זיכרון מותנה מצב-רוח mood dependent memory
מורפיאום morphine
הניעה motivation

motivated forgetting
תא-עצב מוטורי motor neuron
יחידה מוטורית motor unit
מסלול מוטורי motor pathway
למידה רב-חושית multisensory learning
כישור השריר muscle spindle
מיאלין
myelin


חלל האף nasal Cavity
תאי עצב neurons
ניקוטין nicotine
קולטן אזעקה nociceptor
גרעין האקומבנס nucleus  accumbens
נירולינגוויסטיקה neurolinguistics

 
אונה עורפית occipital lobe
עצב תנועת העין oculomotor nerve
פקעת ההרחה olfactory bulb
עצב ההרחה olfactory nerve
תצלובת הראייה optic chiasm
עצב הראייה optic nerve
הפניית הקשב orienting of attention
אורגנלים organelles


אונה קודקודית parietal lobe
קודקודי-צדעי parasympathetic
parietotemporal
פרווצלולרי parvocellular
דפוסי לפיתת עיפרון pencil-grip patterns
אחיזת עיפרון penhold
אזור פריסילביאני perisylvian area
פרסברציה perseveration
מודעות פונמית phoneme awareness
תורת הקול phonics
הגישה  הפונולוגית phonics approach
מודעות פונולוגית phonological awareness
לקסיקון פונולוגי phonological lexicon
קולטן אור photoreceptor
בלוטת האצטרובל pineal gland
היפופיזה pituitary gland
זיכרון מותנה מקום place dependent memory
פלסטיות של המוח plasticity
מערכת פראסימפתטית PNS
גשרון Pons
הפרעה מונעת proactive interference
קולטן תחושת הגוף proprioceptor
ניפוי סינפסות pruning
אישון pupil
תא פירמידלי pyramidal cell

f
גרעיני התפר raphe nuclei
צומת רנבייה Ranvier junction
קולטן receptor
היזכרות recall
שנת REM REM sleep
תצורה רשתית reticular formation
רשתית retina
רמזי אחזור retrieval cues
כישלון השליפה retrieval failure
הפרעה רטרואקטיבית retroactive
interference
ספיגה חוזרת reuptake
מערכת התגמול reward system
קנה העין rod


לובן העין sclera
סמי  ההרגעה sedatives
קשב סלקטיבי selective attention
סינגור עצמי self advocacy
זיכרון סמנטי semantic memory
חישה sensing
חושי-נועי sensory-motor
אינטגרציה חושית sensory integration
זיכרון חושי sensory memory
סרוטונין Serotonin
זיכרון קצר טווח short term memory
קוצר ראייה shortsightedness
אפרקסיה סימפתטית sympathetic apraxia
גרעין-על כיאזמטי SCN
שיתוק מוחין ספאסטי spastic palsy
התמצאות מרחבית spatial orientation
תאי-עצב של השדרה spinal nerves
קשב מפולג split attention
זיכרון מותנה מצב state-dependent memory
ראיית עומק stereopsis
סמים מעוררים stimulants
סטרפוסימבוליה strephosymbolia
התנהגות כנועה submissive behavior
תת-רגישות subsensitivity
החומר השחור substantia nigra
רגישות יתר supersensitivity
אזור מוטורי משלים supplementary motor area
קשב מתמשך sustained attention
סימפתטית sympathetic
סינפסה synapse


רמה thalamus
מסך הדמעות tear Film
אונה צדעית temporal  lobe
על קצה הלשון tip of the tongue
סבילות tolerance
התמרה transduction
העצב המשולש trigeminal nerve
העצב הסלילי trochlear nerve


נאדון שיווי המשקל utricle


וסטיבולרי vestibullary
עצב וסטיבואוכליארי vestibulocochlear
הבחנה חזותית visual discrimination
זיכרון חזותי visual memory
חזותי-תנועתי visual-motor
לוח ראייה מרחבית visuospatial scratch pad
גוף זגוגי vitreous body


אזור ורניקה Wernicke's area
חומר לבן white matter
גמילה withdrawal
עיוורון מילים word blindness
זיכרון עובד working memory


סמן השעון הביולוגי zeitgeberהתאמות accommodations
אצטילכולין acetylcholyn
פוטנציאל פעולה  עצבי action potential
הפרעת קשב ותנועתיות יתר attention deficit
hyperactivity disorder
בלוטות  יותרת  הכליה adrenal gland
אדרנלין adrenaline
עצב תחושתי afferent nerve
אגוניסט agonist
אגנוזיה agnosia
אל-כתיבה agraphia
אל-ניעות akinesia
אלם ללא ניע akinetic mutism
מצב הכוננות alert state
אל-קריאה alexia
פעילות גלי אלפא alpha activity
דו-צדיות ידנית ambidexterity
דו-צדיות ambilaterality
שיכחה amnesia
גרעין השקד amygdala
אמפיטמינים amphetamines
אפזיה aphasia
אפרקסיה apraxia
נוזל מיימי aqueous humor
רכס זוויתי angular gyrus
רכס זוויתי קדמי anterior cingulate gyrus
לשכה קדמית anterior chamber
מערכת העצבים האוטונומית Autonomic nervous system
סמים אנטי-דכאוניים antidepressants
קרום מוח arachnoid
הטעמה articulation
לולאת הטעמה articulatory loop
טכנולוגיות עזר assistive technology
הטמעה assimilation
אסטיגמטיזם astigmatism
שיתוק מוחין אטקסי ataxic  palsy
שיתוק מוחין אתיאודי athetoid palsy
טווח קשב attention span
תכלול שמיעתי - חזותי audio-visual integration
הבחנה שמיעתית auditory discrimination
זיכרון שמיעתי auditory memory
עצב השמיעה auditory nerve
תפיסה שמיעתית auditory perception
אקסון axon
חלולית האקסון axon hillock


barbiturates
גנגליונים בסיסיים basal ganglia
מסד המוח הקדמי basal forebrain region
בנזודיאזפינים benzodiazepines
פעילות גלי ביתא beta activity
חוסמי ביתא beta blockers
מחסום דם מוח blood-brain barrier
דימוי גוף body image
דימות מוחי brain imaging
גזע המוח brain  steam
אזור ברוקה Broca's area


זנבי caudal
גרעין זנבי caudate nucleus
מערכת עצבים מרכזית Central Nervous System
גרעין מרכזי central nucleus
מוחון cerebellum
חדרי המוח cerebral ventricles
שיתוק מוחין Cerebral  Palsy
נוזל המוח והשדרה cerebrospinal fluid
קולטן כימי chemoreceptor
שיכחת ילדות childhood amnesia
מחזור יממה circadian rhythm
אפרקסיה של בנייה constructional apraxia
אפרקסיה כפיסית callosal apraxia
דמית choroid
גוף העטרה ciliary Body
ריסנית cilia
מערכת העצבים המרכזית Central Nervous System
התניה קלאסית classical conditioning
שבלול cochlea
כישורים הכרנים cognitive abilities
סגנון הכרני cognitive style
עיוורון צבעים color blindness
חרוט cone
המשגה conceptualization
לחמית conjuctiva
השערת הגיבוש consolidation hypothesis
הפיקוח על הקשב control of attention
תאום coordination
תגובת התמודדות coping response
כפיס corpus callosum
קרנית cornea
קליפת המוח cortex
תאי העצב של הגולגולת cranial nerves
עדשה crystalline Lens
תקופה קריטית critical  period
שליטה צדית מוצלבת crossed dominance
רמז השליפה Cued recall

 
דעיכה decay
פענוח decoding
דיסלקציה עמוקה deep dyslexia
פעילות דלתא delta activity
דנדריטים dendrites
אי-סינכרוניות desynchrony
גרעין משונן dentate nucleus
היימנה של איטר dextralization
מבוכה כיוונית directional confusion
כיווניות directionality
הבחנה discrimination
היעדר עכבה disinhibition
מוסחות distractibility
דופאמין dopamine
גבי dorsal
שורשים גביים dorsal roots
גנגליון השורש הגבי dorsal root ganglion
קשיי כתיב dysorthographia
קשיי כתיבה dysgraphia
קשיי קריאה dyslexia
קשיי שיום dysnomia
דיספרקסיה dyspraxia
קשיים בחשבון dyscalculia
דיספרודוסיה dysprosodia

עור התוף eardrum
זיכרון הד echoic memory
תאים אקטופיים ectopic  cells
תא עצב תנועתי efferent nerve
שינון מעבד elaborative rehearsal
אלקטרו-אוקולוגרם electro-oculogram
ריפוי בנזע חשמלי electroconvulsive therapy
פרוט הקידוד encoding specificity
סיבתיות
etiology
אלקטרואנצפלוגרם EEG
קידוד encoding
מערכת  אנדוקרינית endocrine system
קשב אנדוגני endogenous attention
אנזים enzime
זיכרון אפיזודי episodic memory
חצוצרת השמע eustachian tube
אבולוציה evolution
תאום עין-יד eye  hand  coordination
מערכת  מינהל  הקשב executive attention system
קשב אקסוגני exogenous attention
זיכרון מפורש explicit memory
שרירים חיצוניים extraocular Muscles
תקופת השפע הסינפטי exuberant period


רוחק ראייה farsightedness
הבחנה בין דמות לרקע figure-ground discrimination
תנועתיות עדינה fine motor
אגנוזיה דיגיטלית finger agnosia
קשב ממוקד focused attention
חומצה פולית folic acid
פונטנלה fontanel
מוח קדמי forebrain
פובאה - גומה fovea
אונה מצחית frontal  lobe
רשת חזיתית-צדעית fronto-parietal network
אונה פלוקולונודולרית flocculonodular lobe


גנגליה ganglia
גאבא GABA
תאי גלייה - תאי תמיכה glia cels
איבר הגיד של גולג'י Golgi tendon organ
גלוקוזה glucose
הגרעין החיוור globus pallidus
גלוטמט glutamate
גרפמה grapheme
תנועתיות גסה gross motor


סמי הזיה halluciogenes
ידות handedness
חוש הפטי haptical
המיספירה מוחית hemisphere
היפוקמפוס hippocampus
הומוגראפי homograph
הומופוני homophone
הורמונים hormones
מתח שרירי גבוה hypertonus
היפרלקסיה hyperlexia
מתח שרירי נמוך hypotonus
תת-רמה hypothalamu

.
ד"ר אילנה מודלינגר
בית הספר לחינוך
©